Kontaktní centrum Západní Krušnohoří

1. října 2019 jsme spustili nový projekt „Podpora pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající“. Projekt je určen pro osoby pečující o nevyléčitelně nemocné a umírající bez ohledu na věk a diagnózu na území Západního Krušnohoří a jeho okolí.

Proč právě toto území? Jedná se o místo sídla našeho spolku a my chceme mít pozitivní vliv na své okolí.

Projekt  CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010544  „Podpora pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající“ je financován z  Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost a probíhá prostřednictvím Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 – 2020.  Jedná se o projekt pilotní; pokud se osvědčí, bude příkladem dobré praxe v dalších regionech ČR. Podpora bude ukončena ke dni 30. 9. 2022.

Zajišťujeme pomoc, podporu a poradenství:

 • lidem a rodinám pečujícím o těžce nemocné osoby,
 • v náročném období po sdělení diagnózy, ale i kdykoli v průběhu péče,
 • rodičům při sdělení nevyléčitelné diagnózy dítěte.

Náš tým:

 • sociální pracovnice,
 • ergoterapeutka,
 • psycholožka,
 • fyzioterapeutka,
 • všeobecná sestra.

Kontaktní centrum dále nabízí:

 • sociální poradenství: příspěvky na péči, příspěvky na zvláštní pomůcky, invalidní důchody a další podporu, na kterou má pečující osoba a osoba nevyléčitelně nemocná nárok,
 • úpravy domácího prostředí, manipulace s nevyléčitelně nemocným, kompenzační pomůcky, které usnadňují péči o nevyléčitelně nemocnou osobu,
 • prevenci sociálního vyloučení a syndromu vyhoření,
 • duševní hygienu: relaxační a odpočinkové aktivity - např. jógu,
 • vzdělávání: péči o osobu s nevyléčitelnou diagnózou,
 • diskusní skupiny, při kterých mohou pečující sdílet své pocity a prožitky,  
 • osobní asistenci: zajištění a hrazení osobní asistence Kontaktním centrem během konání skupinových akcí.

Skupinové aktivity jsou realizovány od 1. 1. 2020.

Přímé služby nabízíme v oblasti Západního Krušnohoří a jeho okolí, do kterého spadají tyto obce: Bílence, Blatno, Boleboř, Brandov, Březno, Černovice, Domašín, Droužkovice, Hora Sv. Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná, Málkov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Nová Ves v Horách, Okounov, Pesvice, Otvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vejprty, Vrskmaň, Všehrdy, Všestudy, Velemyšleves, Výsluní a Vysoká Pec.

Můžete se na nás ale obrátit, i pokud žijete mimo uvedené území, a splňujete, že jste pečující osobou o nevyléčitelně nemocné a umírající.

Jak začít využívat služby kontaktního centra?

 1. Kontaktujte centrum.
 2. Seznamte se se službami a podmínkami centra.
 3. Podepište smlouvu.

Služby jsou pro registrované klienty zdarma.

Kontaktní osoba:

Poradce kontaktního centra a sociální pracovnice:

Bc. Jana Kloboučková

Tel.: +420 734 228 100

e-mail: klobouckova@parentproject.cz 

Sídlo Kontaktního centra Západní Krušnohoří:

Adresa: Školní 5336, Chomutov 430 01, 4. patro Provozní doba: dle potřeb klientů.