Svalová dystrofie upoutala Vladimíra na vozík, bez pomoci se už neobejde - článek na iprima.cz

Článek na iprima.cz

Dnes si připomínáme Světový den Duschennovy svalové dystrofie. Právě tuto zdrcující diagnózu si vyslechli rodiče tehdy tříletého Vladimíra Šovkoplase. Vláďa, který letos oslavil patnácté narozeniny, je dnes plně odkázán na péči druhých. Jeho smutný příběh není zdaleka ojedinělý. V čem je tato nemoc zrádná, jak probíhá a jaké jsou možnosti léčby?