Odborná logopedická stáž Elišky Macků v Nizozemsku v Radboud University Medical Center (Radboudumc) a rehabilitačním centru Klimmendaal

Odborná logopedická stáž Elišky Macků v Nizozemsku v Radboud University Medical Center (Radboudumc) a rehabilitačním centru Klimmendaal

V posledním semestru navazujícího magisterského programu v oboru logopedie na Masarykově univerzitě a s pomocí Parent Projectu jsem měla možnost vycestovat na dva a půl týdne na zahraniční stáž do Nizozemska.

Mojí motivací pro absolvování stáže byla dlouhodobá spolupráce s Parent Projectem, která trvá již od roku 2018, a možnost zjistit, jak funguje poskytování systematické logopedické péče chlapcům a mužům s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD).

Logopedky v Nizozemsku jsou velmi aktivní ve výzkumu a publikační činnosti, zatímco v České republice je prozatím mezi logopedy téma DMD v plenkách.

Z tohoto důvodu jsem navštívila nizozemské nervosvalové centrum v nemocnici Radboud University Medical Center (Radboudumc) ve městě Nijmegen a poblíž města Arnhem jsem měla možnost získat cenné zkušenosti v rehabilitačním centru Klimmendaal pro děti s neuromuskulárním onemocněním.

Po celou dobu stáže jsem se učila pod vedením týmu zkušených logopedů, lékařů a dalších terapeutů na rehabilitačním oddělení pro dospělé pacienty s DMD a také na oddělení pro dětské pacienty s DMD v Radboudumc.

V rehabilitačním centru Klimmendaal jsem v ostatních dnech měla možnost být součástí péče o děti s neuromuskulárním onemocněním, jak ze strany terapeutického týmu, tak i školního prostředí.

S dětmi jsem se účastnila komplexní terapeutické péče z oborů logopedie, ergoterapie, fyzioterapie i muzikoterapie. Současně se mi také podařilo navázat významnou spolupráci s velmi zkušenou a nadšenou logopedkou v tématu neuromuskulárních onemocnění, Mieke Kooi-van Es, Ph.D.

Z Nizozemska si tak přivážím inspiraci, plno nápadů, podnětů, vědomostí a nových logopedických postupů, se kterými jsem se ani v průběhu svého dosavadního studia nesetkala.

Také jsem měla možnost setkat se a navázat spojení s odborníky, kteří sami spolupracují s tamějším Parent Projectem, a jejichž úsilí směřuje ke zlepšování kvality života pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií a jejich rodin.

Text a foto: Eliška Macků