Nutriční péče

Potravinové doplňky u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií

Základním pravidlem zdravotnictví je „primum non nocere” = především neublížit. Přínos léčby by vždy měl být vyšší než rizika a bezpečnost by měla být vždy na prvním místě. A tato pravidla se netýkají pouze léků a různých druhů léčebných metod, ale týkají se všech látek, které ovlivňují naše zdraví.

Tereza Vrábelová: Nutriční péče při spinální svalové atrofii (doporučení platná i pro DMD)

Tereza Vrábelová, nutriční terapeutka se ve FN Motol specializuje na nervosvalová onemocnění a spolupracuje s MUDr. Haberlovou.