Psycho-rehabilitační pobyt - víkendový pobyt pro děti bez rodičů jaro 2023 aneb Po stopách pirátů…

Je páteční podvečer, devatenáctý květen, rok 2023.

Pirátská Párty loď kotvící v přístavu Luis na mysu Alenina Lhota se chystá každou chvíli vyplout na dobrodružnou výpravu za pokladem. Posádka složená ze šesti statečných pirátů a jedné chrabré pirátky se loučí se svými rodinami.

Po celou dobu plavby bude jedinou jejich společností horda pirátských asistentů, na jejich bezpečný a šťastný návrat zpět do přístavu budou dohlížet lodní důstojnice Jana, Simona a Olga a na zdárné překonání všech obtížných překážek na cestě za pokladem kapitánka Alex.

Co všechno potká naše dobrodruhy v neznámých mořích, než se jejich nohy a kola vozíků opět dotknou v neděli po obědě pevniny?

Boje s meči, pistolemi a vodními děly, luštění šifer, ochutnávky cizokrajných koření, nápojů a pokrmů, divotvorné míčkové souboje s domorodci, houpání na mořských vlnách a mnoho dalšího...

A nakonec, když už by se mohlo zdát, že ostřílené námořníky již nemůže nic překvapit, oněmí všichni úžasem. Truhlice plná starých vzácných listin a zlatých pokladů je nalezena!

Unavení, ale šťastní piráti teď budou chvíli odpočívat v domovském přístavu. Už se ale těší, až se v srpnu znovu setkají na plánované týdenní táborové výpravě. A ta bude určitě zase krásná a plná skvělých dobrodružství...

Do lodního deníku zapsala: lodní důstojnice Simona

Akce se mohla uskutečnit díky profesionalizaci a restrukturalizaci organizačního týmu Parent Project. Projekt je podpořen z FM EHP a Norska 2014-2021, z programu Zdraví. Náklady na zajištění asistence na pobytu podpořila společnost Pears Health Cyber s.r.o. z grantu Lékárna.cz. Odborné a seberozvojové aktivity na podporu rodiny byly podpořeny z dotačního řízení "Rodina" MPSV. A díky Nadačnímu fondu Abakus. Děkujeme!