Přehled z výzkumu - červen 2018

Počáteční studie metody skippingu exonu 45 látkou DS-5141 se u pacientů s DMD ukázala být bezpečnou, její účinnost však není přesvědčivá

Daiichi Sankyo oznámil pozitivní výsledky výzkumu bezpečnosti experimentální dystrofinové genové terapie DS-5141 ve studii Fáze 1/2 u malé skupiny pacientů s DMD (svalová  dystrofie Duchenne), avšak zaznamenané výsledky nepřinesly přesvědčivě jasné důkazy o účinnosti terapie.  Jak společnost uvedla ve své tiskové zprávě, skipping exonu  byl sice prokázán, ale exprese bílkoviny dystrofin, primární cíl studie, byla zjištěna jen částečně.

Tato klinická studie (NCT02667483) byla prvním hodnocením bezpečnosti, snášenlivosti, účinnosti a farmakokinetiky (pohyb léku v těle) látky DS-5141 u pacientů s DMD vhodných ke skippingu exonu 45, nové metody genové terapie pro DMD. Exony jsou součásti genů obsahující informace nezbytné pro produkci bílkovin. Látka DS-5141 je navržena tak, aby spouštěla skipping exonu 45  vedoucí k vytvoření neúplné, ​​ale funkční bílkoviny dystrofin ve svalových buňkách pacientů.

V první části studie, do které bylo přijato šest chlapců na dvou místech v Japonsku, byl DS-5141 podáván subkutánně jednou týdně po dobu dvou týdnů v dávkách v rozmezí od 0,1 mg / kg do 6 mg / kg. Ve druhé části studie byly podávány dvě dávky DS-5141 - vybrané na základě zjištění první části studie, které však nebyly identifikovány v tiskové zprávě -  jednou týdně po dobu 12 týdnů. Nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky a žádný pacient nepřerušil léčbu, což potvrdilo bezpečnost podávání testované látky ve sledovaných dávkách. Pokud jde o účinnost léčby, byla exprese bílkoviny dystrofin ve svalové tkáni dosažena jen částečně, protože protein nebyl jasně zjištěn u všech léčených pacientů.

V mezidobí mezi pozitivními nálezy o bezpečnosti podávání látky a důkazy o skippingu exonu společnost oznámila, že bude i nadále prosazovat látku DS-5141 jako potenciální léčivo pro DMD.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/05/25/early-trial-of-ds-5141-exon-skipping-therapy-shows-safety-but-mixed-efficacy/

# ERDC2018 – Komise naléhá: při léčbě pacientů s vzácnými onemocněními nelze opomíjet kvalitu života

Nalezení léčebných metod a léčiv pro vzácná onemocnění je nesmírně důležité, ale důležitá je též kvalita života pacientů - poněkud vágní výraz, který pro každého znamená něco jiného. Avril Daly, místopředsedkyně představenstva Eurordis  sídlem v Paříži a výkonná ředitelka Retina International  byla jednou ze tří odborníků, kteří o tomto tématu diskutovali na panelové diskusi 11.května během 9.ročníku Evropské konference o vzácných onemocněních a sirotčích lécích( 9th European Conference on Rare Diseases & Orphan Products ) ve Vídni. Tento panel byl sám o sobě první ze čtyř  sponzorovaných společností Eurordis a různými národními asociacemi pro vzácná onemocnění.  Pacienti se vzácnými onemocněními jsou často marginalizováni společností a potýkají se se závažnými ekonomickými, sociálními a psychologickými problémy, řekla Daly. Eurordis nedávno zveřejnil průzkum o kvalitě života více než 3 000 lidí s 802 vzácnými onemocněními ve 42 zemích. Dotazováním, jež prováděla společnost Rare Barometer Voices  - dotazník byl dostupný v 23 jazycích  - se zjistilo, že se více než 70% respondentů potýká s každodenními aktivitami, jako jsou domácí práce, příprava jídel a nakupování.

Navíc 42 procent pacientů a opatrovatelů stráví nejméně dvě hodiny denně úkony spojenými s onemocněními - od hygieny až po podávání léčiv; 30 procent opatrovatelů stráví těmito úkony každý den šest nebo i více hodin - přičemž u opatrovatelů těžce postižených pacientů se tento počet zvýšil na 47 procent.

Toto zatížení padá především na ženy, kde matky tvoří 64% všech opatrovatelů, dále následují manželé/manželky (25%), otcové (6%) a ostatní (5%).

Průzkum také zjistil, že 70 procent pacientů se vzácnými onemocněními a jejich opatrovatelů bylo nuceno omezit nebo přerušit svou kariéru (profesní činnost) kvůli nemoci. V porovnání s 11 procenty v běžné populaci uvádělo 37 procent pacientů  časté nebo velmi časté pocity deprese nebo neštěstí, a 34 procent uvedlo, že často nebo velmi často trpí pocity, že nemohou své problémy zvládnout,  ve srovnání s 8 procenty výskytu podobných pocitů v ostatní populaci.

Mezi možné důvody patří mimo jiné: zátěž života se vzácným onemocněním. V průzkumu uvedlo 54 procent také izolaci od rodiny nebo přátel "způsobenou nebo zesílenou" jejich chorobou; 76 procent vyjádřilo "omezenou volbu profesního zaměření" kvůli své nemoci; a 43 procent zaznamenalo potíže v základní komunikaci s ostatními, ať už v rozhovoru nebo prostřednictvím e-mailů.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/05/29/erdc2018-when-treating-rare-disease-patients-dont-overlook-quality-of-life-panel-urges/

Podle studie může umělá svalová tkáň napomoci vytváření personalizovaných léčebných postupů pro MD

Vědcům se podařilo v laboratoři vypěstovat kosterní svaly z lidských kmenových buněk, což je úspěch, který může urychlit vývoj léčby a náhradu tkání u pacientů se svalovou  dystrofií (MD). Tato zjištění jsou uvedena ve studii "Trojrozměrné uměle vytvořené lidské kosterní svaly odvozené od  iPSC slouží jako modely svalové dystrofie a umožňují víceliniové tkáňové inženýrství"(“Three-Dimensional Human iPSC-Derived Artificial Skeletal Muscles Model Muscular Dystrophies and Enable Multilineage Tissue Engineering,”), která byla publikována v časopise  Cell Reports.

Oprava a regenerace kosterních svalů závisí na kmenových neboli progenitorových buňkách těla. U dědičných poruch, včetně MD, se však  v chronických nebo akutních stavech, jako je trauma, vyskytuje zhoršená regenerace svalů.

Důležitým úspěchem je vypěstování organoidových systémů využívajících 3-D tkáňové kultury z kmenových buněk k replikaci alespoň části orgánu také pro jiné tkáně, což přispělo k vývoji léčiv a regenerativní medicíny.

Výzkumný tým vytvořil 3-D umělou kostní svalovou tkáň z lidských pluripotentních kmenových buněk, které mohou generovat všechny buňky dospělého těla a být neustále pěstovány v laboratoři. Toho bylo dosaženo u kmenových buněk jak od zdravých pacientů, tak i od pacientů se svalovými dystrofiemi Duchenne,  svalovou dystrofií končetin a vrozenými svalovými dystrofiemi.

Saverio dodal, že technologie kmenových buněk, kterou využívá jeho tým, umožňuje vytvoření "prakticky neomezeného počtu svalů v laboratoři a jejich kombinace s jinými typy buněk daných pacientů, kterých lze jinak dosáhnout jen velmi obtížně, jako jsou motorické neurony. "Je třeba poznamenat, že motorické neurony jsou specializované buňky v mozku a míše, jejichž nervová vlákna se spojují se svaly a žlázami.

Tyto výsledky položily základ organoidové platformy lidského kosterního svalstva pro modelování onemocnění, regenerační medicínu a vývoj léčebných postupů, "napsali badatelé. Tým se domnívá, že tato zjištění mohou vést k vytváření personalizované léčby a k vývoji umělých svalů umožňujících náhradu tkáně.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/05/30/artificial-muscles-may-lead-personalized-treatments-md-study/

# ECRD2018 - Duchenne potřebuje k pokrokům v léčbě nejen "kreativní myšlení", ale též všímavé investory, říká advokát

Otec řeckého chlapce se svalovou dystrofií Duchenne (DMD) - a finanční poradce - říká, že pokud jde o výzkum vzácných onemocnění, veřejné sbírky a podpora od Evropské unie jsou hezké, ale prostě nestačí.

Sdružený kapitál a rozsáhlé podnikové investice jsou jasně tou správnou cestou, řekl Dimitrios Athanasiou, člen představenstva Světové organizace Duchenne - sídlící v Nizozemsku - a ředitel řecké Asociace pro svalovou dystrofii. Jeho sedmiletý syn, Hermes, byl diagnostikován s DMD krátce po svých prvních narozeninách.

Athanasiou, který žije v Aténách, je členem organizace Eurordis, sponzora konference, a  pacientským odborníkem Evropské lékové agentury, orgánu EU. Podle jeho prezentace na konferenci dnes činí průměrné náklady na vývoj a schválení vhodnosti nové terapie EU pro uvedení na trh 2,6 miliardy dolarů, a to včetně selhání účinnosti léčiv a nákladů na průzkum.

Odhaduje se, že asi 8 procent světové populace trpí vzácnými onemocněními. To představuje přibližně 30 milionů lidí v 28 členských zemích EU a 350 milionů na celém světě.

"Vzácná onemocnění postihují více lidí než všechny typy rakoviny dohromady s HIV" řekl Athanasiou. V důsledku toho předpověděl, že se světový trh s léčivými přípravky pro vzácná onemocnění v letech 2016 až 2022 téměř zdvojnásobí - v roce 2022 dosáhne maxima 209 miliard dolarů, s průměrným meziročním nárůstem o 11 procent .

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/01/ecrd2018-duchenne-needs-new-ways-to-advance-treatments-but-investors-interested-advocate-says/

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) doporučuje používání přípravku Translarna pro mladší děti s DMD i přes jeho zamítnutí FDA

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil rozšíření léčby  přípravkem Translarna (ataluren) na chodící děti ve věku 2-5 let se svalovou dystrofií Duchenne (DMD) způsobenou nonsense mutací (nmDMD) .

Doporučení CHMP k užívání přípravku Translarna u mladších dětí vychází z analýzy výsledků studie Fáze 2 společnosti PTC Therapeutics (NCT02819557), které podle CHMP prokázaly pozitivní poměr přínosu a rizika u těchto pacientů.

Výbor také navrhl obnovení stávající registrace přípravku Translarna.

Otevřená studie Fáze 2 ,provedená společností PTC, spočívající v podávání více dávek přípravku, zkoumala profily bezpečnosti a snášenlivosti přípravku Translarna u dětí ve věku 2-5 let s DMD s "nonsense mutací" v genu dystrofinu.

Toto rozhodnutí přichází poté, co americký  Úřad pro potraviny a léčiva minulý rok zamítl používání přípravku Translarna k léčbě DMD způsobeného nonsense mutacemi.

V září 2017 dospěl poradní panel FDA k závěru, že neexistuje dostatek důkazů o účinnosti přípravku Translarna při této indikaci a že je zapotřebí další výzkum.

Agentura uvedla že, v konečném výsledku nebyly s touto žádostí předloženy žádné přesvědčivé pozitivní výsledky jakýchkoli provedených analýz.

V Evropě je přípravek Translarna podmínečně schválen EMA pro léčbu DMD u pacientů starších pěti let. Doporučení výboru CHMP rozšíří používání přípravku Translarna na děti již od 2 let.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/04/ema-chmp-recommends-translarna-treat-younger-duchenne-children-dmd/

Studie Duchenne nejsou jednoduché pro rodiny ani pro pacienty a to ani pro ty, kteří jsou vhodnými kandidáty pro účast v nich, říká zakladatel PPMD

Zařazení vašeho syna do klinické studie svalové dystrofie Duchenne (DMD) může být vzhledem k přísným kritériím těchto studií - jako je chůze -  velmi obtížné.

Dokonce i pro rodiny, které se do studie kvalifikují, může být tato zkušenost velmi vyčerpávající, řekl Pat Furlong, zakladatel a ředitel projektu Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD).

Emocionální a fyzická zátěž těchto dětí je mimořádná, proto musíme být opatrní při návrhu protokolu, "řekl Furlong na nedávném Světovém kongresu o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění 2018 v Marylandu. "Existuje také nejistota ze strany rodičů. Jejich chlapec užívá léčivo, které žádný jiný člověk nikdy předtím neužíval. Takže sledují jakýkoli náznak potíží.

„Mým synům byla diagnostikována svalová dystrofie Duchenne v době, kdy nebyly k dispozici žádné  klinické studie, "uvedl. "Právě teď máme 46 společností, které hledají možnosti náhrady vytváření nebo obnovování dystrofinu."

Z tohoto důvodu se Furlongova organizace PPMD, jejíž výroční ​​konference se koná ve dnech 28.-30. června 2018 v Scottsdale v Arizoně, průběžně účastní výzkumu zátěže klinických studií Duchenne.

"Na rodiny je vyvíjen značný tlak, aby našly a zapsaly své dítě do studie, kterou považují za nejlepší pro svého syna, která se nejlépe zaměřuje na léčbu, o které se domnívají, že by mohla zabránit, zpomalit nebo zastavit progresi onemocnění," uvádí studie. "Před přijímáním pacientů do studie musí sponzoři samozřejmě jasně stanovit kritéria způsobilosti a zároveň jasnou definici cílů a očekávaných výsledků, přesto je mnoho rodin zklamaných ze skutečnosti, že jejich synové nemohou být na základě výsledů vyšetření do studie zařazeni. "

Dalším faktorem je finanční situace a to zejména u rodin, které musí opakovaně cestovat do výzkumného centra, které může být např. v jiném státě a potřebují tím pádem nocleh v hotelích.

Navíc mohou být veškeré jim podané podrobnosti o průběhu a cílech klinické studie zastrašující. "Proces hledání lepších hodnotících kritérií vedl k tomu, že se protokoly skládají z několika sekundárních a průzkumných kroků, z nichž některé jsou nadbytečné," uvádí zpráva. "Mnohé z těchto kroků jsou únavné a časově náročné, což zvyšuje zátěž dítěte a rodiče.

Dalším omezením je, že kritéria zařazení do studie mohou být extrémně přísná. Do většiny z 29 právě probíhajících studií, řekl Furlong, mohou být zařazeni pouze chodící chlapci starší 5 let, jejichž chůze však není příliš dobrá.

Furlong ve své zprávě uvádí: "Často nejsou děti do studie zařazeny, protože jejich výkony v primárních hodnotících kategoriích, jako je 6-minutový test chůze (6MWT), naznačují, že buď mohou chodit příliš dobře na to, aby bylo možné během studie sledovat změnu chůze, nebo chodí příliš pomalu, což naznačuje, že v časovém rámci studie může hrozit ztráta schopnosti chůze. Pokud děti chodí příliš dobře ... jsou rodiče nuceni dívat na to, jak jejich dítě postupně ztrácí pohybové schopnosti zatímco čeká na další klinickou studii a mohou jen doufat, že jejich syn mezitím neztratí schopnost chodit. "

Jak říká Furlong, "v životě s Duchenne můžete mít jen jednu příležitost účastnit se klinické studie" a to samo o sobě "přináší těmto rodinám velké množství stresu".

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/06/duchenne-clinical-trials-present-multiple-burdens-ppmd-founder-says/

CHMP nesouhlasí se schválením přípravku Exondys 51 pro léčbu DMD v Evropě

Společnost  Sarepta Therapeutics, vyvíjející přípravek Exondys 51, oznámila, že Výbor pro humánní léčebné přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) nedoporučil přípravek Exondys 51 (eteplirsen) pro léčbu pacientů s DMD (svalová dystrofie Duchenne) vhodných pro skipping exonu 51 v genu dystrofinu.

Společnost podpořila svou žádost o schválení přípravku Exondys výsledky dvou studií zahrnujících 12 chlapců s DMD ve věku od 7 do 13 let.

První studie Fáze 2 (NCT01396239) randomizovala 12 pacientů, kteří dostávali týdenní infuze přípravku Exondys 51 nebo placeba po dobu 24 týdnů. Primárním cílem bylo zvýšení produkce dystrofinu a výzkumníci rovněž hodnotili výkon pacientů pomocí šestiminutového testu chůze. Výsledky neukázaly žádné významné rozdíly ve vzdálenosti, kterou pacienti léčení přípravkem Exondys a nebo placebem absolvovali během šestiminutového testu chůze.

Všichni účastníci studie pokračovali v týdenním podávání přípravku Exondys 51 ve druhé studii, otevřené studii (NCT01540409), která probíhala po dobu čtyř let a posunula šestiminutový test chůze na pozici primárního cíle studie.

Klinická data shromážděná od těchto pacientů s DMD a zahrnující obě studie byla porovnávána s údaji o přirozeném vývoji DMD.

Analýza ukázala, že pacienti, kteří podstoupili týdenní intravenózní podávání přípravku Exondys 51 v dávce 30 mg na kilogram tělesné hmotnosti nebo 50 mg / kg, zaznamenali statisticky a klinicky významné snížení poklesu plicních funkcí. Po 48 týdnech léčby bylo prokázáno také zvýšení množství proteinu dystrofinu až  o 0.44% běžné hladiny.

CHMP ve svém negativním stanovisku zpochybnil poskytnuté důkazy, zejména malý rozsah studie, použití historických údajů a nemožnost porovnat pacienty léčené placebem po dobu delší než 24 týdnů.

V dopise bylo uvedeno, že "výbor CHMP dospěl k názoru, že rovnováha přínosů a rizik přípravku Exondys při léčbě DMD nebyla prokázána. CHMP proto doporučil zamítnutí registrace. "

Společnost Sarepta uvedla ve své tiskové zprávě, že bude do konce roku provedeno přezkoumání výsledků.

Přípravek Exondys 51 byl v září 2016 podmínečně schválen americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (FDA) k léčbě pacientů s DMD vhodných pro skipping exonu 51.

Potvrzující a otevřená studie fáze 3 (NCT02255552)o účinnosti přípravku Exondys 51, kterou požaduje FDA jako součást podkladů pro rozhodnutí o schválení, právě probíhá a má být uzavřena v květnu roku 2019. Primárním předpokladem a cílem je zlepšení  v šestiminutovém testu chůze po 96 týdnech léčby.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/08/chmp-opposes-eu-approval-of-exondys-eteplirsen-to-treat-duchenne-muscular-dystrophy/

Rehabilitace nadále zůstává hlavním cílem nových, aktualizovaných pokynů CDC pro léčbu Duchenne

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) vydala nové, aktualizované pokyny pro léčbu pacientů s DMD (svalová dystrofie Duchenne).

Výzkumní pracovníci zdůraznili úlohu rehabilitačních technik a význam fyzioterapie ke zlepšení funkce svalů a kvality života.

V časopise  American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation byla publikována studie "Klíčová role rehabilitace v nových léčebných postupech CDC pro léčbu svalové dystrofie  Duchenne”.

Aktualizované pokyny byly uveřejněny ve sérii tří článků v časopise Lancet Neurology, ale jsou také k dispozici na internetových stránkách CDC.

Pracovní skupina pro standardy péče o DMD, skupina odborníků složená z fyziatriků a rehabilitačních specialistů, vypracovala po přezkoumání údajů o přirozeném vývoji, kohortních studií a nerandomizovaných klinických studií aktualizované standardy péče.

Pokyny nadále zdůrazňují význam rehabilitace u pacientů s DMD s cílem zlepšit celkovou funkci svalů, nezávislost a kvalitu života.

Výzkumníci uvedli, že "se doporučují  denní preventivní programy protahování svalů v domácím prostředí a vybrané ortotické zásahy, užívání dlah, sádrování, polohování a vybavení. Také se doporučuje submaximální aerobní aktivita (např. plavání a cyklistika) a vyhýbání se náročným druhům cvičení vyžadujícím vysokou námahu".

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/18/rehabilitation-still-goal-management-duchenne-md-updated-cdc-guidelines/

Pozastavení klinické studie genové terapie pro Duchenne odvoláno, IGNITE DMD opět přijímá pacienty

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) zrušil pozastavení Fáze ½ klinické studie SGT-001, terapie pro dystrofinový gen zaměřené na léčbu DMD (svalové dystrofie Duchenne).

FDA ve svém dopise uvedl, že společnost Solid Biosciences vyvíjející tuto látku vyřešila všechny sporné otázky, které vedly k pozastavení klinické studie v březnu tohoto roku poté, co společnost uvedla, že první pacient, jemuž byl podáván testovaný lék, byl hospitalizován kvůli nepříznivým účinkům a neočekávané reakci na podávaný testovaný lék. 

Podávání testovaného léčiva vedlo ke snížení počtu trombocytů a červených krvinek a přechodným ledvinovým obtížím. Pacient také vykazoval aktivaci komplementového systému, který je součástí imunitního systému.

Reagoval na standardní péči včetně modifikované léčby steroidy a krátkodobé léčby přípravkem Soliris (eculizumab), inhibitorem komplementu. Během tohoto období zůstal stabilní a "obecně asymptomatický". Dle tiskové zprávy společnosti byla záležitost klasifikována jako závažná nežádoucí událost - a vše bylo "zcela vyřešeno".

Studie s názvem IGNITE DMD (NCT03368742) bude nyní pokračovat v přijímání pacientů ve výzkumném centru na Floridě.

V návaznosti na odvodání pozastavení klinické studie změnila společnost Solid strukturu studie a nyní bude v prvních týdnech po podání SGT-001 podávat glukokortikoidy intravenózně (přímo do krve). Pacienti budou pečlivě sledováni se zvláštním důrazem na aktivaci komplementu.

Novelizovaný protokol také zahrnuje léčbu přípravkem Soliris v případech, kdy je pozorována aktivace komplementu.

Na Floridské univerzitě otestuje IGNITE DMD bezpečnost, snášenlivost a účinnost látky SGT-001  na chodících a nechodících pacientech s DMD ve věku 4 až 17 let.

Účinnost látky bude měřena prostřednictvím změn hladiny proteinu mikrodystrofin ve svalech, které se budou zjišťovat pomocí biopsie provedené 12 měsíců po léčbě.

Protokol zahrnuje případné průběžné hodnocení účinnosti SGT-001 pomocí biopsie svalové tkáně 45 dní po léčbě.

SGT-001 je syntetická verze genu DMD, která produkuje dystrofin, protein zodpovědný za pohyb nacházející se v srdečním a kosterním svalstvu.

Cílem terapie využívající adeno-asociovaný virový systém (AAV) je dodávat zdravou syntetickou verzi dystrofinu, nazývanou mikrodystrofin, do buněk tak, aby bylo možné překonat nedostatečnou produkci dystrofinu ve svalech.

Společnost očekává zveřejnění prvních výsledků v druhé polovině roku 2019.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/20/solid-biosciences-announces-fda-removes-clinical-hold-on-sgt-001-ignite-dmd-trial/

Fáze 1/2 klinické studie mikrodystrofinové genové terapie prozatím přináší slibné výsledky

Podle předběžných výsledků fáze 1/2  klinické studie vyvolává mikrodystrofinová genová terapie produkci kratší, ale funkční verze proteinu dystrofin a snižuje poškození svalů u pacientů s DMD (svalová dystrofie Duchenne).

Terapie AAVrh74.MHCK7.micro-Dystrophin vyvíjená týmem v Nationwide Children's Hospital a licencovaná společností Sarepta Therapeutics je jednou z nejúspěšnějších. 

Tato terapie používá adeno-asociovaný virus neboli AAV k vytváření mikrodystrofinu, kratší verze genu dystrofinu, který obsahuje minimální množství informací potřebných k produkci funkčního proteinu dystrofinu.

Rovněž řídí dodávku mikrodystrofinového genu do konkrétní svalové tkáně (do ostatní tkáně se nedodává) zejména do srdečního svalu, což je zásadní pro pacienty s DMD, kteří často umírají na onemocnění srdce.

Bezpečnost a účinnost jednorázové intravenózní dávky (přímo do žíly) mikrodystrofinové genové terapie se hodnotí u chlapců s DMD v probíhající fázi 1/2 klinické studie (NCT03375164), která stále přijímá účastníky.

Úspěšnost náhrady chybějícího proteinu dystrofin bude hodnocena pomocí svalové biopsie provedené před podáním látky a po třech měsících od léčby. Studie bude trvat přibližně tři roky, ale vědci očekávají, že budou mít dobrou představu o fungování terapie již čtyři měsíce po léčbě.

Tři měsíce po léčbě vykazovali všichni tři pacienti výraznou expresi, tj.76,2%,  genu mikrodystrofinu ve svalové tkáni. Tím se potvrdilo, že terapie úspěšně zavedla mikrodystrofinový gen do svalů pacientů.

Ve srovnání s hladinami proteinu dystrofin u zdravých pacientů byly při hodnocení metodou Sarepta průměrné hladiny proteinu mikrodytrofin na úrovni 38,2% a nebo na úrovni 53,7% při měření metodou vyvinutou v Nationwide Children's Hospital, která  upravuje výsledky podle tukové tkáně a jizev.

Dva měsíce po léčbě zaznamenali všichni pacienti významný pokles - více než 87% - hladiny kreatinkinázy (CK), což je enzym používaný jako biomarker pro poškození svalů. Tento výsledek naznačuje, že množství produkovaného mikrodystrofinu sval účinně chrání.

Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky. Dva pacienti začali vykazovat příznaky poškození jater, které však byly vyřešeny vhodnou léčbou v horizontu jednoho týdne.

Dvě další klinické studie hodnotící terapeutické účinky genové terapie pomocí mikrodystrofinu (NCT03368742) nebo minidystrofinu (NCT03362502) (větší verze ve srovnání s mikrodystrofinem) provádějí v současnosti nábor pacientů.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/22/microdystrophin-gene-therapy-shows-promise-early-trial-results/

Britská agentura obnovuje program pro předčasný přístup k přípravku Raxone k léčbě DM Duchenne

Pacienti s DMD ve Spojeném království budou mít i nadále přístup k přípravku Raxone (idebenon) k léčbě svého onemocnění poté, co Agentura pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (MHRA) znovuobnovila proces EAMS (Early Access to Medicines Scheme) pro jeho výrobce, společnost Santhera Pharmaceuticals.

Raxone je ve Spojeném království dostupný prostřednictvím EAMS na základě pozitivního vědeckého stanoviska MHRA z června 2017. Avšak nejedná se o komerčně dostupný a schválený léčebný přípravek.

Toto znovuobnovení prodlužuje dostupnost Raxone pacientům s DMD starším 10 let, kteří vykazují pokles dýchacích funkcí a neužívají glukokortikoidy po dobu dalšího roku.

"Skutečnost, že MHRA obnovila proces EAMS je příznakem stále rostoucího uvědomování si velké a nenaplněné potřeby tohoto přípravku ze strany pacientů s DMD a pozitivního poměru mezi  přínosy a riziky přípravku Raxone u této populace," dodal Meier.

Předchozí žádosti o schválení přípravku Raxone pro léčbu DMD byly zamítnuty v Evropě i v USA,  jelikož regulační orgány v obou případech shledaly, že údaje poskytnuté jako podklady ke schválení přípravku jsou nedostatečné. Společnost Santhera nyní provádí novou klinickou studii fáze 3 nazvanou SIDEROS (NCT02814019), která hodnotí schopnost Raxone zabránit poklesu respiračních funkcí u pacientů s DMD, kteří nepoužívají glukokortikoidní steroidy.

Pracoviště v USA, Evropě a Izraeli stále přijímají nové pacienty. Výsledky se očekávají koncem roku 2019.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/27/uk-agency-renews-early-access-to-santheras-raxone-for-duchenne-md-patients/

Summit Therapeutics ukončila z důvodu neúspěchu klinické studie vývoj přípravku ezutromid

Společnost Summit Therapeutics přerušila po klinickém testu fáze 2 studie, kdy testy  nedosáhly svých primárních i sekundárních cílů, vývoj přípravku ezutromid, jež testovala pro léčbu DMD.

"Tato zjištění jsou velkým zklamáním nejen pro nás ale i pro všechny ty, kteří žijí s DMD," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Summitu Glyn Edwards. "Přestože věříme, že modulace utrofinu může mít v léčbě DMD stále své místo, je zřejmé, že ezutromid není pro pacienty přínosný."

Otevřená fáze 2 studie PhaseOut DMD  (NCT02858362) měla za cíl vyhodnotit účinnost a bezpečnost podávání ezutromidu po dobu 48 týdnů u chodících chlapců s DMD. Studie nejprve přijala 40 účastníků ve věku 5 až 10 let ve střediscích ve Spojeném království a Spojených státech.

Později společnost Summit Therapeutics rozšířila studii tím, že otevřela registraci pro pacienty s DMD, kteří se účastnili předchozích studií fáze 1 pro ezutromid, kteří ale v době prvního náboru na PhaseOut DMD nesplnili kritéria pro zařazení.

Chlapcům byla podávána denní dávka 2 500 mg ezutromidu (otevřená fáze), po které následovala 30denní fáze sledování bezpečnosti přípravku.

Primárním cílem studie bylo měřit změnu parametrů svalů dolních končetin pomocí zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) na začátku studie a opět ve 12., 24., 36. a 48. týdnu studie a zároveň měřit hladiny ezutromidu v krvi v určitých časech během léčby - v týdnech 1, 4, 8, 12, 24, 36 a 48.

Mezi další cíle patřilo posuzování hladin bílkoviny utrofin a míry regenerace svalových vláken analýzou biopsie svalů a posuzování bezpečnostních parametrů.

Dosavadní průběžné výsledky analýzy z 24. týdne ukázaly, že oproti začátku studie vedla léčba ezutromidem ke klinicky významnému snížení poškození svalů, které bylo hodnoceno pomocí svalové biopsie a snížení zánětlivosti hodnocené pomocí magnetické rezonanční spektroskopie transverzního relaxačního času T2 (MRS-T2).

Čas relaxace T2 detekuje malé strukturální změny, ke kterým dochází při časné degeneraci nebo zánětu svalu. Výzkumníci dříve prokázali, že zánět zvyšuje relaxační dobu T2.

Snížení MRS-T2 bylo v souladu s očekávaným působením ezutromidu na stabilizaci membrán svalových vláken prostřednictvím zvýšení exprese proteinu utrofin, což vedlo ke snížení poškození svalů a zánětu.

Summit nyní spolupracuje s výzkumnými pracovníky na dokončení studie PhaseOut a zkoumá způsoby, jak by informace shromážděné během studie mohly podpořit další výzkum DMD.

Zdroj: http://musculardystrophynews.com/2018/06/29/summit-therapeutics-ends-ezutromid-development-trail-failure/