Protandim

Jedná se o doplněk stravy od firmy LifeVantage

Co je doplněk stravy?

Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin pro běžnou spotřebu odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, a které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravyspotřebitele na úroveňpříznivě ovlivňujícíjehozdravotní stav.Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění.

Doplňky stravy v ČR posuzuje a schvaluje Ministerstvo zemědělství ČR (MZe ČR). Před uvedením těchto výrobků na trh MZe ČR posuzuje pouze jejich zdravotní nezávadnost, což znamená, že jejich dlouhodobé užívání by nemělo vést k poškození zdraví.

Účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protože u doplňků stravy není posuzována jejich účinnost.

Protandim se skládá ze směsi 5 rostlinných složek:

Výrobci Protandimu tvrdí, že produkt nepřímo zvyšuje antioxidační aktivitu upregulací endogenních antioxidačních faktorů jako jsou: superoxiddismutáza (SOD), kataláza a glutathionperoxidáza. Tím zmírňují zánět a zabraňují stárnutí na buněčné úrovni. Děje se tak prostřednictvím bílkoviny Nrf2, což je protein, který se váže na DNA a upreguluje geny, aby buňka přežila oxidační stres, který je vyvolán volnými radikály.

Existují dvě formy Protandimu – Nfr1 a Nrf2:

  • Nrf1 popisuje se efekt mimo jiné na funkci energetického zajištění buněk
  • Nrf2 uplatňuje se více při zánětu a poškození buněk.

Vliv Protandimu na dystrofickou svalovou buňku

  • Upreguluje antioxidační enzymy superoxid-dismutázu, katalázu a glutathion-peroxidázu
  • Zmenšuje peroxidaci svalové membrány
  • Snižuje zatížení mitochondrií regulujících koncentraci vápníku.

V roce 2007 provedl Parent Project ve spolupráci s firmou LifeVantage a profesorem McCordem z Denverské university rodičovský test potravinového doplňku Protandim na pacientech s DMD.

Dávkování: 1/4 tablety do 20 kg, 1/2 tablety do 32kg, celá tableta pro děti nad 32 kg. Užívání se nevztahuje na denní dobu, většina aktivních látek je rozpustná v tucích, tzn. nejlepší podání kolem největšího jídla.

Nežádoucí účinky: mohou se vyskytnout v podobě alergických reakcí, gastrointestinálních potíží (bolest břicha, průjem, zvracení), bolestí hlavy a vyrážce na rukou a nohou.

DŮLEŽITÝ SOUHRN

V souvislosti s DMD nebyl nikdy prokázán pozitivní efekt klinickými studiemi (jedná se o doplněk stravy viz.výše), z lékařského pohledu není indikován. Není tedy hrazen žádnou zdravotní pojišťovnou. Na základě rodičovského testu z roku 2007 bylo pozorováno nějaké zlepšení u všech pacientů s DMD – větší výdrž, energie, živost. Je nutné si uvědomit, že přípravek neléčí příčinu, nejedná se o lék, pouze může zmírňovat progresi nemoci a mnoho rodičů popisuje i zlepšení imunity dítěte. Do roku 2016 byl prodejný pouze v USA, pak firma LifeVantage rozšířila svoji distributorskou síť i do Evropy, je tedy sehnatelný např. i z Velké Británie.

PROTANDIM lze nově objednat i z Velké Británie

Firma LifeVantage rozšiřuje svoji distributorskou síť i do Evropy, a tak je tento doplněk stravy dostupný už i např. v Londýně a to od začátku roku 2016. Kontaktní osobou je Lara Zimmern. Kontakt na ni je dobře dohledatelný na internetu či Facebooku.Cena je 37 liber za balení (bohužel zde za pravidelné objednání není sleva), ale zboží již nepodléhá dodanění a clu. Poštovné vychází přibližně na 11 liber.

Life Vantage United Kingdom