Překlad webináře 14. 3. Covid19 Světové organizace Duchennovy svalové dystrofie (WDO)

Přinášíme překlad Covid19 webináře Světové organizace Duchennovy svalové dystrofie (WDO), který proběhl v sobotu 14. 3. a jehož záznam si v angličtině můžete pustit:

Na úvod byla nemoc ve zkratce představena - virus způsobující respirační obtíže, šířící se aerosolem (kapénkami), virus může na kontaminovaném povrchu zůstat několik hodin. Nejvíce nebezpečný je u lidí starších 60 let a u předem náchylnějších jedinců.

Zatím se neví o pacientech s DMD, kteří by nemocí trpěli. Tím zatím nejsou žádní experti na průběh nemoci u těchto pacientů. Nicméně lékaři specializující se na DMD souhlasili, že se s námi zamyslí nad některými dopady nemoci a proberou otázky. K diskusi byli přizvání následující profesoři, kteří zodpovídali následující dotazy: Eugenio Mercuri, Nathalie Goemans, Jonathan Finder a Francesco Muntoni.

Co tedy můžeme udělat pro naše děti?

 1. Mám dávat své dítě do školy? - Ve stručnosti doporučeno nechat děti doma (u nás není aktuální, školy jsou zavřené).

 2. Znamená létání vyšší riziko nakažení onemocněním? Určitě se jedná o vyšší riziko nákazy. Není vhodné nyní s pacienty létat.
 3. Jak se chovat podle instrukcí, když dochází materiály typu dezinfekce? Je potřeba, aby pacienti, ale také jejich pečovatelé, pomocníci co nejpečlivěji dodržovali základní hygienu, především si myli ruce mýdlem a vodou, zároveň aby se častěji uklízely povrchy.
 4. Pomůže brát vitamín C/D či probiotika? Není žádný důkaz, že by některé z těchto látek výrazně pomohly proti tomuto viru. I když samozřejmě, že dostatek vitamínů je vhodný vždycky.
 5. Pokud pacienti tento virus chytí, budou se z toho dostávat déle? Užívání steroidů bude pravděpodobně pacienty předurčovat k mírně těžšímu průběhu nemoci, nicméně určitě je riskantnější náhle steroidy vysadit, tedy určitě se steroidy nepřestávejte!
 6. Mají naši pacienti vyšší pravděpodobnost, že nemoc chytí? Spíš bychom řekli, že ne, protože více zůstávají doma a spíše přirozeně se nevyskytují v davech a tolik necestují. Nicméně bude vhodné zvážit, jestli jsou nutné nejbližší kontroly u lékaře, nebo jestli se zrovna pacientovi daří dobře a kontrola by počkala.
 7. Spadají naši pacienti do kategorie nejvíce ohrožených? Dobrá zpráva je, že tento virus (poměrně neobvykle) v podstatě neohrožuje děti, zatím se nezdá, že by více ohrožoval např. děti se zhoršenou imunitou. U našich mladých dospělých pacientů je bohužel situace jiná vzhledem k častějšímu postižení srdce a horšímu stavu plicních funkcí.
 8. Mohou ACE-inhibitory zhoršit průběh nemoci? V momentě, kdy by byla taková obava vědecky podložená, se to od nás neprodleně dozvíte, nicméně zatím vznikly jen nepodložené dohady. Není vhodné s nastavenou terapií přestávat!
 9. Máme sehnat kašlacího asistenta, i když ho pacient zatím nepotřebuje? U tohoto druhu zápalu plic se obáváme, že kašlací asistent nepomůže. Nicméně samozřejmě pomáhá udržet vhodnou hygienu dýchacích cest a udrží pacienta v lepší kondici. Pokud však virus chytí pacient, který už je ve stavu, kdy mu kašlací asistent pomáhá, je stejně vhodné být hospitalizován.
 10. Je u pacientů na invazivní plicní ventilaci nižší riziko přenosu? Neřekli bychom, že z důvodu filtrů by bylo vyloženě nižší riziko - nejsme si jisti, jestli tento virus běžně používanými filtry projde. Rozhodně velmi důležitá je hygiena rukou před obsluhou přístroje.
 11. Jaký má virus vliv na chod nemocnic a na plánované kontroly? Určitě pobyt v nemocnici (nikoliv nutně na lůžku) znamená vyšší riziko expozici viru. Je lépe předem zavolat konkrétnímu lékaři a domluvit se s ním.
 12. Je vhodné nějakou léčbu přidat? Určitě ne, pokud se nejedná o navýšení kortikoidů (k tomu nechť se vyjádří ošetřující lékař).
 13. Pomůže při této infekci očkování proti černému kašli? Tyto dvě infekce spolu nesouvisí. Mít toto očkování je samozřejmě vhodné, nicméně tato onemocnění spolu nesouvisí.