Speciální tábor pro děti s nervosvalovými onemocněními 2019

Jedenáct dětí se závažnými nervosvalovými onemocněními se ve dnech 10. až 17. srpna 2019 mohlo díky podpoře našich partnerů zúčastnit speciálního tábora v RC Smečno.

Tyto děti se vzhledem ke svému onemocnění nemohou účastnit běžných táborů. Na tom našem přebírají náročnou celodenní péči o děti asistenti. Pro asistenty vždy v červnu připravujeme odborný seminář, který je zaměřený na zvláštnosti péče o děti s nervosvalovými onemocněními a na bezpečnost práce. Rodiče si tak mohou být jistí, že péči o děti zastávají vyškolení asistenti, kteří jsou schopni dětem pomoci nejen s hygienou či oblékáním, ale také při všech volnočasových aktivitách.  

Při sestavování časového harmonogramu táborového dne vždy zohledňujeme zvýšenou únavnost dětí a potřebu odpočinku. Veškeré činnosti vždy plně uzpůsobujeme schopnostem dětí. Během pobytu je zajištěný i odborný zdravotní dozor a noční služba, protože děti potřebují obsluhovat a polohovat i během spánku.

Pobyt je určen dětem od 8 do 15 let, které si chtějí zkusit, jaké to je být celý týden bez péče rodičů. Zároveň se tím nabízí rodičům možnost učit dítě již od útlého věku komunikovat s asistentem a být co nejvíce soběstačný.

Cílem akce je, aby i děti pohybující se převážně na vozíku mohly zažít to, co v létě běžně zažívají na táborech jejich zdraví vrstevníci. Pro děti jsou připravené výtvarné dílny. Letos si děti šily zvířátko, dekorovaly obal na knihu, zkoušely vařit polévku v kotlíku a vyzkoušely si svoji odvahu při noční procházce parkem. A nechyběl ani táborák s opékáním buřtů a hraním na kytary.

Za dětmi přijelo několik hostů. Měli jsme možnost seznámit se s prací a moderním vybavením dobrovolných hasičů z Nového Strašecí. Děti měly příležitost zkusit si stříkat hadicí a vyzkoušet si helmy a jiné části hasičské výstroje. Navštívila nás i paní ze zooparku a děti strávily celé dopoledne ve společnosti živých surikat a skunka. Mohly si zvířátka mazlit, krmit a hlavně se dozvěděly mnoho zajímavostí z jejich života. Zažili jsme netradiční muzikoterapii s paní Šárkou Veselou, která nás dokázala naučit hrát na neobvyklé hudební nástroje, a muzikoterapii s Vlastou Šafaříkem, při které děti mohly soutěžit v hudebních kvízech a poslouchat a zpívat populární písničky.

Tradičním hostem je návštěva paní Andrey Pondělíčkové z PEFC. Děti zkoumají les a dozvídají se mnoho zajímavého o všem, co v lese roste a žije. Součástí programu je vždy bojovka, kde děti plní úkoly na jednotlivých stanovištích a získávají pak i hodnotné dárky.

Během týdne zažily děti spoustu legrace a hlavně navázaly nová přátelství. Nové kamarády našly mezi dětmi i mezi asistenty. Vyzkoušely si, že lze zvládnout pobyt mimo domov i bez rodičů, a rodiče zase měli možnost načerpat nové síly a trochu si odpočinout od každodenních rituálů.

Děkujeme partnerům Život dětem, Pomozte dětem, 7. Vyjížďka pro Matýska, GospelTrain a dětem ze ZŠ u Školského zahrady v Praze 8, že i letos finančně podpořili tuto akci.

Poděkování patří také celému realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci, za trpělivost a kreativitu.

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí