Psychosociální péče

Psychosociální pracovnice

Mgr. HANA BENEŠOVÁ

V rámci své odbornosti psychosociální pracovnice a terapeutky se věnuji dospělým a dětem, kteří jsou ve svém životě nespokojení nebo procházejí náročným životním obdobím, ať už v osobním, pracovním nebo rodinném životě. V Parent Project je mou snahou, pokud o to děti a dospělý mají zájem, aby se jim dobře žilo s onemocněním v co možná nejvyšší možné kvalitě života.

Ze své odbornosti mohu nabídnout:

  • krizová intervence (např.: po sdělení diagnózy, při zhoršení zdravotního stavu, krizi ve vztazích aj…)
  • podpůrná terapie
  • poradenství v oblasti podpůrných služeb (vyhledání ambulantních specialistů – psychologická péče, psychiatrická péče…)
  • účast na psycho-rehabilitačních pobytech pořádaných organizací

Hanku můžete kontaktovat na e-mailu benesova@parentproject.cz.