Školení asistentů

Velmi dbáme na to, abychom měli plně proškolené asistenty. Tak jsme si pro ně i letos připravili školení. Zúčastnili se ho jak naši stálí asistenti, tak nováčci.

Kromě představení novinek z dění v naší organizaci, jsme se věnovali specifikům nervosvalových onemocnění a představili kompenzační pomůcky, se kterými se asistenti v praxi mohou setkat. A protože nejlepší je praxe, všichni si rovnou mohli vyzkoušet manipulaci s elektrickým a mechanickým vozíkem. Přitom se všichni poučili o bezpečném zacházení s těmito nepostradatelnými pomocníky.

Nechyběla ani prezentace o psychologických aspektech diagnóz a vztahu klient/asistent. A poslední, ale neméně důležité bylo proškolení z bezpečnosti práce.

A teď můžeme vyrazit. Haló, haló Dámská jízda, letní tábor a celorepublikové setkání volá.