Osobnost neziskového sektoru pro rok 2022 vyhrála naše předsedkyně Jitka Reineltová!

V pondělí  21. listopadu v Sálu státních akt Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se stala naše předsedkyně vítězkou soutěže Osobnost neziskového sektoru pro rok 2022! Záštitu nad akcí převzala předsedkyně PS Markéta Pekarová Adamová.

Jitka Reineltová působí od roku 2013 ve výkonném výboru spolku Parent Project, šest let jako jeho předsedkyně. V naší organizaci má na starosti strategické vedení, finanční řízení, projektové řízení a advokační činnost ve prospěch pacientů s nervosvalovým onemocněním.

Založila tým terénní podpory rodin, kontaktní centrum pro pečující a stala se respektovanou členkou několika pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví. Angažuje se i v chystaných změnách zákona o sociálních službách.

Mezi nominovanými na Osobnost neziskového sektoru byl například Roman Suda z Českého paralympijského výboru, Lenka Honzátková z Centra Paraple nebo Taťána Kuchařová z Nadace Krása pomoci.