Patricie Rusková - rozhovor

Patricie Rusková působí ve spolku PARENT PROJECT jako ergoterapeutka, zároveň také jako koordinátorka a poradkyně Kontaktního centra.

Patricie poskytuje ergoterapeutické poradenství členům spolku a také pečujícím z Kontaktního centra. Ve spolku PARENT PROJECT působí jako ergoterapeutka již čtvrtým rokem. Původně svou spolupráci započala jako dobrovolnice a později také jako osobní asistentka na pobytových akcích.

Jak se Patricii letos daří v pomoci našim rodinám a pečujícím? To zjistíte z následujícího rozhovoru. 

Letošní rok je jiný než ty předešlé, změnila se nějak náplň tvé práce v souvislosti s koronavirem? Jsou nějaké aktivity či akce, kteréjsi musela zrušit?

Náplň práce ergoterapeutky je i v současné situaci podobná minulým rokům. Svalová dystrofie je progresivní onemocnění, které postupuje bez ohledu na pandemii. Rodiny dětí se svalovou dystrofií - včetně ostatních pečujících - i v této době, stejně tak jako před ní, potřebují pomoci například s výběrem kompenzačních pomůcek a různých doplňků. V návaznosti na situaci byla omezena osobní setkání, ale naštěstí existují i jiné formy spojení. Kromě e-mailových a telefonických konzultací je možné využít i videohovory, které se osvědčily. Ráda bych tuto formu spolupráce nabízela i do budoucna.

Z pozice koordinátorky a poradkyně kontaktního centra došlo ke změnám především v poptávaných službách a otázkách ze strany rodin a pečujících a opět došlo také k omezení osobního setkávání.

Kontaktní centrum je založeno převážně na osobním setkávání. Ale i tady jsme nabídli - jako alternativu prezenční účasti na aktivitách a konzultacích - online či jinou formu spojení.  

Příprava pobytových akcí, které v rámci spolku PARENT PROJECT organizuji, byla také velmi ztížena, popřípadě znemožněna situací. Akce během letních prázdnin se nám podařilo - s určitými režimovými opatřeními - uspořádat. Mimo jiné byly zrušeny také dvě listopadové pobytové akce. A co bude příští rok? To nikdo neví.

S čím se na tebe rodiny nejčastěji obracejí?

Otázky týkající se mé odbornosti ergoterapeutky se téměř nezměnily. Rodiny a pečující se na mě obracejí s prosbou o poradenství spojené s doporučením kompenzačních pomůcek, úpravou domácího prostředí, úhradou pomůcek, výběrem školních pomůcek apod.

V současnosti se množí dotazy například ohledně postupu při žádosti o elektrický či mechanický vozík. I takové dotazy jsem schopna rodinám a pečujícím zodpovědět. Nejedná se pouze o doporučení pomůcky jako takové, ale i o celý proces s tím spojený.

Řekla bych, že je také o něco složitější situace při schvalování pomůcek pojišťovnami. Samozřejmě záleží na konkrétním případu, ale občas se setkáváme v praxi s problémy. Jsem schopna klientům napsat také odůvodnění žádosti, proč je zrovna tato pomůcka vhodná.

Vzhledem k tomu, že jsem také koordinátorkou a poradkyní kontaktního centra, rodiny a pečující se na mě obracejí s nejrůznějšími otázkami týkajícími se například služeb poskytovaných spolkem. Dále se zajímají o naše aktivity, členství, pobyty a zprostředkování psychologické podpory či další služby poskytované členy našeho týmu. Otázky a poptávané služby bývají často spojeny se situací týkající se koronaviru.

Jaké jsou největší výzvy, kterým musí rodiny v současné době čelit?

Nemyslím si, že se jedná o největší výzvu, nýbrž spíše o největší starost rodin a pečujících o to udržet své děti a osoby, o které pečují, co nejdále od možnosti vystavení se riziku nákazy koronavirem.

Máš nějaké vánoční (pracovní) přání?

I když se na nás rodiny a pečující obracejí s nejrůznějšími dotazy, přáními apod., stále se objevují výjimky, které se snaží poradit si v každé situaci samy. Z mého pohledu je velmi důležité, aby si rodiny uvědomily, že v tom nejsou samy. A pokud mají nějakou otázku, pochybnost či trápení, aby se nebály obracet na náš tým. Jsme tu pro VÁS.