Kontakt

Ing. Jitka Reineltová

Předsedkyně výkonného výboru

Ředitelka, advokacie, osvěta, granty a dotace

+420 602 167 243

reineltova@parentproject.cz

Ing. René Břečťan

Místopředseda výkonného výboru

Advokacie, inovace, PR, marketing

+420 724 603 202

brectan@parentproject.cz

MUDr. Karolína Podolská

Členka výkonného výboru

Odborný konzultant, zahraniční spolupráce

 podolska@parentproject.cz

Markéta Beranová

Členka výkonného výboru

beranova@parentproject.cz

Jan Vaněk

Člen výkonného výboru

Webmaster

vanek@parentproject.cz

Bc. Jana Kloboučková

Sociální pracovnice, koordinátorka akcí, komunikace se členy

+420 734 228 100

klobouckova@parentproject.cz

Mgr. Simona Dejdarová

Psycholožka

dejdarova@parentproject.cz

Mgr. Hana Benešová

Psychosociální pracovnice

benesova@parentproject.cz

Mgr. Anna Hrbatá

Fyzioterapeutka

 hrbata@parentproject.cz

Mgr. Patricie Rusková

Ergoterapeutka

ruskova@parentproject.cz

Bc. Monika Frantlová

Sociální pracovnice, koordinátorka akcí

frantlova@parentproject.cz

Bc. Tomáš Koubek Dis.

Fyzioterapeut

koubek@parentproject.cz 

 Ing. Veronika Širc

Copywriting, korektury, marketing, PR

+420 735 613 101

cezova@parentproject.cz

Mgr. Adam Vojtěch

Fundraising & PR 

+420 775 474 212

vojtech@parentproject.cz

Nora Nesvadbová

Projektové řízení

nesvadbova@parentproject.cz

Kontaktní údaje

Spojte se s námi

PARENT PROJECT, z.s.
Rudé armády 59,
431 44  Droužkovice

parentproject@parentproject.cz

IČO: 26540401
Provozní účet spolku
0194971330/0300

Datová schránka: uye586r                                                   
Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku 
pod spisovou značkou L 10316, která je 
vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Profil organizace Parent Project ke stažení zde