Wave Life Sciences oznámila ukončení vývoje Suvodirsenu

Wave Life Sciences oznámila 16. prosince 2019 ukončení vývoje potenciálního léku Suvodirsen pro pacienty s DMD s mutací vhodnou k exon skippingu 51. Z průběžných dat výzkumu nebyla patrná významná změna v expresi dystrofinu - a to ani u dávkování 3.5 mg/kg ani u 5 mg/kg. 

Vzhledem k tomuto zjištění společnost ukončila dvě studie, které vliv suvodirsenu zkoumaly - a to OLE studii a DYSTANCE 51 studii. Pacienty zapojené ve studii čeká poslední kontrola, ale v Suvodirsenu a svalových biopsiích již pokračovat nebudou. Firma se také rozhodla pozastavit vývoj WVE-N531 - látky, která by byla vhodná pro pacienty profitující z exon-skippingu 53. 

Více informací naleznete v tomto dopise Wave Life Sciences pacientům s DMD