Ukončení klinické studie firmy Roche RO7239361

Průběžné výsledky probíhajících studií svědčily pro to, že nebude signifikantní rozdíl mezi skupinou „North Star Ambulatory Assessment“ s chlapci na testovaném léku a placebo skupinou. 

Testovaný lék byl anti-myostatinový adnektinový protein, který měl stimulovat svalový růst u chodících chlapců s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD). Zastaveny byly obě běžící studie - fáze Ib/IIThunderjet testující bezpečnost a tolerabilitu RG6206 u chodících chlapců s DMD, stejně tak fáze II/III Spifire studie testující účinnost, bezpečnost a tolerabilitu RG6206 u chodících chlapců s DMD. Ve studiích se neobjevily problémy s bezpečností, studie byly ukončeny kvůli nedostatečné účinnosti látky. 

Více informací zde: https://dmdhub.org/hub-sites/dmd-hub-news/trial-termination-of-ro7239361/?fbclid=IwAR3gqf0fwqdH2Q7QtCo8TBTrLyBWfugz5VwvNDshe_XL67mz2H1VZ4gdXAk