Speciální tábor pro děti se SMA a DMD 2017

Parent Project spolufinancoval asistenční služby na speciálním táboře pro děti se závažnými  nervosvalovými onemocněními (typu SMA a DMD), který letos již po sedmé organizovala Kolpingova rodina Smečno. Týdenní pobyt je určen dětem od 8 do 15 let, které si chtějí zkusit, jaké to je být bez rodičů.  

‍Stejně jako předchozí ročníky byl i letošní 7.ročník této ojedinělé akce doslova nabit zážitky. A tak i děti pohybující se převážně na elektrických vozících mohou zažít to, co v létě běžně zažívají na táborech jejich zdraví vrstevníci.  

‍O děti se 24hodin denně starají vyškolení asistenti – pomáhají dětem s hygienou, oblékáním, ale i při hrách. Časový harmonogram dne zohledňuje zvýšenou únavnost dětí, takže všechny činnosti jsou plně uzpůsobeny schopnostem dětí.

O zpestření programu se postaralo několik zajímavých hostů. Děti např. zhlédly vystoupení profesionálního kouzelníka, mohly obdivovat zblízka cizokrajné papoušky i dravce, podívaly se na taneční vystoupení skupiny TANVRA na motivy Malého prince, testovaly své znalosti lesní moudrosti s PEFC a nechyběla ani tolik vyžadovaná stezka odvahy a táborák s opékáním buřtů.

‍Medaile a diplomy se rozdávaly za olympijské výkony v netradičních disciplínách.   

Během týdne měly děti možnost zkoušet různé výtvarné techniky ve výtvarných dílničkách.  Děti pracovaly s oblíbenou polymerovou hmotou FIMO, vyráběly si lapač snů, malovaly mandaly barvami na sklo a do vlastnoručně ozdobeného květináče sázely rýmovník, který si vezly domů, aby jim pomohl odhánět všechny ty komplikace, které jsou s rýmou u těchto dětí spojené.

Ve volných chvílích probíhaly na zahradě vozíčkářské bitvy čísel, nebo se vyšetřovaly zločiny v městečku Palermu ;-)

Děkujeme všem firmám a drobným dárcům, že i letos sponzorsky podpořily tuto akci. Poděkování patří i celému realizačnímu týmu a především skvělým asistentům, díky nimž pobyt proběhl bez problémů a  děti si užily spoustu legrace.

Mgr. Markéta Vlčková

hlavní vedoucí tábora

19.8.2017