Seminář „Respirační péče o pacienty s DMD"

V pondělí 3. 6. 2019 jsme ve Fakultní nemocnici Motol uspořádali odborný seminář na téma „Respirační péče o pacienty s DMD".

Semináře se zúčastnila pestrá škála odborníků – lékařů pro dětskou i dospělou péči, fyzioterapeutka, zdravotní sestra, zástupce firmy ResMed, zástupce farmaceutické firmy, odbornice na legislativu zdravotnického práva a samozřejmě také zástupci PARENT PROJECT.

Cílem semináře bylo zjistit, jak se daří v ČR v této oblasti aplikovat doporučení Standardů péče z roku 2018 a jaké jsou možnosti zlepšení současného stavu.

Diskuze byla velmi plodná a shodli jsme se na několika konkrétních krocích k zajištění lepší respirační péče u pacientů s DMD.

Děkujeme všem odborníkům a účastníkům za aktivní účast, diskuzi a nápady. Vše nás to společně posouvá dál.