Smart Gospel 2019

Dne 24. listopadu 2019 se uskutečnil již 8. ročník benefičních gospelových koncertů SMArt GOSPEL. Účelem této akce je vybrat peněžní prostředky na letní tábor pro děti se svalovou dystrofií, spinální muskulární atrofií (SMA) a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními. Díky této akci a podpoře dalších partnerů mohou tyto děti zažívat stejné věci jako jejich vrstevníci.

Koncerty organizuje sdružení Gospel Train, z. s. pod vedením Mgr. Aleny Dobrovolné. Koncerty se každoročně konají souběžně ve čtyřech městech: v Praze, Brně, Ostravě a v Plzni.

Foto: Martin Hradečný

Poděkování patří také firmě INVIRA, která každoročně věnuje některému z našich klientů sponzorský dar v podobě kompenzační pomůcky. Letos byl obdarován čtyřletý Sebastián z dětského centra Čtyřlístek. Z ostravského koncertu odjel na novém mechanickém vozíku.  

Děkujeme všem gospelovým souborům, organizátorům a všem, kteří si udělali čas a jednu ze čtyř akcí osobně navštívili a podpořili tak dobrou věc.

Letos se na dobrovolném vstupném podařilo vybrat krásných 82 116 korun.

Celkové náklady na tábor jsou mnohem vyšší. Peníze, které se vybraly díky SMArt Gospel 2019, budou použity především na dofinancování asistenčních služeb. Jen díky asistentům lze totiž tábory uskutečnit. Reportáž z letošního tábora naleznete zde.