Psycho-rehabilitační pobyt - víkendový pro rodiny s DMD/SMA

Česká republika není tak velká, ale přeci jen pro některé naše rodiny, může být cesta z jednoho konce republiky na druhý daleká. Aby nemuseli jezdit daleko, pořádáme jednou ročně psychorelaxační víkendový pobyt pro rodiny také na Moravě.

Ten letošní proběhl v termínu od 26. do 28. 4. 2019 v Hodoníně u Kunštátu. Účastnilo se ho celkem 9 rodin, které jsou registrovány v projektu Společná cesta.

Pátek nám zpestřila oblíbená muzikoterapie s Vlastou Šafaříkem. Náramně si ji užili nejen děti, ale také dospělí.

Sobotní dopoledne bylo velmi pestré. Rodiče se od paní Romany Žižkové dozvěděli cenné informace o pomůckách na hojení, prevenci dekubitů a opruzenin od švédské firmy Mölnlycke.  Děti si mezitím vyráběly obaly na knihy. Výtvarnou dílnu pro ně připravila klientka Šárka spolu s maminkou Blankou. Všichni navíc mohli využít možnost tejpingu.

Odpoledne měli rodiče možnost zúčastnit se literární kavárny s Mgr. Markétou Vlčkovou. Hlavním tématem byl handicapovaný hrdina v literatuře a ve filmu. Děti mezitím hledaly poklad. V podvečer se nám představila naše klientka Ing. Barbora Šafaříková s prezentací o maďarských termálních lázních očima vozíčkáře.

Nedělní dopoledne bylo věnováno představení nového projektu TO JSME MY! O tom, co všechno mladé dospívající vozíčkáře zajímá a čím se baví, vyprávěly samy klientky – Anežka a Eva. Poté měli zájemci možnost navštívit korálkovou dílnu, kde pod vedením naší klientky Lucky vyráběli nejrůznější doplňky z korálků.

Během celého pobytu byli dětem i dospělým klientům k dispozici osobní asistenti.

Osobní konzultace pro rodiny zajištovala poradkyně domácí péče Mgr. Markéta Vlčková a ergoterapeutka Bc. Patricie Rusková.

Děkujeme všem zúčastněným, organizátorům a asistentům a těšíme se na další setkání.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí
Podpořeno z projektu NF Avast

Pobyt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví