Psycho-rehabilitační pobyt – víkendový pobyt pro děti bez rodičů podzim 2023: Detektivní případ ze Smečna

Podzim 2023 přinesl do malého městečka Smečna nevšední událost. Našich šest účastníků se stalo tajnými detektivy, kteří měli rozluštit případ lordova ukradeného cenného obrazu. Během víkendu se detektivové zapojili do napínavého dobrodružství, plného záhad a intrik. Nebyli na to však sami a mohli se poradit se svými detektivními asistenty.
Jejich hlavním úkolem bylo provést ohledání místa činu, najít stopy a vytvořit si profil podezřelých osob, aby mohli odhalit toho, kdo obraz ukradl. Při ohledání místa činu se detektivové setkali s tajemným případem otráveného koláčku, který byl zřejmě spojený s krádeží. To ještě umocnilo jejich touhu vyřešit celou záhadu.

Jako součást aktivit se děti naučily odebírat otisky prstů, vyrábět neviditelný inkoust, dešifrovat záznamy v tajném deníku. Každou chvíli pro ně byla připravena nová výzva, která je posouvala blíže k odhalení pachatele. Nejenže museli být detektivové důkladní a pozorní, ale také se museli spoléhat na svou týmovou spolupráci a kreativitu. Nechyběla ani stezka odvahy, která je přivedla na pachatelovy stopy. Každý krok je přibližoval k rozluštění záhady ukradeného obrazu.

Rozptýlení našim detektivům nabídla slečna Lucka s workshopem práce s balonky.

Na závěr víkendového pobytu se detektivové chopili zodpovědnosti a prezentovali své závěry podložené sesbíranými důkazy před odbornou porotou sestavenou z Elišky, Hanky a Jany. S napětím očekávali, jak se jejich teorie shodují s realitou. A jejich snaha byla odměněna. Pachatel byl odhalen a ukradený obraz byl navrácen do rukou Lorda.

Akce se mohla uskutečnit díky profesionalizaci a restrukturalizaci organizačního týmu Parent Project. Projekt je podpořen z FM EHP a Norska 2014-2021, z programu Zdraví.  Odborné aktivity byly realizovány díky podpoře MPSV (dotační řízení Rodina) a díky podpoře Nadačního fondu Abakus (program Akcelerátor osamostatňování). Náklady na zajištění asistence na pobytu podpořila společnost Pears Health Cyber s.r.o. z grantu Lékárna.cz. Děkujeme!