Cena Arnošta Lustiga 2019

Česko-izraelská smíšená obchodní komora uděluje každoročně Cenu Arnošta Lustiga. Oceňuje tak české občany, kteří se příkladně zasloužili o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost.

Laureátem této ceny se za rok 2018 stal brigádní generál Karel Řehka. My jsme měli tu čest pana Řehku v minulosti osobně potkat při jednom z našich pobytů. Je to velmi skromný člověk, který říká, že cena patří všem novodobým vojákům a on měl jen čest ji převzít.

Generál Karel Řehka si velmi váží naší práce, a proto se rozhodl věnovat nám finanční odměnu, která se pojí s převzetím této ceny. Velmi si toho vážíme a přejeme všem vojákům šťastné návraty domů!