Sociální poradenství

Víte, na jaké příspěvky máte nárok? Víte, jak se odvolat proti rozhodnutí? Víte, co vás čeká, když k vám přijde pracovnice Úřadu práce na sociální šetření? Pokud tápete, tak se neváhejte obrátit na sociálního pracovníka, který se v této problematice orientuje.

Monika Frantlová je sociální pracovnice, která se specializuje na potřeby lidí s nervosvalovým onemocněním. Jelikož se jedná o progresivní onemocnění, je potřeba pracovat s tím, že zdravotní stav pacientů se neustále vyvíjí, resp. se zhoršuje. Bohužel povědomí revizních lékařů a sociálních pracovníků o tomto specifickém onemocnění je stále velmi malé. Neváhejte se proto obrátit na Moniku, která vám může ušetřit spoustu času a práce.

Odborné sociální poradenství se týká například podávání žádostí o příspěvky, na které má pacient a jeho pečující nárok. Nejčastěji jsou to příspěvky na péči, příspěvky na zvláštní pomůcky, motorové vozidlo a na mobilitu. Dále jde také o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením a následné získání parkovací karty. 

Bohužel se někdy stává, že u jedné a té samé diagnózy u dítěte stejného věku je v jednom kraji příspěvek schválen a v jiném zamítnut. Nezoufejte. I tady vám Monika může pomoci s odvoláním. Sbíráme zkušenosti jiných rodin, radíme se a jsme schopni vás provést celým procesem.

Máme také sestaven seznam běžných činností, které mohou - z důvodu svalové dystrofie - činit vašemu dítěti komplikace. Monika s vámi seznam projde a upraví podle vašich individuálních potřeb a poskytne vám ho k doložení lékaři, který vám bude psát posudkovou zprávu k žádostem o příspěvky či o průkaz osoby se zdravotním postižením. Monika vám také vysvětlí, jak probíhá sociální šetření v rámci získání příspěvku na péči u vás doma a poradí, co zdůraznit a neopomenout.

Mezi další velmi časté téma patří doprovod dítěte staršího šesti let do lázní.  Víme, na co máte a nemáte nárok. Jen je občas nutné znát přesné formulace a vykomunikovat to s ošetřujícími lékaři. 

Velmi opomíjeným, ale nesmírně důležitým aspektem sociálního poradenství je také péče o pečujícího. Víte, že existují stacionáře, odlehčovací služby, kontaktní a komunitní centra či charitativní organizace, které jsou schopné se postarat o člověka s postižením? Pečující tak může pracovat, vzdělávat se nebo prostě jen nabírat energii. Pečovat o osobu těžce postiženou je velmi vyčerpávající a nikdy nekončící práce. Proto nabádáme všechny pečující - nejste a nemusíte na to být sami! Rádi vám poradíme, kam se můžete obrátit.

Monika Frantlová jezdí na většinu pobytových akcí.

Se sociální pracovnicí se můžete také setkat na pobytech, které organizujeme. Během pobytů se dá probrat vše důležité.

Nebo kontaktujte Moniku každé pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 hodin na telefonu +420 731 170 835 nebo e-mailu frantlova@parentproject.cz.

Po domluvě je možné i osobní setkání.