Setkání pacientských organizací v Bruselu

Byli jsme reprezentovat PARENT PROJECT, z.s. na setkání pacientských organizací se zástupci Evropského parlamentu v Bruselu.

Dne 06. 06. 2017 jsme při návštěvě Pražského domu v Bruselu měli možnost diskutovat se zástupci evropských zastřešujících pacientských organizací, Evropského parlamentu a zástupci ministerstva zdravotnictví o možnostech a výhodách spolupráce. Jednalo se o neformální setkání.

Následující den 07. 06. 2017 proběhlo již formální setkání. Nejdříve jsme se dozvěděli velmi zajímavé informace o Evropském parlamentu. Poté se konalo setkání s názvem „Proč Evropa“ v jehož rámci se zástupci českých pacientských organizací sešli se zástupci Evropského parlamentu, European Patient Forum, Patient Access Partnership, Evropských zastřešujících pacientských organizací, DG SANTE (generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin) a dalších.

Poté následovali diskuze v rámci 4 terapeutických oblastí. My jsme se zúčastnili oblasti neurologie.

Mnohokrát děkujeme za tuto skvělou příležitost. Celá akce se konala pod záštitou europoslankyně Ing. Kateřiny Konečné a obrovské díky patří zástupcům APO (Akademie pacientských organizací), kteří akci skvěle zorganizovali. Získali jsme cenné informace, nasbírali nové podněty a inspiraci.