Výsledky studie Testosteronu u pacientů s DMD

Tento týden byly zveřejněny výsledky studie Testosteron u pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií. Studie probíhala ve Spojeném království v Newcastle upon Tyne u 15 prepubertálních chlapců ve věku od 12 do 17 let. Zaměřila se na fyzické i psychické důsledky léčby testosteronem u pacientů s DMD, kteří jsou zároveň léčeni kortikosteroidy. Testosteron byl aplikován intramuskulární injekcí jednou za měsíc po dobu dvou let. Výsledky byly velmi nadějné, u většiny pacientů se zvýšila výška (průměrně o 8.8 cm za dva roky), BMI kleslo, zlepšily se svalové funkce i hodnoty zánětlivých parametrů. Testosteron byl dobře tolerován a mnoho pacientů bylo s účastí ve studii velmi spokojeno, dva pacienti uvedli, že pociťovali vedlejší účinky léčby testosteronem. Britská organizace Duchenne UK financuje pokračovací studii, kdy se bude sledovat hladina testosteronu v těle po ukončení léčby. 

Zde je k dispozici článek o této studii https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/aop/eje-20-0709/eje-20-0709.xml