POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 2022

Z pověření výkonného výboru zapsaného spolku PARENT PROJECT, z. s. Vás
srdečně zvu na členskou schůzi, která se bude konat:

13. listopadu 2022 od 13:00

V Pacientském hubu, na adrese U Vršovického nádraží 30, Praha 10 Vršovice

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je usnášeníschopná, pokud se jejího
zasedání účastní minimálně jedna čtvrtina řádných členů spolku. Pokud se
nemůžete účastnit, poskytněte plnou moc jinému členovi spolku (plná moc je v
příloze e-mailu).

Program schůze:

  • Výsledky hospodaření za rok 2021
  • Zhodnocení práce rok 2021
  • Finanční plán na rok 2023
  • Připravované projekty a akce
  • Diskuse

Účast na členské schůzi je tak příležitostí pro všechny členy, podílet se a zapojit do
dění ve spolku. Budu velmi ráda, když se letošní schůze zúčastní co nejvíce lidí.
Velmi také vítám vaši zpětnou vazbu na současné aktivity, náměty na zlepšení,
i možné návrhy na nové projekty a akce. Těším se na viděnou.

Vaše Jitka Reineltová
předsedkyně spolku


Prosíme o potvrzení účasti všech osob za rodinu emailem na adresu
podolska@parentproject.cz do 31. října 2022. Předpokládaný konec akce je v 16 hod.