Společná cesta

Vydejte se s námi na „Společnou cestu“

Projekt „Společná cesta“ je určen rodinám pečujícím o děti s nervosvalovým onemocněním. V rámci projektu zájemcům je poskytována podpora a doprovázení v nestandardních situacích, které dlouhodobá péče a život s nervosvalovým onemocněním přináší. Podporu mohou využívat také dospělí klienti.

Projekt působí na celém území České republiky.

Díky podpoře nadačního fondu AVAST, projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí, ČEZ - Pomáhej pohybem a společnosti BIOXA Therapeutics jsou služby registrovaným klientům poskytovány bezplatně.

Co je cílem a smyslem projektu „Společná cesta“?

Naším cílem je zlepšování kvality života nemocných dětí a pečujících osob.

Poskytujeme doprovázení nově diagnostikované rodiny v nelehkém období po sdělení závažné diagnózy dítěte. Úzce spolupracujeme s oddělením dětské neurologie FN Motol.  Našim klientům zajišťujeme kvalitní multidisciplinární péči.

Projekt působí také preventivně, protože pečující rodiny patří mezi ohrožené sociálním vyloučením.  Nabízíme rodinám společná setkání, odborné přednášky a možnost individuálních konzultací s psychologem. 


Zprostředkováváme rodinám s mladšími dětmi možnost předávání zkušeností prostřednictvím tzv. „mentorských rodin“

Odbornými přednáškami zvyšujeme právní povědomí pečujících rodičů, aby byli lépe připraveni na řešení vlastních problémů.


Co nabízí „Společná cesta“ pečujícím?

Konzultace s odborníky z oboru psychologie, ergoterapie a domácí péče. Konzultace probíhají dle potřeb klienta: telefonicky, mailem nebo osobní návštěvou v rodině.

Dostávat informace o novinkách z oblasti péče a výzkumu (překlady anglických článků). Tyto informace jsou na požádání zasílány mailem. Informačním zdrojem je také web a  FB.

Psycho-relaxační pobytové akce (víkendové, týdenní). Během těchto pobytů péči o děti přebírají vyškolení asistenti. Pečující tak mají čas na odpočinek nebo se mohou účastnit odborných přednášek, které pro ně pokaždé chystáme.

Pro starší děti je o prázdninách připraven týdenní pobyt bez účasti rodičů.

Akce pro veřejnost (např. benefiční koncerty, výstavy fotografií ze života dětí, odborné semináře, konference …) Těmito aktivitami chceme veřejnost upozornit na existenci vzácných nervosvalových onemocnění a přiblížit jim život s těmito nemocemi a seznámit veřejnost s tím, jak může pomoci.

Chcete s námi jít „Společnou cestou“?


Kontaktujte naši sociální pracovnici Bc. Janu Kloboučkovou na email klobouckova@parentproject.cz