Přihláška člena Parent Project

Člen souhlasí s podmínkami členství v rozsahu platných stanov spolku Parent Project (aktuální verze stanov je uvedena na www.parentproject.cz). Dále souhlasí s tím, že výše uvedené údaje budou využity výkonným výborem spolku PARENT PROJECT ke shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Údaje budou využity pouze pro vedení seznamu členů spolku, pro potřeby kontaktování členů a nebudou poskytnuty jiné osobě či organizaci, a to v rozsahu jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní kontakt, emailová adresa, jméno a příjmení dítěte, datum narození dítěte a diagnóza dítěte s DMD/BMD.

Členství vzniká odesláním písemné přihlášky, uhrazením členského příspěvku a schválením členství výkonným výborem spolku.

Přihlášku odešlete na adresu: PARENT PROJECT, z.s., Rudé armády 59, 431 44 Droužkovice.

Roční členský příspěvek na rok činí 300,- Kč za člena (za přidruženého člena se členský poplatek nehradí) a je splatný do konce února na provozní účet 194971330/0300. Pokud členství vznikne v průběhu kalendářního roku, uhradí se poplatek současně se zasláním přihlášky.

Při platbě uvádějte ve "Zprávě pro příjemce" své jméno a jako variabilní symbol své telefonní číslo. Telefonní číslo bude využito pro případné kontaktování v případě nejasností.

Po obdržení přihlášky a platby, Vám budou zaslány odborné informační materiály a zpřístupněn vstup do "privátní" sekce na webu.

Bližší informace ke členství podá: Bc. Jana Kloboučková, email: klobouckova@parentproject.cz, telefon: +420 734 228 100

Další variantu, jak se stát členem spolku, Vám přináší tlačítko s názvem Elektronická verze přihlášky. Tlačítko Vás odkáže na dotazník, po jehož vyplnění již není třeba zasílat tištěnou verzi přihlášky.