Reportáž na ČT o nutnosti vzniku specializovaných center

Na setkání rodin za námi přijela Česká televize a paní náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Cílem reportáže je upozornit na absenci specializovaných center, kde by probíhala multidisciplinární péče.

Pro shlédnutí reportáže o nás a ne celých zpráv, je nutné ve výběru zpráv zvolit pouze reportáž s názvem "Naděje pro dystrofiky".