Informace k očkování proti nemoci COVID-19

Stále více rodin se na nás v poslední době obrací s dotazy ohledně očkování proti COVID-19, proto jsme pro vás připravili souhrn v současné době dostupných a relevantních informací.

V Evropské Unii byly dosud podmínečně schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA) čtyři vakcíny - v prosinci 2020 vakcína firmy Pfizer/BioNTech, v lednu 2021 vakcína firmy Moderna, v únoru 2021 vakcína firmy AstraZeneca a zatím poslední schválenou očkovací látku (schválenou v březnu 2021) vyvinula firma Johnson & Johnson. Jiné očkovací látky proti COVID-19 zatím schváleny v Evropě nejsou.

MRNA vakcíny firem Pfizer/BioNTech a Moderna a adenovirové vakcíny firem AstraZeneca a Johnson & Johnson fungují na podobném principu - přinesou do buňky genetický materiál k tvorbě tzv. spike proteinu. To je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Vakcína přinese do buňky takovou genetickou informaci, která vede k tvorbě spike proteinu. Organismus se jej poté naučí rozeznávat a připraví si proti němu potřebnou imunitní odpověď. Jestliže se daná osoba, které byla vakcína podána, později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém virus rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. 

Firmy Pfizer/BioNTech a Moderna hlásí obě u svých vakcín více než 94% účinnost (tedy pravděpodobnost nakažení coronavirem po podání druhé dávky je méně než 6%). Výsledky po podání AstraZeneca vakcíny odpovídají přibližně 80% účinnosti a u poslední schválené vakcíny firmy Johnson & Johnson je celková účinnost 66%, ale 85% účinnost v prevenci vážného průběhu a 100% účinnost v prevenci úmrtí v důsledku COVID-19. Pro srovnání obvyklá účinnost vakcíny proti chřipce je cca 50%. 

Vakcína firmy Pfizer/BioNTech vyžaduje dvě dávky, které jsou podány s 21denním rozestupem, u Moderny jsou to dvě dávky s 28denním rozestupem. U vakcíny AstraZeneca je potřeba podat druhou dávku po 3 měsících a vakcína Johnson & Johnson je zatím jediná jednorázová. 

Někteří z vás se obávají, jestli vakcína proti COVID-19 nebude mít vliv na účinnost inovativní léčby (např. v budoucnu genové léčby). Některé vakcíny využívají adenovirový nosič (vektor), současná testovaná genová léčba DMD zase využívá vektor s adenoasociovaným virem. Nicméně adenoasociovaný virus (AAV) je odlišný od adenoviru a nic nenasvědčuje tomu, že by se po podání vakcíny s adenovirovým nosičem měla vytvořit imunita proti AAV. Aktuálně schválené adenovirové vakcíny (AstraZeneca a Johnson & Johnson) využívají velmi vzácné typy viru - šimpanzí adenovirus a adenovirus typ 26. (Není pravděpodobné, že by jakákoliv farmaceutická firma měla v plánu vyvíjet genovou léčbu s jakýmkoliv vektorem, který bude použit v očkování proti COVID-19, protože by si tím firma nesmírně zúžila skupinu pacientů, kterým je lék možné podat a to pro ni ani není výhodné.)

Zlomek z vakcín proti COVID-19, které jsou nyní ve vývoji, pracuje s adenoasociovanými viry, nicméně tyto jsou zatím v počátečních fázích výzkumu a není pravděpodobné, že se s nimi v ČR setkáme. Pokud by byla ve světě schválena vakcína proti COVID-19, která by mohla ohrozit účinnost inovativní léčby u našich pacientů, budeme vás o tom neprodleně informovat. 

K otázkám očkování a genové léčby se v prohlášení pacientům v prosinci 2020 vyjádřila firma Sarepta, jedna z leaderů genové terapie proti Duchennově svalové dystrofii.

Chroničtí pacienti (včetně pacientů s nervosvalovým onemocněním) se od 1.3.2021 mohou hlásit k očkování cestou svého praktického lékaře nebo cestou specializovaného centra, kde jsou sledováni. Pečující o chronicky nemocné jsou stále hodnoceni jako prioritní skupina, bohužel informace o tom, kdy se budou moci registrovat a jakou cestou zatím nemáme. 

Ve spolupráci s paní doktorkou Haberlovou jsme přeložili doporučení Světové svalové organizace (World Muscle Society) pro pacienty s nervosvalovým onemocněním, kde jsou především zodpovězeny nejčastější otázky pacientů.

V případě otázek jsem vám k dispozici na emailu podolska@parentproject.cz 

MUDr. Karolína Podolská, Parent Project, z.s.