Přehled z výzkumu - červenec 2017

Léčivo MNK - 1411 ve schvalovacím procesu FDA uděluje označení Orphan Drug (léčivo pro léčbu vzácného onemocnění s vysokou nepokrytou potřebou léčby) léčivému přípravku společnosti Mallinckrodt pro potenciální léčbu Duchennovy svalové dystrofie (DMD)

 Společnost Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), přední specializovaná farmaceutická společnost, dnes oznámila, že US Food and Drug Administration (FDA) udělila léčivému přípravku MNK -1411 status léku pro vzácná onemocnění. Dlouhodobě působící formulace obsahuje ve výzkumu testovaný kosyntropin acetát pro léčbu DMD (Duchenne muscular dystrophy).

"Jsme potěšeni, že FDA udělila léčivému přípravku MNK-1411 pro potenciální léčbu DMD, status léčiva pro vzácné onemocnění, pro které existují omezené možnosti léčby," řekl Steven Romano, výkonný viceprezident a vedoucí vědecký pracovník. "Mallinckrodt se domnívá, že MNK-1411 může mít potenciál nabídnout lékařům a pacientům novou léčebnou alternativu a získané označení Orphan Drug je důležitým krokem vpřed pro celý vývojový program. Pokračujeme v rozvoji naší široké klinické a regulační strategie v oblastech s vysokou neuspokojenou lékařskou potřebou. "

Program FDA pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění s vysokou nepokrytou potřebou léčby poskytuje status Orphan Drug léčivým přípravkům a biologickým látkám, které jsou definovány jako léčivé přípravky určené k bezpečnému a účinnému léčení, diagnostice nebo prevenci vzácných onemocnění nebo poruch, které postihují méně než 200 000 lidí v USA -  a nebo postihují více než 200 000 osob, ale neočekává se, že by získaly náklady na vývoj a uvedení léčiva na trh. Toto označení poskytuje marketingovou exkluzivitu společnosti Mallinckrodt v USA v indikaci DMD po dobu sedmi let po schválení FDA. Součástí výhod je také možnost požádat o financování výzkumu, daňové kredity spojené s určitými náklady na výzkum a odpuštění uživatelského poplatku za žádosti směřované k FDA.

Společnost Mallinckrodt dokončila studii fáze 1 s MNK-1411 u zdravých dobrovolníků a společnost využívá získané informace pro stanovení optimálního dávkování pro pacienty ve studii fáze 2, která by měla začít ještě v letošním roce.

V srpnu roku 2016 FDA schválila žádost společnosti o status Fast Track (tj. zrychlený schvalovací proces) pro vyřízení žádosti IND o registraci MNK-1411 coby nového léčiva ve stádiu výzkumu. Označení Fast Track upravuje schvalovací proces s cílem usnadnit vývoj a urychlit revizi léků, které jsou určeny pro léčbu pacientů s vážnými onemocněními a naplňují stávající nevyhovující potřeby.

O MNK-1411 (Injekce; kosyntropin)

MNK-1411 (injekce kosyntropinu) je depotní formulace tetrakosaktidu, syntetického agonisty melanokortinového receptoru. Používá se jako diagnostický test pro funkci hypofýza – nadledviny. Je indikován pro diagnostiku adrenokortikální nedostatečnosti (nedostatečnost funkce nadledvin). Cosyntropin je syntetická podjednotka kortikotropinu (ACTH – adrenokortikotropní hormon, vylučován z předního laloku hypofýzy, který řídí činnost kůry nadledvin).

Cosyntropin se váže na specifický receptor v plazmatické membráně adrenálních buněk (= v nadledvinách) a u pacientů s normální adrenokortikální funkcí stimuluje počáteční reakci spojenou se syntézou adrenálních steroidů (včetně kortizolu, kortizonu, slabých androgenních látek a omezeného množství aldosteronu) z Cholesterolu zvýšením množství substrátu v mitochondriích.

Produkt je schválen a prodáván mimo USA pro určité autoimunitní a zánětlivé stavy, ale nikdy nebyl schválen pro použití u pacientů v USA.

--Malinckrodt

Úspěchy mikrodystrofinu v psím modelu DMD Sarepta Therapeutics oznamuje, že její partner Généthon, vydal nová data o mikrodystrofinu (genová terapie) v časopise Nature Communications 

Data poprvé ukazují systémový terapeutický účinek v psím modelu DMD za použití mikrodystrofinové genové terapie rAAV2/8 bez imunosupresivní léčby.

Sarepta Therapeutics, Inc. oznámila zveřejnění dat ověřujících mikrodystrofinovou genovou terapii Généthon ve zvířecím modelu DMD. Výsledky byly publikovány v online vydání časopisu Nature Communications 25. července 2017. V červnu 2017 Sarepta oznámila, že vstoupila bez výzkumné spolupráce na výzkumu a vývoji genové terapie s firmou Généthon se společným cílem vyvinout léčbu DMD.

„Tyto rané údaje zdůrazňují potenciál mikrodystrofinové genové terapie a programu Généthon a znovu podtrhují význam produkce dystrofinu v léčbě DMD,“ řekl Douglas Ingram, prezident a generální ředitel společnosti Sarepta. 

„Jako lídr v oblasti výzkumu a vývoje nových způsobů léčby DMD volíme širší záběr výzkumu a vývoje léčby pro lidi s DMD.“ 

  Studie se realizovala se 12 psy, kteří měli DMD už od narození a pracovalo se s intravenózní aplikací mikrodystrofinu, zkrácenou verzí dystrofinového proteinu v kombinaci s dodáním pomocí virového vektoru AAV. Na základě dvouletého sledování byla funkce svalů významně obnovena a klinické příznaky se stabilizovaly. 

Kromě toho výzkumníci zaznamenali, že se ve skupině s vysokou dávkou produkce dystrofinu (exprese) vrátila na vysokou úroveň. Žádná imunosupresivní léčba předtím nebyla podána a nebyla pozorovány žádné vedlejší účinky. 

Podle dříve ohlášených podmínek spolupráce bude Généthon zodpovědný za rané vývojové práce. Sarepta má možnost společně s Genethon mikrodystrofinový program rozvíjet- dohoda zahrnuje i exkluzivní komerčních práva pro USA. Více informací a video znázorňující výsledky výše uvedené studie uvidíte zde: http://www.sarepta.com/technology/strategic-partnerships

Le Guiner, C. a kol. Dlouhodobá genová terapie pomocí mikrodystrofinu je u psího modelu DMD účinná. Nature Communications. 2017. DOI: 10,1038 / ncomms161.

GLOBE NEWSWIRE 

Postup léku CAP-1002 ve schvalovacím procesu Společnost Capricor přijímá od FDA označení Rare Pediatric Disease (vzácné dětské onemocnění) od FDA pro léčivo CAP-1002 pro pacienty s DMD

Označení pokrývá širokou oblast léčby DMD 

Capricor Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CAPR), biotechnologická společnost zabývající se vývojem biologické léčby DMD a dalších vzácných nemocí, dnes oznámila, že americká Food and Drug Administration (FDA) udělila výše jmenované označení léčivu CAP-1002. CAP-1002 je kandidátem ve vývoji na léčbu DMD, oslabující genetické onemocnění charakteristické progresivní svalovou slabostí a chronickými záněty kosterního svalstva, srdce a dýchacích svalů. 

Označení Rare Pediatric Disease stejně jako ozn. Orphan Drug, již dříve Cap-1002 poskytnuté, pokrývá širokou oblast léčby DMD. Po obdržení povolení k prodeji CAP-1002 by měla mít společnost Capricor nárok na prioritní přezkum. 

Označení Rare Pediatric Disease pro léčivo CAP-1002 pro léčbu DMD, připojené k již získanému označení Orphan Drug, zdůrazňuje naléhavou potřebu léčby DMD a poskytne společnosti Capricor také určité stimuly pro další rozvoj„ řekla Linda Marbán, Ph.D., prezidentka a generální ředitelka společnosti. 

„Věříme, že CAP-1002 má potenciál poskytnout pacientům významný klinický přínos. Těšíme se zahájením našeho dalšího klinického hodnocení, jehož design bude mít význam pro celkový plán na registraci tohoto kandidáta.“ 

V dubnu 2017 Capricor zaznamenala pozitivní výsledky v klinické studii fáze I / II s názvem HOPE, která zkoumala léčivo CAP-1002 u pacientů s DMD s pokročilým onemocněním. Společnost se nedávno setkala také s FDA, aby projednaly možné strategie pro registraci produktu v dané indikaci. 

Ve druhé polovině letošního roku Capricor plánuje zahájit randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou klinickou studii s opakovaným intravenózním podáváním dávek CAP-1002 chlapcům a mladým mužům s DMD. 

Capricor očekává výsledky za 12 měsíců studie HOPE ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. 

Studie HOPE je z části financována Kalifornským institutem pro regenerativní medicínu. 

O označení Rare Pediatric Disease 

 FDA Definuje „vzácnou pediatrickou chorobu“ jako závažné nebo život ohrožující onemocnění, které postihuje především děti ve věku od narození do 18 let, a v USA postihuje méně než 200 000 osob. 

O CAP-1002 

CAP-1002 je léčba vytvořená z alogenních buněk derivovaných z kardiosféry neboli tzv. CDCS – Jde o typ progenitorové buňky, která ukázala silnou imuno-modulační aktivitu. Buňky CDCS byly již předmětem více než 100 recenzovaných vědeckých publikací a byly podány přibližně 140 lidem v rámci několika klinických studiích. 

 --prnewswire.

Srdce a DMD: Studie Článek „Aktuální přístup k léčbě srdečního selhání (kardiomyopatie) u DMD“ se objevil v časopise Heart 

Výzkum vedl Domenico D'Amario na Katolické univerzitě Nejsvětějšího Srdce (Institute of Cardiology) v Římě. 

DMD je způsobena genetickými mutacemi, které vedou k nepřítomnosti proteinu zvaného dystrofin. DMD tak ovlivňuje buněčnou biologii v srdeční tkáni a způsobuje zvýšení intracelulární hladiny vápníku, což vede k degradaci kontraktilních proteinů a podporuje buněčnou smrt a fibrózu (jizvení srdeční tkáně). 

DMD narušuje schopnost chodit, snižuje funkci dýchacích cest, a v konečném důsledku vede k srdečnímu selhání ve třetí nebo čtvrté dekádě života. 

I když se frekvence a závažnost kardiovaskulárních komplikací u pacientů s DMD liší v závislosti na specifické mutaci v genu pro DMD a může být různá i v rámci stejné mutace, progresivní změny ve funkci srdce jsou obecně známé a typicky zahrnují arytmii, městnavé srdeční selhání a dilatační kardiomyopatii - onemocnění svalu srdce. 

Diagnostika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s DMD je obtížná, protože onemocnění postupuje pomalu. Většina pacientů nevykazuje klasické příznaky srdečního selhání, což často vede ke zpoždění správného hodnocení, postoupení pacienta na kardiologické oddělení a zahájení léčby. 

PROTO JE včasná diagnóza kardiomyopatie u pacientů s DMD rozhodující a může zmírnit příznaky srdečního selhání. Současné postupy zahrnují počáteční srdeční vyšetření v době, kdy pacient dosáhne věku 6 let, a pak každého půl roku až do věku 10 let, nebo dokud se nevyskytnout symptomy. Pak mají následovat každoroční pravidelné kontroly. Vzhledem k jejich hlášené prevalenci je třeba sledovat také arytmie spojené s levou ventrikulární dysfunkcí a srdeční fibrózu. 

Prevence levé ventrikulární dysfunkce by měla být zahájena ještě před nástupem příznaků.Současné možnosti terapie zahrnují inhibitory systému renin-angiotensin, které se používají jako terapie první linie, spolu s léčbou kortikosteroidy, COX-inhibicí (oxid dusnatý - třída drog je podobná nesteroidním protizánětlivým lékům, ale jsou lépe schopny přepravit oxid dusnatý) a beta-blokátory. 

Mechanická srdeční podpora levým ventrikulárním asistenčním zařízení (LVAD) je možné ošetření u konečného srdečního selhání u DMD, neboť pacienti obvykle nejsou vhodní pro srdeční transplantáty kvůli progresivní myopatii a omezené funkční schopnosti. Nicméně nedostatečná dostupnost LVAD zařízení a nedostatek perspektivních studií s dlouhým navazujícím období hodnocení činí využití LVAD v populaci pacientů s DMD problematickým. Proto je nezbytná pečlivá předoperační, multidisciplinární studie pacientů. 

Vyvíjeny jsou také nové terapie - včetně sofistikovaných přístupů z oblasti molekulární biologie, používající genové terapie s cílem obnovit produkci dystrofinu, nebo buněčné terapie zahrnující transplantace zdravých buněk pacientům s DMD. V poslední době FDA schválila léčbu DMD pomocí sloučenin Translarna (ataluren) a Exondys 51 (eteplirsen), jež cílí na buněčné dysfunkce a zmírnění fenotypu DMD. 

Vzhledem k nedostatku konkrétních genetických nebo buněčných terapií DMD by se „Práce v této oblasti měly zaměřit na… provádění stávajících preventivních doporučení a včasné zahájení léčby kardiomyopatie spojené s DMD,“ a na „roli mechanické srdeční podpory u pacientů v konečném stádiu srdečního selhání“, píší autoři přezkumu.

---mdNews.

Program pro přístup k eteplirsenu Sarepta Therapeutics a Clinigen spustily program pro přístup k léčbě (MAP) určený pacientům s DMD, kteří se mohou léčit pomocí skippingu exonu 51 

MAP bude k dispozici omezenému počtu pacientů, kteří splňují předem specifikovaná zdravotní kritéria, a dokáží zajistit financování. 

Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SRPT), americká bio farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj unikátních léčiv cílených na RNA cílené určených pro léčbu vzácných nervosvalových poruch a Clinigen Group plc zahájily Managed Access Program (MAP) pro eteplirsen v určitých geografických oblastech k léčbě Duchennovy svalové dystrofie (DMD) u pacientů přístupných skippingu exonu 51. 

Program řízeného přístupu poskytuje mechanismus, jehož prostřednictvím mohou lékaři legálně a eticky předepsat eteplirsen pacientům, kteří splňují předem stanovená zdravotní kritéria a mohou zajistit finanční prostředky. 

Zpočátku je program zahájen u zvolených pacientů ve vybraných zemích v Evropě, Severní Americe a Jižní Americe, kde eteplirsen není v současné době schváleným léčivem. Sarepta plánuje časem program rozšířit do více zemí. 

Program bude spravován skupinou Clinigen Group plc. Clinigen je důvěryhodná světová jednička v oblasti přístupu k nelicencovaných lékům, poskytující více než 220 programů MAP tisícům pacientů. MAP programy pomáhají lékařům zajistit přístup k lékům tam, kde není k dispozici žádná jiná možnost léčby. Všechny žádosti musí být podány ošetřujícím lékařem a jménem pacienta. 

Poskytovatelé zdravotní péče mohou získat informace o MAP-programu pro lék EXONDYS 51® (eteplirsen) od zástupce Clinigen na telefonním čísle +44 1283 494340 nebo e-mailem na medicine.access@clinigengroup.com. 

Více informací o MAP, a to včetně zemí, kde je v současné době pro pacienty program k dispozici, naleznete stránce www.sarepta.com/community/managed-access-program

O Eteplirsenu 

Eteplirsen je proprietární fosforodiamidátovými morfolino oligomer (PMO) firmy Sarepta – je to chemická a exon-skippingová technologie pro vynechání exonu 51 v genu pro dystrofin. 

Eteplirsen je navržen tak, že se váže k exonu 51 na dystrofinové pre-mRNA, což vede k vyloučení tohoto exonu během zpracování mRNA u pacientů s genetickou mutací přístupnou skippingu exonu 51. Exon skipping má umožnit výrobu zkráceného proteinu dystrofinu. Data z klinických studií s eteplirsenem v malém počtu pacientů s DMD dokládají konzistentní profil bezpečnosti a snášenlivosti. 

Stěžejní studie nebyly navrženy k vyhodnocení dlouhodobé bezpečnosti a klinický přínos eteplirsenu nebyl stanoven. seekingalpha…

Patentový spor Sarepta vs. Biomarin Sarepta a BioMarin urovnávají patentový boj o exon skipping

Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) a BioMarin Pharmaceuticals (NASDAQ: BMRN) urovnávají své patentové spory týkající se skippingu exonů.

Podle podmínek dohody Sarepta zaplatí společnosti BioMarin 35 milionů dolarů a dodatečné regulační a obchodní milníkové platby pro exony 45, 51 a 53, a potenciálně i pro budoucí produkty na bázi exon skippingu. Společnost BioMarin také zaplatí 8% z poplatků za prodej EXONDYS 51 do roku 2023 v EU a v dalších zemích, kde existují určité patenty BioMarin.

Sarepta bude mít exkluzivní práva k patentovému majetku společnosti BioMarin EXONDYS 51 pro léčbu DMD a všechny budoucí produkty na bázi exon skippingu. Společnost BioMarin si ponechává právo změnit licenci na společnou exkluzivitu, pokud se rozhodne vyvinout a komercializovat vlastní exon-skippingovou terapii pro DMD.

---Seekingalpha

Hospodářské výsledky klíčových korporací Sarepta Therapeutics oznamuje finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2017 a informuje o aktuálním firemním vývoji

- Dosažené čisté příjmy za druhé čtvrtletí roku 2017 ve výši 35 milionů dolarů.

- Výnosy vzrostly a pohybují na 125 až 130 milionech dolarů za rok.

- Společnost vstoupila do globálních licenčních dohod, které vyřešily patentové spory o exon skipping s firmou BioMarin (BMRN).

- Na výzkumu genové terapie pomocí mikrodystrofinu spolupracuje s firmou Genethon.

Společnost Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT), americká biofarmaceutická společnost orientovaná na komerční fázi, výzkum a vývoj unikátních, na RNA cílených terapeutik pro léčbu vzácných nervosvalových poruch dnes zveřejnila finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2017.

"Jsme potěšeni pokrokem ve druhém čtvrtletí dosaženým a očekáváme pokračování v podobném tempu i po zbytek roku. Ve snaze stát se globální farmaceutickou společností jsme urovnali patentový spor s BioMarin, který nám umožnil spustit program Managed Access a oslovit pacienty po celém světě, "řekl Douglas Ingram, prezident a generální ředitel Sarepty. "Jsme obzvlášť nadšeni u úspěšného startu léčiva EXONDYS 51® (eteplirsen). Těší nás pokroky v oblasti výzkumu a vývoje i strategická partnerství. Vše směřujeme k cíli udržet si vedoucí pozice v oblasti výzkumu a vývoje léčiv pro léčbu DMD. Těšíme se na četné podněty pro další postup. Konkrétně třeba na oznámení výsledků a údajů o dystrofinu (studie 4053-101) a potenciálně máme mít v klinické fázi výzkumu až sedm experimentálních terapií DMD. "

-- GlobeNewswire.

Finanční výsledky Růst a zase růst: Akcie Sarepta jsou k mání a stále na vzestupu

Akcie vzrostly o 15% několik hodin poté, co nadále rostlo poradenství v oblasti výnosů.

Podmínky pro vypořádání s BioMarin se zdají být poměrně příznivé a pro akcie jsou jednoznačně výhodné.

Zdá se, že se podnikání ve všech směrech vzkvétá a vedení by mělo být chváleno.

Po nedávných událostech je společnost ještě více žádoucí jako cíl fúze.

Očekává se, že na konci roku přibude mnoho dalších údajů.

Akcie společnosti Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT) za hodinu vyskočily o 15% na sklonku velmi slibného čtvrtletí. Ve své nejnovější aktualizaci zástupci Seekingalpha uvedli, že "pozitivní vedení příjmů a pokračující povzbuzující trendy v hlavním podnikání by mohly nakonec pomoci akciím k překročení současného rozsahu hodnoty".

--Seekingalpha

Registrace a vyhledání pacientů s podobnými fenotypy 

Zařízení PhenoSearch v rámci CTSR (Care and Trial Site Registry) umožňuje lékařům zadávat informace s cílem vyhledat a kontaktovat kolegy, kteří mají pacienty nebo rodiny s podobným fenotypem. Ti, kteří se již zaregistrovali, nyní mohou sledovat zveřejněné případy a identifikovat výzkumné oblasti, kde by mohla být možná spolupráce.

Rozšíření CTSR je opravdu důležité a významné - usnadní výzkumníkům a klinickým pracovníkům po celém světě sdílení informací o zvláštních případech a nediagnostikovaných pacientech, a snad také povede k usnadnění skupinové spolupráce prostřednictvím navázání kontaktu mezi lékaři, kteří mají podobné případy.

PhenoSearch umožňuje uživatelům uvést pracovní diagnózu, popsat klinický fenotyp, výsledky jakéhokoliv vyšetření nebo výzkumu, způsoby dědičnosti a fotografie s příslušným souhlasem. Ostatní členové CTSR budou upozorněni na nový příspěvek e-mailem a po přihlášení mohou bezpečně zobrazit podrobnosti.

Přidání nových možností a rozšířením CTSR na pokrytí nervodegenerativních stavů se uskutečnilo v rámci výzkumného projektu Neuromics. financovaného ze 7. rámcového programu EU pro oblast vzácných nervosvalových a nervodegenerativních onemocnění.

Chcete-li se o vývoji registru dozvědět více, zobrazit si hlášené případy nebo odeslat podrobnosti o Vašich pacientech, jednoduše se přihlaste k účtu CTSR a v menu nalevo vyberte možnost 'PhenoSearch'. TREAT-NMD

Seriál 

10 citátů, které pomohou, když se cítíme „down“

Víme, že ze svalové dystrofie je někdy podobný pocit jako ze zoufalé bitvy, a to jak pro pacienty, tak pro pečující osoby a blízké. Cítíte se, jako byste nikdy nedělali dost, nebo jako by nemoc opanovala všechen Váš čas a zabrala veškerou Vaši pozornost.

Abychom Vám malinko pomohli, shromáždili jsme několik citátů, o kterých si myslíme, že alespoň trochu povzbudí a pomohou najít sílu jít dál, když se cítíme poněkud ponuře.

1. "Vždy si pamatuj, že jsi statečnější, než si myslíš, silnější i chytřejší, než si myslíš a dvakrát tak krásný, než sis kdy vůbec dokázal představit." - Dr. Seuss

2. "Nikdy nevěřte tomu, že pár ustaraných bláznů nedokáže změnit svět. Ve skutečnosti to právě těch pár lidí vždycky bylo. "- Margaret Mead

3. "Za sto let už nebude záležet na tom, jakým autem jsem jezdil, ani v jakém domě jsem žil nebo kolik peněz jsem měl v bance… ale svět může být o něco lepší, protože jsem změnil život jednoho dítěte."- Forest Witcraft

4. Žijte tak, aby si Vaše děti v souvislosti se spravedlivostí, pečlivostí a bezúhonností vzpomněly na vás." - H. Jackson Brown, Jr.

5. "Příliš často podceňujeme sílu doteku, úsměvu a laskavého slova, uší, které naslouchají, upřímné pochvaly nebo drobných projevů starostlivosti - všechny mají potenciál změnit život." - Leo Buscaglia

6. "Naše největší slabost spočívá ve vzdávání se. Nejjistější způsob, jak uspět, je zkusit to vždycky ještě jednou. "- Thomas Edison

7. "Jednejte tak, jako by to, co děláte, mělo význam. Ono to totiž význam má. "- William James

8. "Přežili jste už 100% z dosavadního života, takže je docela pravděpodobné, že přežijete i to, co bude dál." - Timber Hawkeye

9. "Je úžasné, že nikdo nemusí čekat ani chvilku a může hned začít zlepšovat svět." - Anne Frank

10. "Odvaha není vždy hlasitá. Někdy je odvaha jen tichý hlas ke konci dne, který říká: "Zítra to zkusím znova." - Mary Anne Radmacher

Zdroj: Musculardystrophynews.com/2017/07/20/10-quotes-to-help-you-when-youre-feeling-down/