Přehled z výzkumu - květen 2018

Capricor hledá pacienty s Duchenne pro 2. fázi testování CAP-1002

Společnost Capricor Therapeutics’  zahájila nábor účastníků 2. fáze klinické studie k hodnocení bezpečnosti a účinnosti CAP-1002 u chlapců a mladých mužů s DMD.

Pro účely studie HOPE-2 (NCT03406780) bude přijímáno až 84 účastníků ve věku 10 let nebo starších s pokročilými stadii onemocnění, kteří byli doposud léčeni standardními postupy, včetně podávání glukokortikoidů.

Předpokládá se, že se do studie zapojí 12 až 15 klinických center; Davis Medical Center Kalifornské univerzity je prvním místem, které v současnosti přijímá a léčí pacienty.

Účastníci studie náhodně obdrží buď testovaný léčebný prostředek nebo placebo, jež jim budou během 12 měsíců podávány intravenózně každé tři měsíce po dobu čtyř léčebných cyklů.

Výzkumníci vyhodnotí potenciál léčby pro zlepšení fyzické funkce pacientů s DMD. Hodnocení bude zahrnovat posuzování zlepšení pohybů horních končetin a prstů, které jsou nezbytné pro provádění manuálních úkonů souvisejících s každodenním životem.

Studie HOPE-2 prozkoumá, zda CAP-1002 může zachovat nebo zlepšit funkci srdečních a kosterních svalů. Vzhledem ke skutečnosti, že mnozí z účastníků nejsou schopni chůze, se  studie se zaměří především na dopad léčby na mobilitu ramen.

CAP-1002  je buněčná terapie složená z buněk odvozených z darované srdeční tkáně. Tyto upravené buňky však nefungují jako tradiční kmenové buňky. Namísto toho, aby napomáhaly obnovit hladiny dystrofinu – bílkoviny chybějící u DMD - uvolňují malé vesikuly obsahující faktory, které brání vzniku zánětlivých procesů a snižují imunitní reakci organismu.

Výsledky předchozí fáze 1/2 studie HOPE-Duchenne (NCT02485938) ukázaly, že jedna dávka buněk CAP-1002 může účinně působit proti zhrubnutí svalové stěny srdce, což je nezbytné pro zajištění správné funkce srdce a čerpání krve v celém těle.

Bylo také zjištěno, že u osmi z devíti léčených chlapců testovaný léčebný prostředek zlepšil funkci kosterních svalů , což bylo prokázáno řadou funkčních testů rukou a paží.

Americký Úřad pro potraviny a léčiva udělil přípravku CAP-1002 označení „sirotčí lék“( orphan drug),  léčebný prostředek pro vzácná onemocnění dětí( Rare Pediatric Disease designation)  a označení Regenerative Medicine Advanced Therapy , které by měly urychlit schválení a dodání této buněčné terapie pacientům s DMD.

https://musculardystrophynews.com/2018/05/07/capricor-recruiting-duchenne-patients-phase-2-trial-cap-1002/

Schválený lék proti zánětu vykazuje pozitivní účinek na posilování svalstva a zlepšování jeho funkce u myší s DMD

Studie prokázala, že Celebrex  (celecoxib), schválený FDA jako lék proti bolesti s protizánětlivým účinkem prodávaný společností Pfizer , vykazuje pozitivní vliv na zlepšení síly a funkce svalů nohou, srdce a  bránice u zvířecího typu Duchennovy muskulární dystrofie (DMD).

Myši, jimž byl denně po dobu jednoho měsíce podáván celekoxib, také vykázaly zvýšení hladiny utrofinu A - bílkoviny, která může kompenzovat nedostatek dystrofinu, což je bílkovina chybějící nebo vyskytující se v nedostatečném množství u pacientů s DMD.

Výzkumný tým, vedený Bernardem Jasminem, profesorem buněčné a molekulární medicíny na University of Ottawa, publikoval tato zjištění v časopise  The FASEB Journal ve studii s názvem "Léčba celekoxibem zlepšuje funkci svalů u mdx myší a zvyšuje expresi utrofinu A."“ Celecoxib treatment improves muscle function in mdx mice and increases utrophin A expression”)

Jasmin a jeho výzkumný tým již dříve referovali o úspěšné metodě zvýšení hladiny utrofinu A ve svalech myší s DMD, a to podáním heparinu, což je antikoagulant přirozeně produkovaný buňkami imunitního systému.

Důležité je, že myši léčené touto metodou měly ve svalech tibialis anterior (svaly nohou), bránice a srdce zvýšené hladiny proteinu utrofinu A, které byly oproti kontrolní skupině 1,5 až dvojnásobné.

Celebrex je schválen k léčbě revmatoidní artritidy, osteoartrózy a krátkodobé (nebo akutní) bolesti.

https://musculardystrophynews.com/2018/05/11/celebrex-shows-beneficial-effects-on-the-muscle-function-in-duchenne-muscular-dystrophy-study-reports/

První fázi testů bezpečnosti nového léčiva přeskakujícího exon 51 vysvětluje ředitel společnosti Sarepta ve webináři

Přípravek Exondys 51 (eteplirsen), lék zacílený na RNA prodávaný společností Sarepta Therapeutics, je první schválenou léčbou zaměřenou na základní příčinu DMD (Duchenne muscular dystrophy).

Sarepta pokračuje ve zdokonalování svých léků zacílených na RNA s cílem zlepšit přenos většího množství léčiva do poškozených svalových buněk. V současné době hledá přibližně 30 pacientů s DMD, vhodných pro skipping exonu 51 - stejnou skupinu, jakou léčí přípravek Exondys 51 – první fázi klinické studie (NCT03375255) testující novou verzi tohoto léčebného přípravku s označením SRP-5051.

Doug Ingram, předseda představenstva a generální ředitel společnosti, nedávno diskutoval o vědeckém základu toho potenciálního léčebného přípravku a cílech 1.fáze testů ve webináři z 9. května uspořádaném  Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD).

Sarepta má v současné době 16 programů zaměřených na DMD, z nichž 11 se soustředí na léčebné přípravky zacílené na RNA – dříve vyráběné pomocí platformy s názvem PMO a nyní testují  tzv. PPMO.

Další se zaměřují na přípravky k modulaci utrofinu, genové terapie (tři programy) a strategie pro úpravu genů. Utrofin je protein funkčně a strukturálně podobný dystrofinu a předchozí preklinické studie ukázaly, že může zlepšit výkon svalů.

"Dnes budeme hovořit o programu PPMO" řekl Ingram. Léčebné přípravky, které z ní vycházejí budou moci léčit 43 procent dětí s DMD.

U kandidátů s DMD na léčbu přípravky zacílenými na RNA se bude léčba soustředit na tzv.  Přenos RNA dystrofinu. Vytváření bílkoviny dystrofin začíná u DNA, kdy je informace zakódovaná v genu dystrofinu kopírována do molekuly RNA, které se říká prekurzorová RNA (pre-mRNA). To proto, že pre-mRNA stále obsahuje introny a exony nacházející se v genu dystrofinu.

Exony jsou oblasti obsahující informace pro vytváření proteinů, zatímco introny nenesou žádnou důležitou informaci o tvorbě proteinu a jsou z pre-mRNA odstraněny. Po jejich odstranění a propojení všech exonů se vytvoří čtecí kód - konečná molekula RNA, která bude sloužit k vytváření dystrofinu.

U DMD způsobují mutace genu dystrofinu deleci exonu, která ovlivňuje jeho sestavení. Exony se tak nepropojí a kód se stává nečitelným. Výsledkem je vytváření velmi malého množství nebo vůbec žádné bílkoviny dystrofin.

Léčiva zacílená na RNA od společnosti Sarepta jsou založena strategii skippingu exonů, kde se malá molekula, oligo, naváže na mutovaný exon a "ukryje" ho.

Při vytváření  pre-mRNA se tedy mutovaný exon "přeskočí" a vznikne molekula RNA. Výsledkem je funkční - i když kratší - bílkovina dystrofin.

Toto je základní mechanismus PMO, neboli fosforodiamidátových morfolinových oligomerů  společnosti Sarepta, což jsou přesné malé sekvence RNA cílící na oblast v pre-mRNA, která má být přeskočena.

Jedinou výhodou PMO je jejich přesnost, protože jsou vytvořeny jako zrcadlový obraz exonu, který má být skryt, vysvětlil Ingram.

Jenže současné PMO - technologie, na které je založen přípravek Exondy 51 – mají své limity. Jsou neutrálně nabité, což znamená, že se těžko dostanou do buněk.

Do buněk se dostanou, "řekl Ingram, zejména proto, že děti z DMD mají buňky s propustnou stěnou,  která usnadňují jejich vstup. Ale "nedostanou se do buněk tak hojně, jak bychom chtěli."

Cílem společnosti Sarepta je další generace PMO s vyšší penetrací do buněk a to si slibujeme od  PPMO.

PPMO jsou v podstatě PMO s novou složkou, peptidem  pronikajícím buněčnou stěnou – odtud tedy další P v názvu PPMO.

Přeskočení ExonU 51 bylo zjištěno nejen v kosterním a hladkém svalstvu, ale také v srdci. Zde bylo zjištěno zhruba 60 procent skippingu exonů, ale pouze při vysoké dávce 80 mg / kg, uvedl.

První fáze  studie nyní hledá pacienty s DMD – prozatím na sedmi místech v šesti státech USA - pro testování SRP-5051, prvního PPMO společnosti Sarepta. SRP-5051 je navržen tak, aby přemostil chybějící exon 51, deleční mutaci přítomnou u přibližně 13% všech pacientů s DMD.

Studie je otevřená všem pacientům vhodným pro skipping exonu 51, ve věku od 12 let, kteří nebyli po dobu nejméně šesti měsíců před nástupem do studie léčeni přípravkem Exondys 51 nebo drisapersen.

Ingram zdůraznil, že pacienti léčení přípravkem Exondys 51 by  ho měli i nadále užívat, protože se v současnosti jedná pouze o časnou studii bezpečnosti a snášenlivosti.

Posoudí potenciální nežádoucí účinky pěti eskalujících dávek SRP-5051 podaných jednou, intravenózně (přímo do krve). Bude se též testovat farmakokinetika léčiva v každé úrovni dávky, nebo-li jak se SRP-5051 pohybuje tělem. Účinnost léčiva bude měřena prostřednictvím vyhodnocení míry přeskoku exonů a množství vytvořeného dystrofinu ve vzorku získaného z biopsie jehlou. Účinnost však není hlavním cílem.

Zúčastněným pacientům bude poté podáno léčivo SRP-5051, počínaje nejnižší dávkou. Podání léku předchází dvoutýdenní období sledování. Během testování podniknou pacienti pět studijních návštěv v období  12 týdnů. Během čtvrtého týdne o ukončení studie bude po fyzickém vyšetření provedena biopsie jehlou. 

Společnost bude rovněž pracovat na vývoji PPMO pro pacienty s jinými delečními mutacemi,  pro které by bylo možno použít tento léčebný přístup, včetně exonů 44, 45, 50, 52 a 53, což zvyšuje potenciál léčby až na přibližně 43% všech pacientů s DMD. Na konci tohoto roku a začátkem příštího roku plánuje společnost podat k FDA žádosti o zahájení další klinické studie.

Více zde: https://musculardystrophynews.com/2018/05/14/new-exon-51-skipping-therapy-for-dmd-srp-5051-explained-by-sarepta-cmo-in-webinar/

Myoda (Sarconeos) získává označení sirotčí lék pro DM Duchenne

Společnost Biophytis oznámila, že Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) udělil jejímu léčivému přípravku Sarconeos status sirotčího léku (orphan drug) pro Duchennovu muskulární dystrofii (DMD).

Společnost rovněž podala podobnou žádost Evropské lékové agentuře (EMA). Rozhodnutí se očekává během několika týdnů.

Sarconeos, nově nazývaný Myoda, funguje na bázi aktivace receptorMAS . Na zvířecím modelu DMD vedlo užívání léčiva k významnému zlepšení tolerance námahy a svalové síly. Došlo též k redukci fibrózy svalů. Celkově má tento léčebný přípravek potenciál zastavit progresi onemocnění a zpomalit ztrátu mobility.

Klinický program společnosti Sarconeos zahrnuje dvě studie - fáze 1/2 studie (MYODA-PK), která by měla začít v roce 2018, a fáze 2/3 (MYODA-INT) naplánovaná na rok 2019.

Studie MYODA-PK, prováděná v evropských centrech, bude hledat děti s DMD k testování bezpečnosti přípravku Myoda a farmakokinetiky (vpravení léku do těla, jeho pohyb tělem a jeho vyloučení) a farmakodynamiky (účinek léku na tělo).

Pro účely studie bude třeba najít 24 chlapců s Duchennovou myopatií (svalové onemocnění) ve věku od 2 do 18 let, kteří podstoupí dvě fáze studie: podání jediné vzestupné dávky (single-ascending dose, SAD) a podání mnohonásobné vzestupné dávky (multiple-ascending dose, MAD). Cílem je zhodnotit optimální dávkování pro účely dalšího testování ve fázi 2/3 této studie, MYODA-INT.

Studie MYODA-INT bude i nadále hodnotit nejen bezpečnost přípravku Sarconeos, ale i jeho účinnost. Pro testování bude třeba vzorku 60 chodících chlapců s Duchennovou myopatií. Náhodně vybraným účastníkům bude po dobu nejméně šesti měsíců podáváno buď placebo (kontrolní skupina) nebo Myoda.

Hlavním cílem bude posuzovat funkční motorické schopnosti účastníků studie podle North Star Ambulatory Assessment (NSAA).

Tato studie se bude provádět v centrech v Evropě a ve Spojených státech a její výsledky budou podkladem žádosti společnosti Biophytis na schválení léčebného přípravku.

Stanislas Veillet, generální ředitel společnosti Biophytis, uvedl v tiskové zprávě , že je označení „sirotčí lék“, které bylo právě uděleno FDA, významným mezníkem pro tým Biophytis a vývoj přípravku Sarconeos [Myoda]  pro léčbu DMD, která je považována za zvláště závažnou pediatrickou indikaci. „ Doufáme, že v příštích týdnech získáme toto označení také v Evropě. Poté budeme moci uskutečnit klinický program MYODA. Součástí programu budou dvě studie: studie farmakokinetiky fáze 1 / 2a MYODA-PK, která by mohla začít v roce 2018 a studie účinnosti fáze 2/3 MYODA-INT, která by mohla začít v roce 2019, "

Cílem udělování statusu „sirotčí lék“ je podpořit léčbu vzácných a závažných onemocnění prostřednictvím výhod, jako je sedmiletá tržní exkluzivita a osvobození od poplatků za podání žádosti FDA.

https://musculardystrophynews.com/2018/05/18/myoda-sarconeos-earns-orphan-drug-designation-duchenne-md/

Společnosti Sarepta a Invitae spojily své síly, aby napomohly rychlé diagnostice pacientů s Duchenne a provádění předběžných studií potenciálních léků

Společnost Sarepta Therapeutics a společnost Invitae, která se specializuje na genetickou diagnostiku, rozšiřují partnerství, aby pomohly klinickým pracovníkům rychleji identifikovat osoby s  Duchennovou muskulární dystrofií (DMD).

Partnerství bude také vycházet ze sítě partnerství společnosti Invitae, která spojuje pacienty a klinické lékaře s léčbou a výzkumem.

V současnosti hledá společnost Sarepta účastníky následujících klinických studií:

  • 1.fáze     studie (NCT03375255) vyhodnocující bezpečnost, snášenlivost a     farmakokinetiku (pohyb léčiva v těle) pěti vzestupných dávek přípravku     SRP-5051 u pacientů s DMD vhodných pro skipping exonu 51. Nábor probíhá na     sedmi místech v USA.
  • 2. fáze studie (NCT03218995), probíhající v Evropě, hodnotí bezpečnost, snášenlivost,     farmakokinetiku a účinnost vzestupných dávek přípravku Exondys 51 (eteplirsen) podávaných jednou denně      intravenózně 12 kojencům a batolatům s DMD (ve věku od 6 do 48     měsíců), kteří mají deleční mutaci vhodnou pro skipping exonu 51.
  • 3.fáze studie (NCT02500381) hodnotící biomarkery onemocnění a zároveň bezpečnost, farmakokinetiku     a účinnost přípravků SRP-4045 and SRP-4053 v porovnání s placebem u DMD     pacientů s delečními mutacemi mimo čtecí rámec vhodnými pro skipping exonu     45 a exonu 53 . Do této studie přijímá přibližně 125 dětí ve věku 7 až 13     let na pracovištích v USA, Evropě, Kanadě a Izraeli.

Další studie, do kterých neprobíhá nábor, jsou :

  • Fáze 1/2 studie (NCT02310906) hodnotící bezpečnost, snášenlivost, účinnost a     farmakokinetiku přípravku SRP-4053 u pacientů s DMD, kteří mají delece     vhodné pro skipping exonu 53. Bude ukončena v červnu 2019.
  • Fáze 1/2 studie (NCT02530905) hodnotící bezpečnost,     snášenlivost a farmakokinetiku přípravku SRP-4045 u pacientů s omezenou     schopností nebo neschopností chůze (pokročilé stádium onemocnění), kteří     mají delece vhodné pro skipping exonu 45.
  • Fáze 2 studie (NCT02420379)  hodnotící bezpečnost, snášenlivost,     účinnost a farmakokinetiku přípravku Exondys 51 (eteplirsen) u pacientů v     ranném stádiu onemocnění, vhodných pro skipping exonu 51.
  • Dlouhodobá studie fáze 3 (NCT02255552) navržená tak, aby poskytla     potvrzující důkaz účinku přípravku Exondys 51 (eteplirsen) u pacientů s     DMD vhodných pro skipping exonu 51, a také vyhodnocující bezpečnost a     biomarkery onemocnění.

https://musculardystrophynews.com/2018/05/23/sarepta-and-invitae-partner-to-speed-duchenne-md-diagnosis-clinical-trials-of-potential-therapies/

##ERDC2018 – Nová legislativa EU na ochranu osobních údajů pacientů by mohla mít vliv na registry vzácných onemocnění

Po dvou letech od schválení začne všech 28 členských států Evropské unie uplatňovat své obecné nařízení o ochraně osobních údajů General Data Protection Regulation (GDPR) - nový přísný zákon, jehož cílem je chránit 512 milionů občanů EU, včetně pacientů se vzácnými onemocněními, před zneužitím lékařských záznamů, jejich prodejem nebo vydíráním hackery, třetí stranou nebo bezohlednými lékaři.

GDPR, které vstoupí v platnost v pátek 25. května, je důsledkem několika hackerských útoků, které odhalily soukromé záznamy milionů pacientů od Indie po Norsko a Spojené státy. Nařízení je  obzvláště důležité pro advokační skupiny vzácných onemocnění, které vedou registry pacientů.

Avšak nařízení se nedotýká pouze evropských skupin a společností. Každá zdravotnická organizace - včetně těch se sídlem ve Spojených státech - která se zaměřuje na nebo shromažďuje údaje o pacientech z jakéhokoli členského státu EU, podléhá nařízení vyžadujícímu, aby  všechny společnosti získaly "výslovný souhlas" pro shromažďování těchto údajů.

"Pro své potřeby a vyhledávání používáme IT nástroje a sociální sítě, ale lidé neustále sdílejí informace o zdravotním stavu, aniž by si všimli, kolik sdílejí a s kým," uvedl..... " Na Facebooku lidé sdílejí příliš mnoho - obrázky svých dětí v nemocnicích a laboratorní výsledky s názvem kliniky."

Seznamy pacientů vede hned několik advokačních organizací, jako např.  Parent Project Muscular Dystrophy (Duchennova muskulární dystrofie); sdružení ALS Association  (pro amyotrofickou laterální sklerózu);  TREAT-NMD (pro spinální svalovou atrofii); Cystic Fibrosis Foundation  (pro cystickou fibrózu); Pulmonary Hypertension Association (pro plicní hypertenzi); a Pulmonary Fibrosis Foundation  (pro plicní fibrózu).

Více zde: https://musculardystrophynews.com/2018/05/24/erdc2018-new-eu-law-to-protect-patient-data-could-affect-rare-disease-registries/