Psycho-rehabilitační pobyt - Letní tábor pro děti bez rodičů 2022

Velká část letních prázdnin je za námi a stejně tak i letní tábor pro děti bez rodičů! Letos jsme využili objektu Rekreačního střediska Buková od Jedličkova ústavu a užili jsme si spoustu zábavy!

Pro děti připravila Aneta program na téma Asterix a Obelix – děti si tak vytvořily svou vlastní galskou vesnici, plnily úkoly jako Asterix a Obelix, vařily kouzelný lektvar, zjistily jaké jsou rozdíly mezi egyptskou a římskou kulturou, zhlédly film a na závěr dostaly krásné diplomy a dárky se stejným tématem.

Velkým překvapením pro děti i asistenty byla návštěva sokolníka pana Kolomazníka z organizace Penthea, který nám předvedl program - Dravci v letu – v rámci něho nám ukázal káně, orla i supa, řekl nám o dravcích spoustu zajímavých informací, a dokonce si každé z dětí mohlo na dravce sáhnout.

Další vzácnou návštěvou byl Ing. Václav Krištůfek CSc. z Biologického centra Akademie věd ČR, který za námi přijel v rámci projektu Mobilní laboratoř s programem - Fenomenální včely. Děti se podívaly do mikroskopu, vyrobily svíčky pro své maminky a zábavou formou se dozvěděly spoustu nových informací.

Děti zažily na táboře spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků – prošly si stezku odvahy, vyrobily si originální trička a lampióny, malovaly si na obličej, a protože nám počasí přálo, vyzkoušely i bazén.

Čtvrteční odpoledne s námi strávilo Kuře z Pomozte dětem, díky kterému jsme i letos mohli tábor zorganizovat a naplánovat bohatý program pro děti. DĚKUJEME!

Na táboře nechyběla ani naše psycho-sociální pracovnice Mgr. Hana Benešová, které moc děkujeme za účast na pobytu, vřelý přístup k dětem a spolupráci na programu. :)

Akce se mohla uskutečnit díky profesionalizaci a restrukturalizaci organizačního týmu Parent Project. Projekt je podpořen z FM EHP a Norska 2014-2021, z programu Zdraví. Děkujeme!

Podpořeno z projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti, Českou televizí a Život dětem.