Informace k očkování proti nemoci COVID-19

Stále více rodin se na nás v poslední době obrací s dotazy ohledně očkování proti COVID-19, proto jsme pro vás připravili souhrn v současné době dostupných a relevantních informací.

Evropská léková agentura (EMA) doporučila v prosinci 2020 vakcínu firmy Pfizer/BioNTech k podmínečné registraci v EU, k 6.1. 2021 doporučila k registraci také vakcínu firmy Moderna. Jiné vakcíny zatím schváleny v Evropě nejsou.

Na jakém principu mRNA vakcíny firmy Pfizer/BioNTech a Moderna fungují je výstižně vysvětleno na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv: “účinkuje tak, že organismus připraví k tomu, aby byl sám schopen bránit se proti onemocnění COVID-19. Vakcína obsahuje molekulu označovanou jako mRNA, která obsahuje instrukce k vytvoření spike proteinu. To je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

Když se vakcína podá člověku, některé z jeho buněk získají instrukce z mRNA a budou dočasně vytvářet tento spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky) pro obranu organismu.

Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. V těle mRNA z vakcíny nezůstane, krátce po očkování se rozloží.”

Někteří z vás se obávají, jestli vakcína proti COVID-19 nebude mít vliv na účinnost inovativní léčby (např. v budoucnu genové léčby). V souvislosti s očkováním se mluví o skupině vakcín, které pracují s adenovirovým nosičem (vektorem). V souvislosti s genovou léčbou se zase mluví o adenoasociovaném viru. Nicméně adenoasociovaný virus (AAV) je odlišný od adenoviru a nic nenasvědčuje tomu, že by se po podání vakcíny s adenovirovým nosičem měla vytvořit imunita proti AAV.

Zlomek z vakcín proti COVID-19, které jsou nyní ve vývoji, pracuje s adenoasociovanými viry, nicméně tyto jsou zatím v počátečních fázích výzkumu a není pravděpodobné, že se s nimi v ČR setkáme. Pokud by byla ve světě schválena vakcína proti COVID-19, která by mohla ohrozit účinnost inovativní léčby u našich pacientů, budeme vás o tom neprodleně informovat. Není se tedy čeho obávat.

K otázkám očkování a genové léčby se v prohlášení pacientům v prosinci 2020 vyjádřila firma Sarepta, jedna z leaderů genové terapie proti Duchennově svalové dystrofii.

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví máme nyní k dispozici dva důležité dokumenty - Strategie očkování a dále Metodický plán provedení očkování.  Podle strategie spadají pacienti s nervosvalovým onemocněním do prioritní skupiny 1 i. Tato skupina by měla přijít na řadu přednostně, podle dostupných informací přibližně od 1. 2. 2021.  Registrace k očkování se bude nejspíš podobat registraci k testům, postup je blíže popsán v Metodickém plánu provedení.

Ve spolupráci s paní doktorkou Haberlovou jsme přeložili doporučení Světové svalové organizace (World Muscle Society) pro pacienty s nervosvalovým onemocněním, kde jsou především zodpovězeny nejčastější otázky pacientů.

V případě otázek jsem vám k dispozici na emailu podolska@parentproject.cz 

MUDr. Karolína Podolská, Parent Project, z.s.