Podpora péče o pacienty - "kašlací asistent"

Studie - podpora péče o pacienty

Studie: Kontrolní měření plicních funkcí u pacientů používajících přístroj Cough Assist (kašlací asistent)

Ve čtvrtek 7.1.2016 proběhlo druhé kontrolní měření u pacientů s Duch. svalovou dystrofií na firmě Linde v Praze. U 3 ze 4 pacientů došlo k navýšení hodnoty vrcholového průtoku vzduchu během usilovného výdechu (průměrná hodnota parametru PEF narostla při prvním kontrolním měření o 19,4 %, mezi prvním kontrolním a druhým kontrolním měřením o 17,2 %), u jednoho pacienta tento parametr mírně poklesl, nicméně tento pokles byl spojený s rýmou. U všech pacientů je nadále dobrá tolerance přístroje a zvládají s tímto přístrojem efektivně odkašlávat v období infekce dýchacích cest, zvládají pravidelně rehabilitovat a používat přístroj i pro kontrolu kašle po zaskočení jídla. U všech nemocných bylo překontrolováno nastavení přístroje pro efektivní domácí rehabilitaci.

Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D.

Fakulta tělesné kultury Katedra fyzioterapie 

Univerzita Palackého Olomouc