Psycho-rehabilitační pobyt - víkendový pro rodiny s malými dětmi jaro 2023

Během jarního víkendu 17. – 19. března 2023 jsme se opět sešli v hotelu Centrum Mariapoli v Praze na psycho-rehabilitačním víkendovém pobytu pro rodiny s dětmi do 15 let. Po celý víkend bylo krásně slunečno, a rodiče i děti si tak mohli užít společný čas i na procházkách a při venkovních aktivitách.

Jak je již zvykem, pro děti byl připravený bohatý program, za který děkujeme všem, kteří se na něm podíleli. Velké dík patří hostům, kteří za námi dorazili a zpestřili nám společný čas.

V sobotu se dětem při malé józe věnovala fyzioterapeutka Mgr. Anna Hrbatá, která také vedla workshop pro rodiče na téma Dechová rehabilitace. Zbytek odpoledne věnovala svůj čas individuálním rehabilitačním konzultacím.

Psycholožka Mgr. Simona Dejdarová vedla s rodiči bohatou diskuzi na téma Co potřebují děti vědět o své nemoci. Dětem se věnovala Mgr. Hana Benešová, psychosociální pracovnice, s tématem osamostatňování.

Poděkování patří Martinu Richterovi z firmy Aignos, který dětem přiblížil svět, ve kterém hlavní roli hraje umělá inteligence a ukázal dětem programy, se kterými i ony mohou pracovat. Další skvělou zábavou pro všechny kluky byla návštěva z Powerchair Hockey, z.s.. Všichni si vyzkoušeli základní triky a na závěr nesměl chybět ani zápas!

Za rodiči přijela také paní doktorka MUDr. Lucie Hrdličková z týmu Dětské podpůrné péče a probírala s nimi žádané téma plánu péče.

Zbytek víkendu byl věnován deskovým hrám, velikonočnímu vyrábění a zábavě s asistenty.

Organizátorům akce a asistentům moc děkujeme za jejich účast a skvělý program!

Akce se mohla uskutečnit díky profesionalizaci a restrukturalizaci organizačního týmu Parent Project. Projekt je podpořen z FM EHP a Norska 2014-2021, z programu Zdraví. Náklady na zajištění asistence na pobytu podpořila společnost Pears Health Cyber s.r.o. z grantu Lékárna.cz. Odborné a seberozvojové aktivity na podporu rodiny byly podpořeny z dotačního řízení "Rodina" MPSV. A díky Nadačnímu fondu Abakus. Děkujeme!

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí