Pandemie koronaviru COVID 19 - pár základních informací a doporučení pro pacienty se svalovými dystrofiemi

Co o koronaviru víme?

Onemocnění nazvané COVID19 (coronavirus disease 2019) je způsobené virem SARS-coronavirus 2. Inkubační doba onemocnění (tedy od nakažení k prvním příznakům) je pravděpodobně 2-14 dní (tato data se postupně mohou upřesňovat). Projevuje se u většiny osob jako běžná nemoc s nachlazením - suchý kašel, horečka (nebo jen zvýšená teplota), dušnost, bolest svalů, únava, dýchací obtíže.  U velké části osob probíhá mírně nebo bez příznaků. U vybraných jedinců má onemocnění těžší průběh - z aktuálně dostupných dat usuzujeme, že nejvíce ohroženi jsou starší lidé nebo jedinci s chronickým onemocněním a oslabenou imunitou. Průběh vyžadující intenzivní péči zatím postihuje jednotky procent pacientů.

COVID19 byl na člověka přenesen pravděpodobně zvířaty, poté se začal šířit z Číny, nicméně nyní je postiženo přibližně 114 zemí světa a asi 120 000 lidí. Do České republiky se virus dostal původně skrz osoby, které byli v rizikových oblastech (v době nákazy ještě nemusely být vyhlášené jako rizikové), ale nyní se šíří také mezi jednotlivci bez nutné vazby na cestování.

Jak se šíří?

Kapénkovým přenosem, tedy kašlem, kýcháním, delším kontaktem, vzduchem, kontaminovaným povrchem. Mezi rizikové předměty patří vše, čeho se pravidelně dotýká více lidí, nebo čeho se často (bez umytí rukou) dotýkáte vy - telefon, klávesnice, kliky od dveří, ručníky, které používá více lidí atd.

Jak se chránit?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dodržovat sedm kroků:

  1. Často a důkladně si mýt ruce.
  2. Co nejméně se dotýkat obličeje (očí, úst, nosu).
  3. Zakrývat si při kašli ústa (ne však rukou, ideálně loktem, či ubrouskem).
  4. Vyhýbat se místům s větším počtem lidí, necestovat do zahraničí, pokud to není nutné.
  5. Zůstat doma, pokud se člověk necítí úplně v pořádku.
  6. Pokud máte horečku, kašel a dušnost, vyhledejte pomoc lékaře, nejdříve však stav zkonzultujte po telefonu. (Více informací vizte dále).
  7. Sledujte aktuální doporučení WHO či například Ministerstva zdravotnictví ČR.

Proč by měli být pacienti se svalovou dystrofií zvláště obezřetní?

Vzhledem k rychlosti šíření infekce zatím nebyla vydána doporučení pro pacienty se svalovým onemocněním, nicméně je pravděpodobné, že pacienti se sníženou imunitou (tedy i pacienti s chronickým onemocněním, obzvláště pak postihujícím dýchací systém) budou náchylnější k těžšímu průběhu nemoci.

Pacienty se svalovou dystrofií bychom rádi povzbudili ke zvýšené opatrnosti i co se týče kontaktu s přáteli, známými, rodinnými příslušníky. Pokud je to možné, spíše se v této situaci setkáním vyhněte, případně se ujistěte, že ten, s kým se máte potkat, nevykazuje známky respiračního onemocnění a cítí se dobře. Ujistěte se, že vaše rodina i známí jsou si vědomi toho, že toto onemocnění pro vás může být více rizikové. Zatím nemáme zprávy o tom, že by pacient se svalovou dystrofií byl koronavirem postižen. 

Konkrétní doporučení pro pacienty se svalovou dystrofií.

Pokud máte doma kašlacího asistenta (nebo jinou pomůcku k dýchání či odkašlávání), ujistěte se, že je funkční. Pokud jej nepoužíváte pravidelně, naučte se ho správně používat, zvykněte si na něj, než bude jeho užívání absolutně nutné. Pokud jste nemocní, používejte jej častěji a domluvte se o dalším postupu s vaším pneumologem.

Pokud užíváte kortikoidy, ujistěte se, že máte dostatek jak na denní užívání, tak pro akutní případ (např. horečku), kdy je potřeba dávkování zvýšit. Neměňte náhle své dávkování, o postupu ve ztížené situaci se domluvte s neurologem.

Mějte dostatek paracetamolu ke snížení případné horečky.

Ujistěte se, že máte dostatek všech léků na předpis, které užíváte.

Zvažte přeobjednání nejbližších plánovaných vyšetření, abyste nebyli zbytečně vystaveni riziku infekce.

Co dělat, pokud se obáváte, že trpíte právě tímto onemocněním?

Zůstaňte doma. Kontaktujte svého praktického lékaře, záchrannou službu, nebo krajskou hygienickou stanici, kteří rozhodnou o tom, zda vás otestovat. Testování aktuálně probíhá v domácím prostředí. V případě, že byste byli hospitalizováni, doporučujeme lékařům poskytnout kontakt na vašeho neurologa, případně plicního lékaře, aby s ním mohl ošetřující lékař konzultovat postup při této infekci u vašeho onemocnění.

Máme k dispozici léčbu?

Léčbu v tuto chvíli nemáme, nicméně optimisticky vzhlížíme k léku Remdesivir, který v tuto chvíli vstupuje do třetí fáze klinického testování. Tento lék byl vyzkoušen během epidemie eboly, prokázalo se, že lék je bezpečný, nyní se zdá, že v laboratorních podmínkách je účinný také proti koronaviru, ale na jeho schválení musíme počkat. Uvažuje se také o využití jiných antivirotik, nicméně není pravděpodobné, že budou tak účinné právě proti COVID19.

Prosíme vás o rozumný přístup k celé situaci, není třeba panikařit, nicméně je vhodné brát onemocnění vážně a zodpovědně přistupovat především k ochraně vlastního i kolektivního zdraví.