Ing. Jitka Reineltová

předsedkyně VV, 

+420 602 167 243

reineltova@parentproject.cz

Ing. René Břečťan

místopředseda výkonného výboru

+420 724 603 202

brectan@parentproject.cz

Mgr. Patricie Rusková

poradkyně kontaktního centra, ergoterapeutka

+420 704 418 773

ruskova@parentproject.cz

Ing. Bc. Patrik Kunčar

člen výkonného výboru

kuncar@parentproject.cz

Jozef Suchý

čestný předseda

suchy@parentproject.cz

MUDr. Hana Némethová

člen výkonného výboru

nemethova@parentproject.cz

Ing. Tomáš Gürtler

člen výkonného výboru

gurtler@parentproject.cz

Mgr. Markéta Vlčková

Poradce domácí péče

+420 731 180 856

vlckova@parentproject.cz

MUDr. Karolína Podolská

Konzultantka

ceskova@parentproject.cz

Mgr. Simona Dejdarová

Psycholožka

603 805 831

731 162 922

dejdarova@parentproject.cz

Petra Gürtlerová

Ventilační sestra

gurtlerova@parentproject.cz

Anička Jánská

Fyzioterapeutka

Ing. Jindra Landová

Marketing, Fundrasing

+420 607 957 816

landova@parentproject.cz

Jan Vaněk

Webmaster

vanek@parentproject.cz

Monika Frantlová

Sociální pracovnice

+420 731 170 835

frantlova@parentproject.cz

Kontaktní údaje

Spojte se s námi

PARENT PROJECT, z.s.
Rudé armády 59,
431 44  Droužkovice

parentproject@parentproject.cz

IČO: 26540401
Provozní účet spolku
0194971330/0300

Datová schránka: uye586r                                                   
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
pod spisovou značkou L 10316, která je 
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Profil organizace Parent Project ke stažení zde