Pozvánka na členskou schůzi

Z pověření výkonného výboru zapsaného spolku PARENT PROJECT, z.s. Vás srdečně zvu na členskou schůzi konanou dne 24. listopadu 2018 od 11:00 hod.

V restauraci U Felixe, na adrese Prosecká 28, Praha 8 Libeň

GPS: 50.1121297, 14.4781744

Program schůze:

  1. Hospodaření za rok 2017
  2. Zhodnocení práce rok 2017 a 2018
  3. Finanční plán na rok 2019
  4. Připravované projekty a akce
  5. Představení spolupracovníků
  6. Informace o výzkumu
  7. Diskuse

Ing. Jitka Reineltová – předsedkyně spolku

Žádám Vás o potvrzení účasti do 10. listopadu 2018 e-mailem na adresu katerina.guske@parentproject.cz s nahlášením předpokládaného počtu lidí.

Odkaz na místo konání – www.restauraceufelixe.cz

Předsedkyně spolku: Ing. Jitka Reineltová

Místopředseda spolku: Ing. René Břečťan

IČO:    26540401

www.parentproject.cz