Psycho-rehabilitační pobyt - víkendový pro rodiny s dětmi 15+ jaro 2023

Víkend 31. března – 2. dubna 2023 strávily rodiny se svými dětmi ve věku nad 15 let v hotelu Centrum Mariapoli v Praze-Vinoři na psycho-rehabilitačním pobytu.

Po celý pobyt byl pro všechny zajištěný program. V sobotu za námi přijel pan doktor MUDr. Ondřej Kopecký, aby s rodiči i s kluky otevřel téma plánu péče. Panu doktorovi za jeho účast mockrát děkujeme.

Odpoledne šli rodiče na procházku a kluci s asistentkami si zatím zašli na jedno točené :)

Fyzioterapeutka Mgr. Anna Hrbatá vedla workshop pro rodiče na téma Dechová rehabilitace a zbytek odpoledne věnovala svůj čas individuálním rehabilitačním konzultacím.

Psycholožka Mgr. Simona Dejdarová byla rodičům k dispozici pro individuální konzultace. S tématem osamostatňování se věnovala klukům psychosociální pracovnice Mgr. Hana Benešová. Zbytek víkendu byl plný deskových a vědomostních her, nechyběla ani hudební poznávačka a neformální zábava.

Během sobotního večera došlo i na promítání dokumentu „Za ty, co nemůžou“ za účasti Jakuba Bendy a jeho nejbližších.

Organizátorům akce a asistentům moc děkujeme za jejich účast na našem krásném víkendu!

Akce se mohla uskutečnit díky profesionalizaci a restrukturalizaci organizačního týmu Parent Project. Projekt je podpořen z FM EHP a Norska 2014-2021, z programu Zdraví. Náklady na zajištění asistence na pobytu podpořila společnost Pears Health Cyber s.r.o. z grantu Lékárna.cz. Odborné a seberozvojové aktivity na podporu rodiny byly podpořeny z dotačního řízení "Rodina" MPSV. A díky Nadačnímu fondu Abakus. Děkujeme!

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí