Kontakt

Ing. Jitka Reineltová

Předsedkyně výkonného výboru

Ředitelka, advokacie, osvěta, granty a dotace

+420 602 167 243

reineltova@parentproject.cz

Ing. René Břečťan

Místopředseda výkonného výboru

Advokacie, inovace, PR, marketing

+420 724 603 202

brectan@parentproject.cz

MUDr. Karolína Podolská

Členka výkonného výboru

Odborné poradenství, poradkyně kontaktního centra, koordinátor přechodu péče, zahraniční spolupráce, advokační aktivity

 podolska@parentproject.cz

Ing. Tomáš Gürtler

Člen výkonného výboru

Logistika

+420 602 319 610

gurtler@parentproject.cz

Ing. Jindra Landová

Členka výkonného výboru

+420 607 957 816

landova@parentproject.cz

Bc. Monika Frantlová

Sociální pracovnice, koordinátorka akcí

+420 731 170 835

frantlova@parentproject.cz

Mgr. Simona Dejdarová

Psycholožka

+420 603 805 831 (po, út 12-14h)

dejdarova@parentproject.cz

Mgr. Hana Benešová

Psychosociální pracovnice

benesova@parentproject.cz

Mgr. Anna Hrbatá

Fyzioterapeutka

 janska@parentproject.cz

Mgr. Patricie Rusková

Ergoterapeutka

ruskova@parentproject.cz

Barbora Vaňková

Komunikace s rodinami, kontaktní centrum

+420 776 443 044 (všední den 10-14h)

vankova@parentproject.cz

 Ing. Veronika Cézová

Copywriting, korektury, marketing, PR

+420 735 613 101

cezova@parentproject.cz

Petra Gürtlerová

Zdravotní sestra

+420 607 930 170

gurtlerova@parentproject.cz

Jan Vaněk

Webmaster

vanek@parentproject.cz

Jana Sováková

Fundraising

+420 608 888 194

sovakova@parentproject.cz

Nora Nesvadbová

Projektové řízení

nesvadbova@parentproject.cz

Kontaktní údaje

Spojte se s námi

PARENT PROJECT, z.s.
Rudé armády 59,
431 44  Droužkovice

parentproject@parentproject.cz

IČO: 26540401
Provozní účet spolku
0194971330/0300

Datová schránka: uye586r                                                   
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
pod spisovou značkou L 10316, která je 
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Profil organizace Parent Project ke stažení zde