Přehled z výzkumu - únor, březen 2017

Přehled událostí z výzkumu DMD

Aktualizace Catabasis Webinář o programu MoveDMD - Stav únor 2017 

(Edasalonexent CAT-1004 – inhibitor NF-kB)

Tým Catabasis diskutoval s komunitou o tom, co se zjistilo v nejnovější klinické studii MoveDMD, a co bude dál.                                          
Nástroj hodnocení v programu MoveDMD je magnetická rezonance (MR). Konkrétně metoda měření zvaná T2.
Změna měření pomocí MR je ve studii primární koncový bod (hlavní hodnocený parametr) – hledají se včasné biomarkery ve svalu. Tyto biomarkery lze zjistit dřív, než nastanou funkční změny – oslabení svalstva a jeho funkce.
Typický funkční koncový bod ve studiích je zatím stále ne pro všechny vhodný test chůze na 6 minut.

Aktuálně v MoveDMD

Měření MR T2 - žádná viditelná změna časného koncového bodu; ve srovnání s placebem. 
V dávce 100 mg - vyšší dávková skupina; plynule ukazuje pozitivní výsledky, i když ne statisticky významné. 
Dávka 67 mg - žádné významné výsledky
Pozitiva: Žádné problémy s bezpečnostní léčiva; všichni pokračují ve studii.
Další krok: úplná analýza údajů ze studie části B; Pokračují analýzy 48-týdenní studie

Více ve webináři: https://www.youtube.com/watch?v=eoiJHVcDuqw

Zprávy z korporací

FDA schválila lék pro pacienty s DMD

Americká FDA dala zelenou léčivu Marathon Pharmaceuticals s názvem Emflaza (deflazacort). Jedná se o léčbu pro pacienty s DMD. Tato zpráva však není pro pacienty ani poskytovatele péče nijak úžasná. I když se prokázala účinnost, je Emflaza pouze kortikosteroid – patří do třídy léčiv, která jsou již v léčbě pacientů s DMD  používána. Emflaza bude nicméně první kortikosteroid schválený přímo pro DMD. Emflaza představuje první schválení deflazacortu ve Spojených státech. Ve Velké Británii byl lék schválen v roce 2008. Nyní se prodává pod označením Calcort.

Asociace MDA se však přesto z vítězství radovala:

"Emflaza ukázala smysluplné přínosy pro pacienty, kteří žijí s Duchennovou svalovou dystrofií. Má potenciál oddalovat progresi onemocnění," uvedla Valerie Cwik v tiskové zprávě. "Díky schválení léku Emflaza, máme nyní k dispozici léčebnou možnost pro děti i dospělé s DMD, což je pro komunitu velký pokrok. Zúčastnila jsem se klinické studie Emflazy jako lékař a mám značné povědomí o tom, co schválení tohoto léku pro pacienty a rodiny znamená. " (…)

O léčivu

Emflaza je kortikosteroid. Funguje jako protizánětlivý a imunosupresivní prostředek. Bylo prokázáno, že u lidí s DMD zpomaluje ztrátu svalové síly a funkce, zachovává srdeční a respirační funkce a snižuje výskyt vadného zakřivení páteře (skoliózy).

Důležité je, že časté nežádoucí vedlejší účinky kortikosteroidů – např. přírůstek hmotnosti, ztráta kostní hmoty, intolerance ke glukóze (diabetes) a problémy s chováním - mohou být ve srovnání s jinými steroidy u Emflazy mírnější.

Zdroj: Med City News, MDA

Emflaza

Spuštění prodeje odloženo – komunita DMD reaguje na cenu 89 000 USD ročně

Jen několik dní poté, co se Emflaza (deflazacort) stala prvním schváleným kortikosteroidem k léčbě všech mutací DMD v USA, vývojář Marathon Pharmaceuticals oznámil, že prodej léčiva "dočasně zastavil". Stalo se v reakci na znepokojení komunity zejména kvůli vysoké ceně – 89 000 USD ročně – a nejasnostem s pojistným krytím i dalším potenciálním překážkám v přístupu k léku.

"Po schválení jsme ze strany komunity slyšeli podporu i obavy ze stanovených cen a formy úhrad. Komunita znejistěla, jaký budou mít tyto podrobnosti vliv na jednotlivé pacienty a poskytovatele péče – např. také na pokrytí ostatních složek léčby DMD," uvedl v tiskové zprávě Jeff Aronin, předseda a CEO Marathon Pharmaceuticals. Tisková zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách CureDuchenne.

"Na základě těchto nejasností dnes oznamujeme "pauzu v prodeji léčiva“. Setkáme se s lídry DMD komunity a přehodnotíme obavy, prodiskutujeme všechny možnosti a vykročíme dál s komercionalizací založenou na výsledném akčním plánu," řekl Aronin.

V dopise komunitě Aronin uvádí, že úředníci v Marathonu očekávají, že ke snížení nákladů na léčbu přispěje pojištění: "standardní forma částečné úhrady pacientem v obvyklé výši 20 USD nebo méně na jeden předpis."

Zdroj: MD News Jeff S. Aronin z Marathon Pharmaceuticals:

„U FDA jsme museli začít od nuly" trval na svém Jeff Aronin během webináře PPMD s rodiči. Ujistil rodiny, že náklady z jejich vlastní kapsy budou "nulové nebo nízké", a zároveň trval na tom, že čisté náklady pro pojišťovny byly stanoveny výhradně na základě rozsáhlého výzkumu, který společnost dokončila.

"Byl to těžký úkol," řekl rodičům, "ale my jsme všechny tyto studie dokončili."

Otevřený dopis J. Aronina komunitě: http://marathonpharma.com/news/2017/02/open-letter-duchenne-community/

Detaily o léčivu EMFLAZA

- indikace: k léčbě DMD u pacientů ve věku 5 let a starších 
- léčivo není vhodné pro pacienty alergické na deflazakort nebo některou pomocnou látku
- pacienti by neměli přestat užívat lék EMFLAZA ani měnit dávku bez předchozí konzultace s 
- může být potřeba postupně snižovat dávku, aby se snížilo riziko závažných nežádoucích účinků

Kortikosteroid EMFLAZA může způsobit: 
• hyperglykémii, změny metabolismu glukózy 
• Zvýšené riziko infekce 
• Změny kardiovaskulárního systému a změny funkce ledvin
• Léčba může vést ke zvýšení krevního tlaku, zadržování vody a soli v těle, snížení hladin draslíku a vápníku 
• Změny chování a nálady – potenciálně mohou vést k závažným nežádoucích účinkům (je vhodné mít psychiatra) 
• Osteoporóza, pokles kostní denzity 
• Kožní vyrážky • Může zpomalit růst a vývoj 
• Šedý zákal, glaukom 

Očkování: Při užívání léku se nedoporučuje podávání živých ani oslabených vakcín. Lze používat inaktivované vakcíny, ale reakce nelze předvídat.
Pacienti by měli před zahájením léčby konzultovat svá očkování s lékařem a vždy se poradit před každým novým očkováním

Časté nežádoucí účinky:
otoky nebo cushingoidní vzhled, zvýšení tělesné hmotnosti, zvýšená chuť k jídlu, infekce horních cest dýchacích, kašel, časté močení, nežádoucí růst ochlupení, obezita a nachlazení

Pacienti by měli informovat poskytovatele zdravotní péče, pokud měli nedávno infekce, horečku nebo jakékoliv jiné nežádoucí účinky.
Úplné informace naleznete na www.EMFLAZA.com.
Vedlejší účinky můžete hlásit zde: www.fda.gov/medwatch.

Sdělení firmy Marathon

Během jednání o ceně bude přístup k deflazacortu (Emflaza) pokračovat

Přístup k deflazakortu, klíčové složce v léku Emflaza - nedávno schválená léčba DMD v USA; pozastavení prodeje kvůli pobouření nad jeho cenu - bude pokračovat.
Komunita DMD spolupracuje s výrobcem léku, řeší se cena a další otázky.
DMD komunita zajistila, že Marathon Pharmaceuticals "během této pauzy přístup k deflazacortu naruší," uvedla americká organizace PPMD na svých internetových stránkách.

Firma Marathon sdělila, že bude i nadále dodávat Emflazu bezplatně 800 pacientům s DMD již zapsaným v Extended Access Program (EAP). Jedná se o program zajišťující přístup k deflazacortu (Access DMD). Společnost jej zřídila s dostatečným předstihem před schválením léku US Food and Drug Administration (FDA) 9. února 2017.

Pacienti mohou také nadále vstupovat do tohoto programu pro včasný přístup k léčivu, uvedla společnost, a dodala: "umožníme to zadarmo."
Pacienti, kteří léčivo objednávají z ostatních zemí prostřednictvím Masters Speciality Pharma mohou tak činit i nadále, dokud nebude Emflaza v USA komerčně dostupná. (...)

Zdroj: musculardystrophynews

Výsledky výzkumu

Eplerenon v léčbě kardiomyopatie při DMD: výsledky dvouleté otevřené prodloužené studie

- Autor studie: Subha V. Raman a kolektiv

(Eplerenon patří mezi diuretika – léky na odvodnění, blokuje účinek hormonu aldosteronu – hormonu kůry nadledvin. Zvýší vylučování vody a sodíku, ale zároveň sníží vylučování draslíku. V kombinaci s jinými léky – ACE inhibitory může proto způsobit zvýšenou hladinu draslíku) pozn.PP

Kardiomyopatie je hlavní příčinou nemoci a úmrtí chlapců s DMD. Nedávno jsme v 12ti-měsíční dvojitě zaslepené randomizované a placebem kontrolované studii ukázali, že přidání eplerenonu do terapie je v této populaci pacientů kardioprotektivní. Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost dlouhodobějšího užívání eplerenonu u chlapců s DMD.

Závěr Eplerenon nabízí efektivní a bezpečnou ochranu srdce (kardioprotekci), zvláště pro chlapce s DMD, kteří ho začali užívat v mladším věku. Eplerenon je klinicky užitečná možnost léčby - zejména v případě, že je léčba zahájena v mladším věku, kdy je poškození srdce minimální.

Identifikátor studie NCT01521546 Zdroj: SpringerLink, US National Library of Medicine

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/advanced/

Finance pro výzkum

University of Virginia (UVA) dostala grant ve výši 2 500 000 USD

Grant udělil National Institutes of Health. Výzkumníci na UVA využijí finanční prostředky k vytvoření neobvykle sofistikovaného počítačového modelu DMD. Cílem modelu je prorazit neúspěchy, které ohrožují vývoj nových způsobů léčby Duchennovy svalové dystrofie

Model bude zahrnovat každý aspekt výzkumného procesu – od laboratorních myší, kde experimentální léčba často ukazuje slibné výsledky – až k dětem s DMD, kde tyto výsledky následně selhávají. Výzkumníci sází na holistický (celostní) a „multi-škálový“ přístup. Cílem je zjistit, jaké chyby se opakují a otevřít cestu k objevům, na které se už dlouho čeká a pacienti je zoufale potřebují.

Zdroj UVA Today

Komentář v médiích

BMJ se obává, že Trumpova politika by mohla poškodit celosvětový výzkum a regulační procesy.

Článek na: fiercebiotech.com

Prodej licence

Sarepta prodala léčivo Exondys 51 firmě Gilead za 125 000 000 USD

Více na: fiercebiotech.com

Nový výzkum

Síla krčních svalů chlapců s DMD souvisí s jejich celkouvou pohyblivostí

Síla krčních svalů ovlivňuje nejen pohyb trupu, ale i celkovou denní výkonnost dětí s DMD.

Výzkumníci z univerzity v tureckém městě Hacettepe zjistili, že aktivní úsilí udržet sílu krčního svalstva v rané fázi onemocnění může zlepšit celkovou pohyblivost dítěte. Výzkum rovněž naznačil, že testy pevnosti krčních svalů mohou být použity k posouzení celkové fyzické výkonnosti pacientů schopných chůze.

Počet lidí ve studii: 70 chlapců s DMD
Cíl studie: ověřit předpoklad, že síla krčních svalů souvisí s celkovou fyzickou výkonností a každodenním fungováním v běžném životě.
Výzkumníci rozdělili chlapce do dvou skupin na základě síly krčních svalů.
Průměrný věk: 7-8 let v obou skupinách 
Schopnost chůze: žádný rozdíl mezi oběma skupinami

Zjištění podporují domněnku, že protahování krčních svalů je důležité pro každodenní aktivity -  zejména pro činnosti vyžadující vytrvalost. Vědci zjistili, že síla krku měla menší dopad na krátkodobé pohyby. 

Závěr: měření síly krčního svalstva (jeho flexibility) by mohlo nahradit únavné aktuální testy (př. test chůze na šest minut)

Měření síly krčního svalstva by se mohlo stát parametrem pro posouzení celkové fyzické výkonnosti u pacientů s DMD v klinických studiích. 
Zdroj: musculardystrophynews

Bíglové se svalovou dystrofií

Veterináři studují svalovou atrofii – říkají, že testované léky by mohly zastavit postup onemocnění u lidí. 
Psi mají svalovou dystrofii. Klíčové je, že zvířata chovaná na Vysoké škole blízko Potter´s Bar v Hertfordshire trpí typem onemocnění, který je velmi podobný nejběžnější lidské variantě DMD.
Chov bíglů se svalovou dystrofií byl založen s cílem určit, která léčba by mohla zastavit pokrok nemoci u lidí a psů. „v posledních letech dochází k vývoji slibných nových metod léčby svalové dystrofie. Tyto léčby jsou nyní připraveny k testování“, řekl profesor Richard Piercy, odborník na nervosvalové onemocnění na VŠ v Hertfordshide.

Mohli bychom používat krysy a myši, ale bíglové jsou mnohem blíže lidem co do velikosti a fyziologie, a jejich reakce na ošetření nám dá mnohem bližší informace o pravděpodobné klinické reakci pacientů (...)

Zdroj: democratnation

DMD Therapeutics Inc. dostala od nadací finanční prostředky k vývoji léčiva DMD-813

DMD Therapeutics, Inc., začínající biotechnologická společnost, vyvíjí vlastní léčiva pro léčbu DMD.
První kandidát společnosti je DMD-813. Bylo prokázáno, že snižuje poškození a zánět svalu a vede k výraznému zvýšení svalové síly ve standardním myším modelu DMD (mdx myši).

Další studie doložily výrazné zvýšení schopnosti ošetřených zvířat pohybovat se na dlouhé vzdálenosti.
- 400 000 USD --počáteční finance; věnovaly rodinné nadace: Ryan's Quest, Michael's Cause, and Pietro's Fight 
- DMD-813 postupuje do stádia vývoje léku

"Preklinické výsledky DMD-813 jsou pozoruhodné a jeho primární mechanismus působení postihuje jeden z molekulárních mechanismů zodpovědných za svalovou slabost při DMD. Existuje jen velmi málo nebo žádní kandidáti na lék demonstrující stejnou úroveň účinnosti v prevenci poškození svalů a obnovení svalové síly v modelu s mdx myší, "řekl Carlo Rago, PhD, hlavní vědecký šéf a spoluzakladatel DMD Therapeutics.

"DMD-813 má mnoho vlastností ideální léčby DMD. Prokázala léčebné účinky u kosterního svalstva, bránice – adresuje hlavní příčinu plicního selhání " řekl Ron Berenson, MD, z DMD Therapeutics (...)

Zdroj: PRNewswire

Webinář nové společnosti pro vývoj léčiv – Japonská firma

PPMD a NS Pharma uspořádali webinář, který poskytl aktuální informace o zápisu do programu Exon skipping 53 (NS Pharma). Dr. Clemens a Lauren Morgenroth informovali o plánu studie, který také s PPMD konzultovali. Poskytli nejnovější aktualizace ke studii, která právě v USA probíhá.

Více ve webináři: https://www.youtube.com/watch?v=iVnZ-PLoDfs

Klinická studie fáze 2:

Vstupní kritéria: 4.rok-10 let, samostatně chodící bez asistenčního zařízení, pacient musí být schopný kompletních silových a funkčních testů a na stabilní dávce glukokortikoidů po dobu nejméně 3 měsíců před vstupem do studie.

Vylučující kritéria: symptomatická kardiomyopatie, alergie či hypersenzitivita na studovaný lék, pacient bere jakýkoli jiný zkoumaný lék v té době či během 3 měsíců před zahájením studie, stav po operaci 3 měsíce před přijetím, pozitivita na žloutenku typu B, C, na HIV.

Výzkum: Psychologie

Hloubkové rozhovory odhalují, jak obtížné je vyrůstat s DMD

V rozhovorech, které jdou do hloubky věci, dospělí s DMD odhalují dobré i špatné zkušenosti v momentu určení diagnózy a obdobích progrese nemoci. Reflektují tak změny vlastních postojů v průběhu času. Přechod na vozík nebo první použití respirátoru – to jsou hlavní spouštěče úzkosti a starostí pacientů. V této fázi mohou lidé s DMD potřebují zvláštní péči a pozornost.

Sedm pacientů odpovídalo na dotazy týkající se myšlení a reakcí od diagnózy přes různé fáze postupu Duchennovy svalové dystrofie - například přechod z období chůze na používání vozíku. Průměrný věk účastníků byl 34,7 let - v rozmezí od 20 do 48 let. Rozhovory trvaly 40 až 70 minut.

Výzkumníci závěry roztřídili do čtyř hlavních témat. Přirozeně to vyplynulo ze vzpomínek pacientů:

  •  zkušenosti z doby před určením diagnózy; 
  • zkušenosti z doby, kdy se o svém onemocnění dozvěděli a získali informace o jeho progresi;
  • zdroje podpory 
  •  jaký způsob informování a vysvětlení onemocnění si přáli

Ve všech 7 zkoumaných případech pacienti uvádějí, že už před diagnózou věděli, že jejich těla jsou jiná, a že nebyli schopni podílet se na činnostech stejným způsobem jako jiné děti. V tomto období to však ještě nevzbuzovalo žádné konkrétní obavy.
Určení diagnózy pak kupodivu nemělo velký dopad na pocity pacientů, protože už věděli, že jsou nemocní --kvůli klesající svalové síle a častým návštěvám u lékařů.

Skutečně silná úzkost se dostavila v době přechodu na vozík a při přidání respirátoru.

Jeden pacient si vzpomněl, že v době kdy začal mít problém s chůzí, zůstával často doma. Místo aby šel do školy, stával se postupně závislým na svém vozíku. "Začal jsem o sobě přemýšlet a měl jsem starosti z toho, jak se na mě druzí dívají," řekl. "S největší pravděpodobností o nic nešlo, ale myslel jsem si, že se na mě každý dívá."

Další pacient hovořil o respirátoru: "Začal jsem mít strach, jak moc se moje funkce ještě omezí. Popravdě řečeno to byla spíš panika než strach. "

Jiný pacient řekl: "Byl jsem trochu v šoku – vůbec jsem netušil, že budu muset nosit takový přístroj." Po hospitalizaci se mu ulevilo: "Byli tam i jiní lidé se svalovou dystrofií a někteří už používali respirátor, takže když jsem je viděl, postupně jsem to nějak přijal [za normální]."

V rozhovorech pacienti uvedli, že své obavy a strachy rodinám nesvěřili - především proto, že "nechtěli způsobit obavy rodičům", případně z důvodu pocitu beznaděje. Několik pacientů uvedlo, že za důležitou součást zkušenosti považují setkání s dalšími lidmi (dětmi) s DMD.

V několika rozhovorech zaznělo přání, že by rádi předem věděli o průběhu onemocnění, který je čeká, protože to byla nejstrašnější období v jejich životě.

Diagnóza DMD je často sdělena pouze rodičům a pro mnohé z nich je obtížné diskutovat o této nemoci se svými dětmi napřímo. Mnoho mladých pacientů je proto ponecháno dalšímu osudu s nedostatkem informací o svém onemocnění.

Jeden z pacientů vyjádřil svůj názor, že děti by měli znát svá omezení, takto: "Na světě existuje je spousta lidí, kteří to nevzdávají a mají radost ze života navzdory nemoci."

Další poradil "Najít si věci, které byste chtěli dělat, sledovat ten zájem, a na starosti přitom nemyslet. Užívat si život. Tak by se mělo žít. "

Navzdory malému počtu účastníků ve studii vědci věří. Pomohla totiž "objasnil zkušenosti dospělých pacientů s DMD ohledně toho, jak se dozvěděli o své nemoci. Většina pacientů shodně uvedla, že nejvíce úzkostí a obav měli při přechodu na používání vozíku a respirátoru. Tyto životní události shodně ohodnotili jako velmi silné spouštěče úzkosti a obav. Podpora a komunikace s okolím měla významný vliv na to, jak se pacienti vyrovnávali s měnící se realitou. "

Zdroj: MD news

Seriál: Relaxační techniky

Seriál je dobrovolný příspěvek.

Díl 2. Autogenní trénink (AT)

AT vytvořil JH Schultz.
Je u nás nejrozšířenější metodou navození relaxace.
Hodí se k navození celkové hlubší relaxace mimo expoziční situaci*.

*expoziční situace nastává přímo v každodenním životě při konkrétní stresující události --zde se lépe hodí progresivní svalová relaxace – bude také v seriálu.

Zpět k AT:

Autogenní trénink se používá buď samostatně, nebo jako doplňková metoda např. k individuální terapii, v kognitivně behaviorální terapii apod.
AT umožňuje celkově snížit psychické napětí, například u generalizované (všeobecné) úzkosti. 
Při autogenním tréninku dosahujeme stavu relaxace navozením představ určitých tělesných pocitů (tepla, tíhy, chladu).

Schulze doporučuje postup v těchto krocích:
- Vyvolání pocitů tíže: Pravá ruka je těžká, Levá ruka je těžká, Obě ruce jsou těžké, Obě nohy jsou těžké, Celé tělo je těžké. 
- Vyvolání pocitů tepla: Pravá ruka je teplá, Levá ruka je teplá, Obě ruce jsou teplé, Ruce i nohy jsou teplé, Celé tělo je teplé a příjemně uvolněné
- Zklidnění dechu: Dech je lehký a volný, Dýchá mi to lehce a uvolněně
- Zklidnění tepu: Srdce tepe klidně a pravidelně, Tep je klidný a pravidelný
-Pocity tepla v břiše: Do břicha proudí příjemné teplo
- Pocit chladu na čele: Čelo je příjemně chladné

- Na závěr nácviku doporučuje Schultze formulky: Po skončení relaxace jsem svěží aktivní v dobré náladě, Zhluboka se nadechnout, Otevřít oči!

Toto je základní stupeň AT. Existují také další varianty, doplněné imaginací. Podrobný popis AT podává např. Kratochvíl (1997).

Zdroj: Ján Praško a kol., Portál 2015

Tip na závěr: Autogenní trénink si můžete namluvit na diktafon a na pozadí nahrát třeba Vaší oblíbenou relaxační hudbu. Provádí se ideálně v leže v tiché a klidné místnosti.