Poslání

PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker. Organizace byla založena v roce 1994 v USA, v ČR působí oficiálně od roku 2001.

 • zajišťuje lepší kvalitu života osob žijících s DMD/BMD,
 • zlepšuje lékařskou a sociální péči, zajišťuje multidisciplinární péči,
 • získává, zpracovává a předává informace rodičům i odborné veřejnosti o výzkumu DMD/BMD a péči.
 • šíří povědomí o životě se svalovým onemocněním, pořádá odborné lékařské konference a pobytové vzdělávací akce pro rodiny, svépomocná setkání,
 • ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně byl na počátku vzniku „Databáze pacientů s DMD/BMD a potenciálních přenašeček“ pro české i slovenské pacienty (dystrofie.registry.cz), který v současné době funguje pro čtyři nervosvalová onemocnění. Databáze je součástí celoevropské databáze Treat-NMD, díky níž se mohou jak čeští tak slovenští pacienti zapojit do probíhajících klinických studií.
 • úzce spolupracuje s odbornými centry, a to Klinikou dětské neurologie 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole, Centrem pro nervosvalová onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Klinikou dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno, Klinikou dětské neurologie Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě a dalšími odbornými pracovišti,
 • snaží se o realizaci klinických studií v ČR a zapojení pacientů do těchto studií, případně so-klinických studií v zahraničí,
 • ve spolupráci s odborníky vede on-line odbornou poradnu,
 • podporuje výzkumu svalových dystrofií DMD/BMD.
 • spolupracuje se zahraničními pacientskými organizacemi a s výzkumnými centry v Evropě i USA, jsme v kontaktu s farmaceutickými firmami, které vyvíjí léky na DMD/BMD,
 • je členem UPPMD, ČAVO, NRZP, spolupracuje s AIFP,

Získává finanční prostředky za účelem zajištění cílů: LÉČBA VÝZKUM NADĚJE