Pozvánka na členskou schůzi 2023

Vážení členové,

z pověření výkonného výboru PARENT PROJECT, z. s. vás srdečně zvu na členskou schůzi konanou dne 12. listopadu 2023 od 13:00 hod. ve Vnitroblocku Tusarova 31, 170 00 Praha 7. Předpokládaný konec akce je v 16:00 hod. Oficiální pozvánka ke stažení níže.

Členská schůze je příležitostí vyjádřit se k činnosti spolku a plánovaným aktivitám. Velmi rádi se s vámi osobně potkáme.

Prosíme o potvrzení účasti všech osob, účastníků za rodinu do 31. října 2023, e-mailem na adresu katerina.guske@parentproject.cz.

Pokud se nemůžete zúčastnit, poskytněte plnou moc (naleznete níže) jinému členovi, který se schůze zúčastní. Plnou moc můžete též poskytnout dlouhodobé člence spolku paní Iloně Krčkové, nar. 05.05.1962, bytem: V Bažantnici 2651, Kročehlavy, 272 01 Kladno. Plnou moc, prosím zašlete na adresu spolku: PARENT PROJECT,  z. s., Rudé armády 59, 43144 Droužkovice.

V případě dotazů, jsem vám k dispozici.

Těším se na setkání.

Vaše Jitka Reineltová

předsedkyně