VZP chce dostupnější péči o lidi se vzácnými chorobami

VZP chce dostupnější péči o lidi se vzácnými chorobami: kašlací asistent k dispozici podle indikačních kriterií. Dne 15.11. 2016 se uskutečnila tisková konference VZP, kde vystoupil ředitel VZP Zdeněk Kabátek a uvedl, že jejich pojišťovna se chce do budoucna více věnovat podpoře péče o vzácná onemocnění.

Náměstek ředitele VZP Petr Honěk uvedl konkrétní příklady přínosné spolupráce s pacientskými organizacemi, kdy právě díky Parent Projectu se kašlací asistent dostal na jednání rady VZP k posouzení úhrady. Byla zde příkladná spolupráce organizace s odbornou společností na předložení všech potřebných podkladů a argumentů. Navíc se velmi pozitivně projevil i přínos studie, kterou Parent Project ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Neumannovou realizuje již více jak rok u pěti chlapců s DMD. V současné době jsou potřeby přístroje individuálně posuzovány a prakticky vždy schváleny, než se uvede do procesu závazná metodika předložená Pneumologickou a ftizeologickou společností.