ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA MOBILITU

Od 01.12.2022 došlo ke změně zákona č. 329/2011 o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, konkrétně došlo ke zvýšení částky příspěvku na mobilitu z 550 Kč na 900 Kč za měsíc. Pokud máte schválený příspěvek na mobilitu a chodí Vám příspěvek, ať už měsíčně nebo čtvrtletně, nemusíte pro jeho zvýšení nic dělat. Od nového roku Vám bude chodit navýšená částka automaticky, způsobem, na který jste zvyklý.

V případě osob, které využívají oxygenoterapii nebo domácí plicní umělou ventilaci, bude po celý rok 2023 příspěvek na mobilitu navýšen na 2 900 Kč. Tuto navýšenou částku dostanete v případě, že doložíte na Úřad práce ČR potvrzení od zdravotní pojišťovny o využívání přístroje nebo smlouvu o výpůjčce zdravotnického prostředku.

Pro více informací se můžete obrátit na sociální pracovnici Moniku Frantlovou.