Přehled z výzkumu leden/únor 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA: Ocenění "Shkreli Awards" Lownova institutu ukázala nejhorší zdravotní péči v roce 2017

Seznam odhaluje deset nejnepříjemnějších příkladů "zisku z pacientů" za uplynulý rok…

2. ledna 2018 

Lown Institute vydal seznam deseti nejhorších aktérů ve zdravotnictví, pojmenovaný po neslavně proslulém "farmaceutickém bossovi" Martinu Shkrelim. "Shkreli Awards" vyzdvihují některé z nejzávažnějších příkladů zisku a nedostatku empatie v oblasti zdravotní péče za rok 2017.

Seznam obsahuje například i společnost, která se snaží ochránit lukrativní patent tím, že ho prodá domorodému americkému kmeni. Poukazuje i na centra pro léčbu závislosti, která rekrutují osoby závislé na opiátech, aby si udělali žně z jejich pojistného. A zahrnuje i psychiatrickou instituci, která neohlásila vraždu.

"Vidíme v této zprávě časté příběhy o hrůze ve zdravotnictví," řekl Vikas Saini, prezident Lownova Institutu, "Chceme, aby lidé uznali, že to nejsou neoficiální nebo jednorázové případy, ale reprezentují systém, který selhává."

Lownův institut je think-tankový institut, který se angažuje za radikální zlepšení amerického zdravotního systému, který se vyznačuje vysokými cenami a nízkou kvalitou péče. Instituce provádí výzkum, rozvíjí klinické nástroje a svolává odborníky z oblasti zdravotní politiky, aby identifikovali problémy a vymysleli intervence proti epidemii nadměrného využívání pacientů a nedostatečné lékařské péče.

(…)

Více na: http://lowninstitute.org/news/press-releases/press-release-lown-institutes-shkreli-awards-highlight-worst-health-care-2017/

První pacient s Duchennovou svalovou dystrogií obdržel genovou terapii pomocí mikrodystrofinu!

11. ledna 2018

Komentář Pat Furlong pro komunitu DMD:

"Genová terapie DMD se zdařila. Začalo to v 13:15 a skončilo v 14:27."

Ve čtvrtek 4. ledna Pat Furlong dostala tuto zprávu od Dr. Jerryho Mendella...

Komentář Deb Robins z PPMD:

Kdyby jen výzkumníci zařadili do srovnávací skupiny taky ty z pacientů, kteří neužívají žádné steroidy. Kvůli srovnání a větší jistotě…

Ve čtvrtek 4. ledna jsem dostala výše uvedenou zprávu od Dr. Jerryho Mendella. Doprovodil ji fotografií (viz link na článek) Dr. Mendella u lůžka malého chlapce v Nationwide Children's Hospital. Oba se smějí tak, že to musí být "slyšet" na míle daleko.

Studie genové terapie byla naplánována na prosinec, ale dítě dostalo žaludeční chřipku, která se však rychle vyřešila. Všichni jsme doufali, že ranní vánoční dárek bude. Dr. Mendell se však obával, že by žaludeční viróza by mohla cestovat přes celou rodinu a tak se tedy rozhodl, že nejlépe bude akci odložit až na 4. ledna.

4. leden byl den „dé“. Několik členů týmu PPMD ​​a rodin se účastnilo závodu Walt Disney World 5K. Když jsme se na závodech sešli, bylo těžké ustát vzrušení, úzkost i naději. Ohňostroj v 5:30 hod. Den zažehl očekáváním. 5k bylo dosaženo v 8 hodin a trpělivě jsme čekali, počítaje minuty. A pak... Přišla zpráva od Dr. Mendella.

Dne 6. ledna 2017 jsme oznámili grant ve výši 2,2 milionu dolarů patřící Dr. Mendellovi, Dr. Louise Rodino-Klapac (co-PI) a Nationwide Children's Hospital. O rok později jsme dostali léčbu k prvnímu dítěti - neuvěřitelný výkon u onemocnění, kde všechno trvá roky a roky!

Naším cílem při poskytování grantu bylo otevřít a urychlit oblast genové terapie - strategie, která se v 90. letech 20. století zdála jako potenciální léčba DMD ještě nemožná. Pokud bude úspěšná, poskytne systémové dodání konstrukce mikrodystrofinu, která je cílená jak na kosterní, tak na srdeční svaly v rámci jedné nitrožilní injekce. FDA schválila protokol a nyní máme prvního zadávkovaného pacienta.

(…)

Více na: http://community.parentprojectmd.org/profiles/blogs/first-duchenne-patient-dosed-in-microdystrophin-gene-therapy

Prezentace z konference Action Duchenne 2017

11. ledna 2018

Níže je link na prezentace (slidy)  z 15. ročníku Mezinárodní výroční konference Action Duchenne, která se konala od 10. do 12. listopadu 2017. Prezentace jsou rozděleny do následujících čtyř tabulek: Pátek AM / Pátek PM, Sobota AM / Sobota PM a Neděle AM / Neděle PM. Vezměte na vědomí, že všichni nejsou schopni prezentovat své prezentace veřejně.

AM – ráno

PM - odpoledne

Link uvedený PPMD je inaktivní: https://www.actionduchenne.org/conference/presentation-slides-from-conference-2017

Cyklické peptidy a jejich role při zlepšení dodání a skippingu AON v myším modelu DMD

11. ledna 2018 Po systémovém podání antisense oligonukleotidů (AON) většina AON skončí v játrech a / nebo ledvinách a ztrácejí se kvůli cílení na jiné orgány. Výzkumníci Jirka a kol. (2017) ukazují cenný způsob identifikace peptidů, které vedou ke svalům, což vede ke dvojnásobnému zlepšení dodání a bioaktivity systémově podávaných AON ve svalech.

Link na celý tento odborný článek o výzkumu zde:

http://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016%2817%2930520-8

Dodatečná analýza zamítnuté léčby Analýza selhání terapie DMD Kyndrisa ukazuje potenciální přínos pro mladší, méně postižené chlapce

12. ledna 2018 Post-hoc analýza studie fáze 3 ukázala, že lék proti DMD Kyndrisa může mít přínos pro mladší, méně postižené chlapce s Duchennovou svalovou dystrofií.

Klinická data ze studie fáze 3 ukázala, že Kyndrisa (drisapersen) nedokázala významně zlepšit chůzi chlapců s DMD způsobenou mutací přístupnou exon skippingu v oblasti 51. exonu.

Dodatečná analýza studie DEMAND III (NCT01254019) ukázala, že tato terapie může být prospěšná pro mladší, méně postižené pacienty. Tento výsledek podtrhuje důležitost včasné léčby pro zpoždění progrese onemocnění a zachování funkční kapacity dítěte (chůze).

BioMarin, vývojář léku Kyndrisa, zastavil vývoj léčiva v roce 2016 poté, co jak FDA v USA tak EMA v Evropě odmítly léčbu schválit. Společnost GlaxoSmithKline před několika lety také odešla z vývoje.

Výsledky byly uvedeny ve studii s názvem "Randomizovaná, placebem kontrolovaná studie fáze 3 antisense oligonukleotidu drisapersenu u Duchennovy svalové dystrofie". Vyšla v časopise Neuromuscular Disorders, což je časopis Světové svalové společnosti (World Muscle Society).

Z post-hoc analýzi u podskupiny 80 pacientů, kteří měli na začátku studie méně porušenou funkci (300 až 400 m v 6MWT – šestiminutový test chůze - a schopnost zvednout se z podlahy) vyplývá, že Kyndrisa chůzi u těchto chlapců výrazně zlepšila.

"[Tyto] výsledky naznačují, že přípravek [Kyndrisa] může mít přínos v méně postižené populaci DMD," uvedli vědci.

"Ačkoli výsledky byly slibné a pacienti léčení přípravkem drisapersen [Kyndrisa] udržovaly stabilní ambulantní funkci v prodloužené studii po dobu 3,4 roku (NCT01910649), další klinický vývoj přípravku [Kyndrisa] byl ukončen sponzorem studie," dodali.

Kyndrisa patří do třídy sloučenin antisense oligonukleotidů (AON). Byla navržena společností BioMarin tak, aby se specificky vázala na RNA sekvenci pro dystrofin a zprostředkovávala exon skippng exonu 51 (přeskočení 51. exonu v čtecím rámci pro dystrofin) při jeho zpracování.

(…)

Více na: https://musculardystrophynews.com/2018/01/11/analysis-failed-dmd-therapy-kyndrisa-shows-potential-benefit-younger-less-impaired-boys/

Transformace přístupu k lékům u vzácných onemocnění

12. ledna 2018

Podle slov společnosti Duchenne UK, která je centrálním aktérem nového projektu pro zjednodušení posuzování zdravotnických technologií, probíhá tichá revoluce, která by mohla změnit přístup k léčivům pro pacienty se vzácným onemocněním.

Posouzení zdravotnických technologií (HTA) je základní součástí zavedení a úhrady nových léků - nejen ve Spojeném království (NICE, SMC a AWMSG) - ale v mnoha zemích po celém světě. I v rámci jedné země může být situace složitá – příkladem budiž 15 různých možných cest k úhradě ve Velké Británii.

Od společnosti IQWiG v Německu přes HES ve Francii až k Poradnímu výboru pro farmaceutické přínosy v Austrálii všichni čelíme skutečnosti, že každá organizace provádějící hodnocení technologií, postupuje poněkud odlišně, a někdy tak dospíváme k různým pohledům na stejné léčby. A to prostě nepomáhá pacientům - zejména těm, kteří mají život omezující onemocnění.

Současně roste tempo inovací léčivých přípravků pro vzácná onemocnění. U Duchennovy svalové dystrofie jsou na obzoru například léčby jako genová terapie nebo transplantace kmenových buněk a všechny budou muset být posuzovány podle zdravotnických systémů různých zemí, aby se zjistilo, zda budou náklady hrazeny.

Nevyhnutelně to s sebou ponese vytváření robustních datových balíků - včetně systematických přehledů literatury, měření kvality života, břemene nemoci, ekonomického modelování a síťových metaanalýz - procesy, které přináší značné náklady, jak v časové tak finanční rovině. Zatímco velké nebo zkušené farmaceutické společnosti jsou často schopny na vytváření důkazů potřebných pro tyto procesy (HTA) vynaložit značné prostředky, pro menší, méně dobře financované organizace to může představovat značnou výzvu.

Tento nestejný přístup může způsobit také to, že budeme mít nekonzistentní důkazní základnu. Nejistota v těchto údajích znamená, že subjekty HTA nemusí být schopny činit sebevědomá rozhodnutí o léčbách, což povede k dalším kolům dotazů, diskuzí a schůzování, aby bylo možné dospět k závěru. Tato prodleva může být pro společnosti a administrátory, kterých se to týká, frustrující. Ale pro pacienty, kteří čekají na přístup k léčbě, může být i otázkou života a smrti.

Ve společnosti Duchenne UK jsme chtěli zjistit, zda bychom mohli najít způsob, jak podpořit rychlý přístup k lékům, aniž by došlo k ohrožení integrity důkazů a spolupráce v rámci agentur pro úhradu nákladů. A myslíme si, že jsme našli cestu, která funguje nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích.

(…)

Více na: http://www.pmlive.com/blogs/smart_thinking/archive/2018/january/transforming_access_in_rare_diseases

Článek

Semi-automatizovaná analýza membránového pohybu dynamickou magnetickou rezonancí u nechodících pacientů s DMD a zdravých kontrolních probandů

13. ledna 2018

Změny měření na MRI po dobu 12 měsíců byly v souladu se slabostí membránových a meziobratlových svalů a progresivní dysfunkcí membrány. V průběhu stejného období však nebyly pozorovány dlouhodobé změny u konvenčního spirometrického měření. Zdá se tedy, že dynamické měření funkce plic a dýchacího svalstva pomocí MRI detekuje smysluplné rozdíly mezi zdravými účastníky a probandy s DMD dříve. Toto měření může být při sledování nechodících chlapců s DMD více citlivé na změny funkce v relativně krátkých obdobích.

(…)

Průzkum Deb Robins - Naše měření se pomalu stávají objektivnějšími…

Link na článek: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fneur.2018.00009/full

Článek

Nový model lidské svalové buňky s DMD vytvořený systémem CRISPR / Cas9 a hodnocení exon skippingu pomocí antisense oligonukleotidů

Takenori Shimo, Kana Hosoki, Yusuke Nakatsuji, Toshifumi Yokota & Satoshi Obika

16. ledna 2018

Abstrakt

Oligonukleotidem zprostředkovaná sestřihová modulace je slibným terapeutickým přístupem k DMD. V nedávné době byl fosforodiamidátový oligonukleotid na bázi morfologického oligomeru (SSO) eteplirsen, zaměřený na exon 51 u DMD, schválen úřadem FDA jako první lék pro pacienty s DMD v USA na bázi antisense oligonukleotidů. Pro další zkoumání účinku oligomerů SSO na jiné exony v genu pro DMD je třeba vyhodnotit in vitro účinnost exon skippingu a záchranu proteinu u každé jednotlivé sekvence. Avšak popsáno bylo pouze několik imortalizovaných linií svalových buněk pacientů s DMD, a jen ty jsou pro testování účinnosti exon skippingu in vitro k dispozici. K vyřešení tohoto problému jsme vytvořili novou imortalizovanou linii svalových buněk s DMD z buněčné linie s humánním rhabdomyosarkomem (RD). Odstranili jsme exony pro DMD 51-57 (~ 0,3 Mb) v buněčné linii s rhabdomyosarkomem pomocí systému CRISPR / Cas9. Kromě toho jsme v této modelové buněčné linii DMD vyhodnotili exon skippingovou aktivitu pro exon 50 - dříve hlášený u SSO - jak na úrovni mRNA, tak na úrovni proteinů. Úprava genu pro DMD zprostředkovaná metodou CRISPR / Cas9 v buněčné linii s rhabdomyosarkomem umožní posoudit SSO zaměřené na většinu vzácných mutací v genu pro DMD.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s10038-017-0400-0

Článek

Implicitní deficit učení u dětí s DMD: Důkazy pro poruchu kognitivní funkce mozku?

17. ledna 2018

Tato studie měla za cíl porovnat implicitní sekvenční učení u jedinců s Duchennovou svalovou dystrofií bez intelektuálního postižení s věkově shodnou kontrolní skupinou dětí s normálním vývojem. Modifikovaná verze úkolu zaměřená na sériové reakce byla zadána 32 dětem s DMD a 37 kontrolním probandům ve srovnatelném věku. Skupina s Duchennovou svalovou dystrofií vykazovala sníženou míru implicitního učení, a to i v případě absence globálního intelektuálního postižení. Toto zjištění poskytuje další důkaz o zapojení specifických aspektů kognitivní funkce do Duchennovy svalové dystrofie a jejího možného neurobiologického substrátu.

Link na celý článek: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0191164

Myší mdx-model Duchennovy svalové dystrofie vykazuje mírnější fenotyp než u lidí trpících tímto onemocněním. Tento fenotyp lze u zkoumaných myší zhoršit chronickým cvičením.

17. ledna 2018

Článek

Proteomová analýza v myším mdx-modelu dystrofického svalu odhaluje drastickou změnu klíčových metabolických a kontraktilních proteinů po chronickém cvičení a potenciální modulaci antioxidačními sloučeninami 

Tania Gamberi Tania Fiaschi Elisa Valocchi Alessandra Modesti Paola Mantuano Jean-Francois Rolland Francesca Sanarica Annamaria De Luca Francesca Magherini

Hlavní body

• Výzkum popisuje změny proteinových vzorků spojené s chronickým cvičením u mdx myší.
• U mdx myší vyvolalo chronické cvičení nárůst typických rychlých bodových proteinových skvrn.
• U mdx myší vyvolalo chronické cvičení zvýšení glykolytických enzymů.
• Cvičící mdx myši vykazovaly výrazný pokles enzymu adenylát kinázy.

Abstrakt

Slabost a únavnost jsou typickými znaky u pacientů s DMD. U dystrofických mdx myší se dají zhoršit chronickým cvičením na běžeckém trenažéru. V této studii popisujeme vzorec bohatého počtu různých míst, která se pojí se zhoršením fenotypu dystrofie, indukovaným chronickým cvičením. Naše proteomická analýza poukázala na 34 bílkovinných skvrn s různou hojností u mdx myší se sedavým a cvičebním režimem. Zaznamenané proteiny patří většinou do kategorie metabolismu glukózy, produkce energie a struktury v sarkomerech. Zajímavé je, že cvičení vyvolalo zvýšení typických rychlých bílkovin ve svalových vláknech (rychlý protein pro kosterní svalstvo Troponin T, rychlý protein pro kosterní svalstvo Troponin I a Myozenin-1) a zvýšenou produkci glykolytických enzymů.

(…)

Link na celý článek s výsledky: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874391917303226

Nová a přesnější diagnostika – Fenotypy

17. ledna 2018

Představujeme nový nástroj DMDtoolkit pro zlepšení přesnosti klinické diagnózy DMD / BMD. Tento počítačový program umožňuje automatickou a komplexní identifikaci klinického rizika a umožňuje tak získat větší přínos z raných léčebných postupů. DMDtoolkit je implementován v jazycích Perl a R pod licencí GNU. Tento zdroj je volně k dispozici:

Link1: http://github.com/zhoujp111/DMDtoolkit

Link2: http://www.dmd-registry.com

Eplerenon pro ranou kardiomyopatii u DMD: Výsledky dvouleté otevřené prodloužené studie

17. ledna 2018

Eplerenon nabízí účinnou a bezpečnou ochranu srdce chlapců s DMD, zvláště když léčba začíná v mladším věku. Eplerenon je užitečnou klinickou terapeutickou možností, zvláště pokud je léčba zahájena dříve v životě pacienta, když je poškození srdce minimální.

Komentář Deb Robins z PPMD:

Užitečné antifibrotikum.

Link na celý článek s výsledky: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319045/

PTC opět v horkém křesle - za zvýšení cen léku na DMD Emflaza

21. ledna 2018 

 Akcie PTC Therapeutics vyskočily o 15% 8. ledna poté, co společnost zveřejnila optimistické finanční výhledy pro rok 2017 a 2018. PTC se ale také potýká s problémy, které se táhnout od roku 2005, kdy koupila léčivo Emflaza od společnosti Marathon. Cena léčiva roste.

Průzkum Deb Robins:

Zdá se, že občané USA subvencují levnější ceny léků a pokračující výzkum nepřímo prostřednictvím svého zdravotního pojištění.

(…)

Více na: https://www.fiercepharma.com/financials/ptc-hot-seat-again-over-price-hikes-dmd-med-emflaza

Kardiovaskulární projevy u Duchennovy / Beckerovy svalové dystrofie a dalších primárních myopatií

23. ledna 2018

Vzhledem k tomu, že kostní a srdeční svalovina mají společný embryologický původ, základní genetické mutace obecně ovlivňují jak kosterní, tak srdeční svalstvo. Srdeční onemocnění je u pacientů s nervosvalovým onemocněním časté. V podstatě všichni muži se svalovou dystrofií typu Duchenne mají ve věku 18 let kardiomyopatii. Srdeční postižení u jiných pacientů se svalovou dystrofií závisí na konkrétním podtypu. Pacienti se svalovou dystrofií typu Becker vykazují širokou škálu srdečního fenotypu - od pacientů bez srdečního postižení až k pacientům se závažnou kardiomyopatií vyžadující transplantaci srdce.

Komentář Deb Robins z PPMD:

Tato publikace uvádí, že KAŽDÝ s DMD bude mít do 18 let kardiomyopatii. Je to tedy již více, než původní odhad 9 z 10. Budu muset upravit své letáky s tipy na kardiologickou péči. Link: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-66114-8_16

Společnost Santhera očekává negativní stanovisko výboru CHMP k odvolání vztahujícímu se k žádosti o marketingovou registraci přípravku Raxone® v indikaci Duchennova svalová dystrofie 

24.1. 2018 Liestal, Švýcarsko

 Společnost Santhera Pharmaceuticals oznamuje, že dne 23. ledna podala na Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ústní vysvětlení k přezkoumání žádosti o registraci přípravku Raxone® (idebenon) v indikaci DMD . Santhera nyní očekává, že výbor CHMP zachová své původní negativní stanovisko k jejich žádosti o marketingovou autorizaci (MAA) Raxone, podané jako změna typu II stávající marketingové registrace v indikaci Leberova dědičná optická neuropatie (LHON).

Společnost Santhera poskytne další aktualizaci v pátek 26. ledna, jak bylo původně oznámeno.

Pro další informace kontaktujte:

public-relations@santhera.com nebo Eva Kaliasová, Vio Consult

kalias@vioconsult.com

(…)

Více na: https://globenewswire.com/news-release/2018/01/24/1304218/0/en/Santhera-Anticipates-Receiving-a-Negative-CHMP-Opinion-on-Appeal-for-Marketing-Authorization-Application-for-Raxone-in-Duchenne-Muscular-Dystrophy.html

Vyšly revidované pokyny: Diagnostika a management Duchennovy svalové dystrofie, část 1-3

25.1. 2018

Prostřednictvím Výboru pro posuzování péče je nyní k dispozici on-line odkaz na všechny tři části nových a revidovaných směrnic, vytvářejících konsensus péče. Důležitý dokument pro všechny zúčastněné strany v komunitě. Stáhněte si jej v .PDF zde:

Komentář Deb Robins z PPMD:

Důležitý dokument pro všechny zúčastněné strany. Přispěly desítky klinických odborníků a terapeutů. http://www.parentprojectmd.org/site/PageServer?pagename=Care_guidelines

Článek 

DMDtoolkit: nástroj pro vizualizaci mutovaného dystrofinového proteinu a předpovídání klinické závažnosti u DMD

Jiapeng Zhou, Jing Xin, Yayun Niu a Shiwen Wu

2. února 2017

Abstrakt 

Dystrofinopatie je jedním z nejčastějších lidských monogenních onemocnění, které má za následek DMD a BMD. Mutace v genu pro dystrofin jsou zodpovědné jak za DMD, tak za BMD. Nicméně klinické fenotypy a léčby jsou u těchto dvou svalových dystrofiích zcela odlišné. Vzhledem k tomu, že včasná diagnóza a léčba vedou k lepšímu klinickému výsledku, je nezbytné stanovit přesnou diagnózu DMD včas, aby se umožnila účinná léčba. Dosud bylo k předpovědi DMD / BMD používáno pravidlo čtecího rámce. Existují však omezení, která s sebou tento tradiční nástroj nese. Zde uvádíme novou molekulární metodu ke zlepšení přesnosti předpovědí klinických fenotypů dystrofinopatií. Využili jsme několik dalších molekulárně genetických pravidel a vzorců, jako "hypotéza zálohy", "skryté stop kodony" a "exonický splicingový zesilovač (ESE)". Cílem tedy bylo předpovědět vyjádřené klinické fenotypy DMD nebo BMD.

(…)

Celý článek na: https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12859-017-1504-4

Článek 

Experimentální klinická výživa - Bylinné léky Go-sha-jinki-gan (GJG) zvyšují hmotu svalů u modelových myší s těžkou svalovou dystrofií

YuseiTakemoto Shoya Inaba Lidan Zhang Kousuke Baba Keisuke Hagihara So-ichiro Fukada 

Hlavní body

• GJG významně zvýšilo tělesnou hmotnost a hmotnost svalů myší DBA / 2-mdx bez ohledu na pohlaví.

• GJG výrazně zvýšil velikost myofiberu, ale ne myofiberové číslo.

• GJG neovlivnilo regeneraci svalů nebo patologický rys myší DBA / 2-mdx.

Souhrn

Go-sha-jinki-gan (GJG), tradiční japonský bylinný léčivý přípravek, má klinické důsledky na zmírnění příznaků souvisejících s věkem u některých motorických poruch. Vědecké důkazy jsou však omezené a existuje možnost rozšířit rozsah léčebného využití GJG. Pomocí senescenčně akcelerovaných myší naše skupina ukázala, že GJG působí na prevenci sarkopenie, ztrátu kosterního svalu spojenou s věkem. Protože svalová dystrofie je charakterizována progresivní ztrátou kosterního svalu, zkoumali jsme účinky GJG tentokrát v myším modelu svalové dystrofie. Použitím nově vytvořeného myšího modelu DMD DBA / 2-mdx jsme ukázali, že bylinná směs GJG ve srovnání s kontrolní kohortou DBA / 2-mdx bez ohledu na pohlaví významně zvýšila hmotnost zvířat a hmotu jejich kosterních svalů. Zvýšená hmotnost skeletálního svalu byla důsledkem zvýšení velikosti myofiberu, ale nikoliv myofiberového čísla. Jak regenerativní schopnost skeletálního svalu, tak akumulace fibrózy (dystrofická patologie) byla u myší s DBA / 2-mdx, krmených GJG, srovnatelná s výsledky u kontrolních myší DBA / 2-mdx bez GJG, což naznačuje, že buněčným cílem GJG jsou myofibery a není zde žádné přispění satelitních svalových buněk - ani přímým, ani nepřímým způsobem. Závěrem je, že GJG zvýšila hmotnost kosterní svaloviny také v myším modelu svalové dystrofie – po stejném výsledku v našem dříve testovaném myším modelu sarkopenie.

Link na celý článek o studii: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352939317300143

Novinový článek 

Rozhovor s CEO společnosti Sarepta Dougem Ingramem

Poté co se usadil prach nad další konferencí JP Morgan Healthcare v San Francisku, odchytli jsme si na chvíli Douga Ingrama, relativně nového šéfa bioparku Sarepta, a diskutovali o tom, jak chce odstranit nálepku "kontroverzní", která se už tradičně pojí se jménem společnosti.

Komentář PPMD: Názor generálního ředitele na Eteprlirsen…

Na podzim roku 2016 se biotechnologie stala svědkem jednoho z nejnepravděpodobnějších schválení v moderní historii FDA - léčivá látka na DMD Exondys 51 (eteplirsen) dostala zelenou.

Lék funguje u zhruba 13% chlapců s DMD a zaměřuje se na produkci dystrofinu, která je při DMD nedostatečná, a vede k výrazně omezené pohyblivosti. Mnoho pacientů nežilo déle než do mladé dospělosti. Účinek schváleného léčiva na dystrofin byl však poněkud malý; pár měsíců před schválením skupina externích odborníků z FDA odhlasovala (sedm ku šesti), že Sarepta neposkytla dostatečné důkazy z "adekvátních a dobře kontrolovaných" studií o tom, že by droga produkovala dystrofin na úrovni, u které by bylo rozumně pravděpodobné předpokládat klinický přínos.

Na onu velkou otázku, zda klinické výsledky jediné studie poskytují "podstatné důkazy" o účinnosti eteplirsenu sedm členů panelu hlasovalo, že nikoliv, a tři hlasovali, že ano. A tři se hlasování zdrželi.

Ale po dlouhém odkládání FDA lék schválila - o pět měsíců později. Tehdejší prozatímnímu generálnímu řediteli Edu Kayovi se viditelně ulevilo, stejně jako investorům - akcie Sarepty začaly stoupat. (…)

Celý článek k dispozici na: https://www.fiercebiotech.com/biotech/conversation-sarepta-ceo-doug-ingram

Santhera zpřístupňuje léčivo Raxone pacientům s DMD v USA v rámci programu Expanded Access (Program pro rozšířený přístup)

7.2. 2018

Společnost Santhera Pharmaceuticals nedávno zahájila rozšířený přístupový program (EAP), aby umožnila pacientům s DMD získat v USA přístup k léku Raxone (idebenon).

Léčivo Raxone není schváleno pro léčbu DMD ani americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) ani Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

Program BreatheDMD umožní oprávněným pacientům ve věku 10 a více let se zhoršující se respirační funkcí přístup k experimentální léčbě bezplatně. Bude zpřístupněna prostřednictvím sítě výzkumných center po celých USA.

Program EAP zahrnuje protokoly, zavedené pokyny a povolení úřadu FDA, které zpřístupňují potenciální léčbu osobám se závažnými nebo život ohrožujícími stavy, majícím jen malé nebo žádné dostatečné léčebné alternativy.

"Několik organizací obhajujících pacienty v USA včetně PPMD, nadací Jett, CureDuchenne a MDA stále uvádí, že pacienti potřebují přístup k dalším léčebným možnostem, zejména ti starší“, uvedl výkonný ředitel společnosti Santhera Thomas Meier, PhD, v tiskové zprávě. "Santhera je hrdá, že zahajuje tento program EAP, který umožní pacientům, majícím na léčbu nárok, získat k experimentálnímu léčivu idebenone přístup."

Raxone má složitou regulační minulost. Jedna z větví EMA - Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) - dvakrát doporučil zamítnout žádost o prodloužení schválení Raxone pro pacienty s DMD - naposledy letos v lednu. A FDA odmítla poskytnout Raxone pro léčbu DMD urychlené schválení v roce 2016. Toto léčivo je však schváleno oběma agenturami k léčbě Leberovy dědičné optické neuropatie, což je mitochondriální onemocnění.

V klinické studii Fáze 3 DELOS (NCT01027884) bylo prokázáno, že Raxone zpomaluje ztrátu respiračních funkcí u léčených pacientů. FDA a EMA však požádaly o další údaje, které by zjištění podpořily.

Další studie fáze 3 (NCT02814019) SIDEROS nyní vyhodnocuje schopnost Raxone zabránit útlumu respiračních funkcí u pacientů s DMD, užívajících glukokortikoidy. Očekává se, že studie bude uzavřena v polovině roku 2019.

Společnost Santhera oznámila, že pacienti s DMD ve Spojeném království začali užívat Raxone v rámci podobného systému včasného přístupu v září 2017.

Toto rozhodnutí ocenila organizace Action Duchenne, podporující výzkum léčeb DMD.

"Vítáme, že regulační agentury význam funkce dýchacích cest vnímají. To doufám připraví cestu i dalším potenciálním léčbám, které mohou být prospěšné pro širší spektrum pacientů s DMD, " uvedla Janet Bloor, předsedkyně správců organizace.

Zdroj: https://musculardystrophynews.com/2018/02/07/santhera-making-raxone-idebenone-available-to-duchenne-md-patients-in-us-under-eap/

Metoda genové úpravy může léčit svalovou slabost

9.2. 2018

Vědci vyvinuli metodu CRISPR pro editaci genů, která může potenciálně opravit většinu z 3 000 mutací, které způsobují Duchennovu svalovou dystrofii (DMD), což je genetická porucha charakterizovaná progresivní svalovou slabostí.

Metoda popsaná v časopise Science Advances funguje tak, že se udělá jeden jediný řez ve strategických bodech DNA pacienta.

Metoda byla úspěšně otestovaná v buňkách srdeční svaloviny pacientů a nabízí účinnou alternativu k náročné úloze vyvinout individualizovanou molekulární léčbu pro každou mutaci, která DMD způsobuje.

Rovněž otevírá možné nové léčebné přístupy k dalším onemocněním, které doposud vyžadovaly agresivnější metody k opravě mutací v rámci jednoho genu.

"Jedná se o významný krok," řekl Eric Olson z University of Texas Southwestern Medical Center v USA.

"Doufáme, že tato technika nakonec zmírní bolest a utrpení, a možná i zachrání životy pacientů s DMD, kteří mají širokou škálu mutací a bohužel nemají jiné možnosti léčby k odstranění základní příčiny onemocnění." Řekl Olson.

Nová strategie může zvýšit přesnost chirurgických úprav lidského genomu, které opravují chyby v sekvenci DNA, způsobující ničivé onemocnění jako je DMD.

(…)

Více na:

http://www.thehealthsite.com/news/gene-editing-method-can-treat-muscular-weakness-ag0218/

Článek 

Eplerenon pro časnou kardiomyopatii u svalové dystrofie Duchenne: výsledky dvouleté otevřené prodloužené studie

Subha V. Autor RamanEmail, Kan N. Hor, Wojciech Mazur, Xin He, John T. Kissel, Suzanne Smart, Beth McCarthy, Sharon L. Roble a Linda H. Cripe

20. února 2017

Abstrakt

Kardiomyopatie je hlavní příčinou morbidity a mortality chlapců s DMD. Ve dvanáctiměsíční, dvojitě zaslepené, randomizované a placebem kontrolované studii vědci prokázali, že přidání eplerenonu k léčbě bylo u této populace kardioprotektivní. Cílem studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost dlouhodobější léčby eplerenonem u chlapců s DMD.

Závěr

Eplerenon nabízí chlapcům s DMD účinnou a bezpečnou ochranu srdce, zvláště když léčba začíná v mladším věku. Eplerenon je užitečnou klinickou terapeutickou možností, zvláště pokud je léčba zahájena dříve v životě, kdy je poškození srdce minimální.

Identifikátor studie na http://ClinicalTrials.gov: NCT01521546.

Link na celý článek s výsledky: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5319045/

Bylo zapsáno 11 subjektů – fáze 1, věkový rozsah 7-25 let z původní 12-ti měsíční studie v jediném zúčastněném centru. Důležité je, že ti, kteří vstoupili do prodloužené studie, která předtím užívala eplerenon, byly významně starší než ti, kteří byli původně léčeni placebem. Během další 24-měsíční otevřené prodloužené studie dostali všichni chlapci perorální podávání eplerenonu 25 mg jednou denně k léčbě preklinické DMD kardiomyopatie.

Za více než 24 měsíců se systolický tlak levé komory (LV), citlivější marker, jehož negativnější hodnoty naznačují vyšší kontraktilitu, výrazně zlepšily (medián změny -4,4%, IQR -5,8 až -0,9%) u mladších subjektů, zatímco kmen starších subjektů zůstal stabilní bez významného zhoršení nebo zlepšení (mediánová změna 0,2%, IQR -1,1 až 4,3%). EF a rozsah poškození myokardu přípravkem LGE zůstal v obou skupinách stabilní po dobu 2 let.

Během 12-ti měsíců byla všem sledována hladina draslíku.