Přehled z výzkumu - březen 2018

Nové pokyny reagují na vznikající potřeby lidí s Duchennovou svalovou dystrofií

23. března 2018

Nové diagnostické nástroje a léčebné postupy pomáhají pacientům se svalovou dystrofií žít až do dospělosti. A tak vznikají nové výzvy v oblastech vzdělávání, nezávislosti, osobních vztahů, zdraví a intimity.

Aby se vznikající potřeby pacientů, ošetřovatelů a lékařů pacientů s DMD vyřešily, revidovalo Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) směrnice pro péči o lidi s DMD. Revidované vydání původních pokynů z roku 2010 se zaměřilo i na zlepšení přechodu pacientů do období dospělosti a nezávislosti, když je jim 30 a více let.

"V této zprávě zdůrazňujeme, že jde o to, pomoci lidem s DMD dosáhnout co nejlepší kvality života, nejen prodloužit věk jejich dožití," uvedl David Birnkrant, ředitel dětského plicního oddělení na klinice MetroHealth, který pomáhal pokyny koordinovat.

(…)

Vzhledem k tomu, že se zlepšily možnosti diagnostiky a léčby, pacienti nyní stárnou a dosahují dospělosti. Zvyšuje se potřeba jistoty, že dostanou řádně koordinovanou péči. Vzhledem k tomu, že se o pacienty s DMD stará více specialistů, zvyšuje se riziko fragmentace péče. V pokynech se zdůrazňuje, že je potřeba, aby klinický lékař (nervosvalový specialista), který zná pacienta od stanovení diagnózy, převzal hlavní roli. To pomůže zajistit, aby další odborníci (kardiologové, plicní lékaři, lékaři akutní péče a ortopedové) spolupracovali ve prospěch každého pacienta na základě jeho vlastní definice kvality života.

Více v tiskové zprávě na:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-03/cwru-pll031218.php

Duchennova svalová dystrofie: Pacienti se dožívají více let, a tak roste význam kvality života

Rozhovor s MUDr. Davidem Birnkrantem

Profesor pediatrie, Lékařská fakulta Univerzity Case Western Reserve

Ředitel Sekce pro pediatrickou pulmonologii a vzdělávání ve dravotním středisku MetroHealth

Co je základem studie a jaká jsou její hlavní zjištění?

Studie aktualizuje pokyny týkající se všech aspektů multidisciplinární péče o pacienty s DMD. Projekt byl podpořen Národním centrem CDC a výsledky byly nedávno publikovány ve třech článcích v Lancet Neurology. Projekt byl řízen 25-členným výborem. Jedenáct odborných panelů pracovalo na vypracování pokynů po dobu tří let. Založili jsme je na metodě vhodnosti RAND / UCLA - vyšetření a intervence jsme hodnotili z hlediska vhodnosti a nutnosti. Doporučení aktualizují původně zveřejněné pokyny z roku 2010.

Duchennova svalová dystrofie je X-vázané recesivní dědičné onemocnění a ovlivňuje primárně chlapce a muže. Pacientům postiženým DMD se netvoří funkční protein dystrofin, což vede k progresivní slabosti kosterních, respiračních a srdečních svalů. Důsledkem je zkrácený věk dožití. Dospívající a mladí dospělí často potřebují operaci skoliózy, ventilační zařízení pro podporu dýchání a trubici, která pomáhá zajistit adekvátní výživu. Přístup v rámci různých oblastí péče, které se na zvládání DMD podílejí, se rozvinul, a obsahuje předběžnější vyšetření a terapie, které co nejdříve identifikují a řeší předvídatelné zdravotní komplikace. Díky tomuto stupni multidisciplinární péče žijí nyní lidé s DMD až do svých 30 let i déle.

Spolu se vznikem nových genetických a molekulárních terapií bylo poznání, že lidé s DMD žijí déle, jednou z hlavních příčin vzniku aktualizovaných úvah o péči. Pacienti s DMD, jejich rodiny a organizace nově zdůrazňují význam optimalizace kvality života - nejen prodloužení věku dožití. Tak vnikla potřeba řešit otázky související s celkovou péčí a přechodem z dětství do dospělosti, dále otázky koordinace péče v rámci různých specializací a další témata – např. vzdělávání, zaměstnání, nezávislost, osobní vztahy, emocionální zdraví a intimitu. Aktualizované úvahy tedy zahrnují jedenáct tematických oblastí, z nichž jen osm bylo součástí pokynů v roce 2010.

Co si čtenář z Vašeho článku odnese?

Pro nás, kdo se podílíme na péči o lidi s DMD je nyní vzrušující doba. Současný management a jeho klíčové obory jsou velmi úspěšné. Znatelně se zlepšilo přežití a multidisciplinární péče se stále vyvíjí. Více se ví o výhodách a omezeních glukokortikoidů, jsou úhelným kamenem farmakologické terapie. Zdostupňují se nové léčebné postupy, které by mohly přeměnit celou oblast, včetně léčeb, které dokáží léčit základní genetickou vadu, nejen kompenzovat zdravotní komplikace spojené s onemocněním. Nicméně DMD je velmi závažné a komplexní onemocnění a mnoho výzev zůstává nezdolaných. Pro pacienty, jejich rodiny a organizace bude rozhodující pokračování ve vedoucí úloze a utváření budoucnosti péče o lidi s DMD, aby pacienti mohli dosáhnout svých osobních cílů a kvality života, a to nejen co se týká věku dožití.

Jaká doporučení přináší studie pro budoucí výzkum?

Články v The Lancet Neurology obsahují přehled budoucích směrů. Dále se v časopise Pediatrics nyní reviduje skupina specializovaných článků; tyto články se budou budoucímu výzkumu věnovat podrobněji. V celosvětovém měřítku je klíčový vývoj nových genetických a molekulárních terapií. Důležité je, které strategie se ukáží jako nejúspěšnější (např. exon skipping, viry zprostředkované nahrazení genu pro mikrodystrofin, protizánětlivé terapie nebo upregulace proteinů, které fungují podobně jako dystrofin). Další důležité otázky jsou: V jakém věku a u kterých pacientů budou tyto terapie fungovat nejlépe? Jak začlenit osvědčenou léčbu, zejména glukokortikoidy, do nových terapeutických protokolů? Lze nové terapie přizpůsobit konkrétnímu genetickému profilu pacienta? I když nejvíce pozornosti přitahují nové genetické a molekulární terapie, každý z oborů, který se na péči o pacienty s Duchennovou svalovou dystrofií podílí má svůj vlastní seznam oblastí, které potřebují více výzkumu. Například technologicky pokročilá robotika má potenciál transformovat rehabilitační medicínu. Novorozenecký screening se může stát skutečností, pokud se prokáže, že zahájení léčby v raném dětství je pro pacienta a jeho výsledky přínosné. Růstové diagramy šité na míru pacientovi a analýza složení těla se mohou stát oporou lepších strategií výživy. Plošné využití neinvazivní ventilace vyrovnává selhání dýchání a hlavní příčinou úmrtnosti pacientů se stává kardiomyopatie a následné srdeční selhání. Ke zlepšení výsledků v oblasti srdeční péče jsou proto potřeba novější farmakologické terapie a přístroje. Existuje zásadní potřeba vytvořit zdravotní, sociální a finanční infrastrukturu pro přechod zdravotní péče do dospělosti, což zahrnuje kontinuitu péče a zaměření na kvalitu života. Pacienti a rodiny potřebují lepší přístupy v paliativní péči a péči na sklonku života. Další velké téma je potřeba klinicky významných měření v rámci každé specializace, aby bylo možné zhodnotit účinnost nových terapií. V této souvislosti zmíním jednu z mých vlastních oblastí zájmu - prevalenci kardiopulmonální fenotypové variability u pacientů s DMD. Naše počáteční pozorování naznačují, že genotyp dystrofinu nepředpovídá kardiopulmonální funkci u významné části pacientů s DMD spolehlivě a že vývoj srdeční a plicní funkce bývá často nesourodý. Například dlouho žijící osoby s DMD často měly špatnou funkci plic, ale překvapivě dobrou srdeční funkci navzdory pokročilému věku. Vysoký věk dožití pacienta může být tedy přičítán nové terapii, přičemž skutečný důvod je v neočekávaně příznivém srdeční fenotypu pacienta.

-zkráceno.

MedicalResearch.com

Link ke článku o studii:

http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(18)30026-7/fulltext

Drobné špičaté nanotrubičky (nanospears) mohou zlepšit dodání genetických terapií

28. března 2018

Magnetické nanotrubice se špičatou špičkou mohou zvýšit přesnost a účinnost genové terapie. Ukazuje to výzkum na kalifornské UCLA. Genová léčba je slibná strategie pro mnoho genetických onemocnění včetně Duchennovy svalové dystrofie.

Studie “Precision-Guided Nanospears for Targeted and High-Throughput Intracellular Gene Delivery” vyšla v časopise ACS Nano.

Nové nanotrubičky jsou vyrobeny z křemíku, niklu a zlata. Mají špičky ve tvaru maličkých kopí (anglicky spear). Jejich průměr je 5000x menší než průměr lidského vlasu. Mohou tedy sloužit pro bezpečnější dodání transgenu do těla pacienta. Nanospears jsou navíc biologicky odbouratelné, levné a efektivní.

"Možná už jste slyšeli o tom, že firma Amazon by chtěla dodávat balíčky přímo k Vám domů pomocí dronů. My to chceme dělat podobně – vyvíjíme nanočástice, abychom doručili důležité balíčky zdravotní péče přímo do vašich buněk," řekl Dr. Steven Jonas, klinický pracovník výzkumného centra na UCLA a vedoucí studie.

Více v novinovém příspěvku UCLA (autorem článku je Tiar Dunlap).

Výzkumníci testovali nově vyvinuté nanospears pomocí genu, který způsobuje produkci zeleného fluorescenčního proteinu. Přibližně 80 procent buněk se v testu rozzářilo jasně zelenou barvou a asi 90 procent z nich zůstalo naživu. To již překonává stávající strategie dodávání.

Výzkumníci svou prací navázali na předchozím výzkum Xiaobina Xu, postdoktoranda z laboratoře spoluautora studie Paula Weisse z UCLA.

(…)

MDN

Rodičovský projekt svalové dystrofie pořádá každoroční konferenci o DMD v Arizoně

26. března 2018

PPMD letos uspořádá 24. ročník konference.

Termín: 27. června až 1. července

Mísko konání: Scottsdale v Arizoně Pacienti, rodiny, lékaři, průmysloví partneři a další členové komunity zde každý rok řeší aktuální otázky související s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD). Letošní témata zahrnují management péče v různých stádiích, porozumění mutacím, probíhající a nadcházející klinické studie, přístup k terapiím a aktuality z oblasti výzkumu a činnosti pacientských skupin. A samozřejmě i další rodinné a sociální záležitosti plus témata z každodenního života. PPMD opět nabídne podpůrný program nově diagnostikovaným rodinám. Součástí je například prominutí poplatku za účast na konferenci.

Více zde: http://www.parentprojectmd.org/site/PageServer?pagename=Connect_conference

PPMD.

Léčba myotonické dystrofie od firmy AMO Pharma zlepšuje kognitivní schopnosti a funkce pacientů

21. března 2018

Léčba myotonické dystrofie od AMO Pharma zlepšila kognitivní schopnosti, únavu a schopnost pacientů provádět každodenní úkoly. Ukázaly to výsledky klinické studie fáze 2.

Terapie AMO-02 (tideglusib) zlepšila dokonce i symptomy autismu u pacientů. Navíc byla bezpečná a pacienti ji dobře tolerovali.

Dr. Joseph Horrigan, hlavní lékařský pracovník společnosti AMO Pharma, prezentoval výsledky klinické studie na konferenci Asociace svalové dystrofie v kanadském Arlingtonu (11.-14.3. 2018).

Klinické studie (NCT02858908) se zúčastnilo 16 pacientů ve věku 13 až 34 let s vrozenou a novorozeneckou myotonickou dystrofií typu 1. Pacienti užívali dávky 400 mg nebo 1000 mg (AMO-02 nebo placeba).

Při dávkování 1 000 mg pacienti reagovali lépe.

Lékaři hlásí, že sloučenina zlepšovala stav pacientů po celou dobu léčby.

Předklinické studie ukázaly, že je svalová dystrofie DM1 i Duchennova svalová dystrofie spojena se zvýšenou aktivitou enzymu glykogen syntáza kináza 3 beta (GSK3beta). AMO-02 tento enzym inhibuje, což zlepšuje stav svalové tkáně. Tato skutečnost byla zjištěna z analýz tkáňových vzorků pacientů s DM1.

"Je to první klinická studie věnovaná této populaci pacientů a výsledky jsou velmi povzbudivé," řekl Horrigan. "Těšíme se na další rozšiřování našeho výzkumu a hodnocení účinnosti přípravku AMO-02 ve větších klinických studiích v USA, Kanadě a Velké Británii"   

(…)

Více na: https://musculardystrophynews.com/2018/03/21/amo-pharma-myotonic-dystrophy-therapy-improves-cognition-and-function/

Webový seminář PPMD s expertem na genetické terapie

Vědci hledají genové terapie jako potenciální léčbu Duchennovy svalové dystrofie.

Existuje spousta způsobů, jak se to dá dělat. Odborník Dr. Timothy Cripe odhaluje téma ve webináři uspořádaném PPMD.

Cripe je pediatrický specialista na Nationwide Children's Hospital v Columbusu (USA, Ohio).

Genetické terapie jsou nyní testovány ve třech klinických studiích. Dvě z nich probíhají právě v nemocnici Nationwide Children's. Čtvrtá studie byla v březnu 2018 pozastavena.

Cripe je také bývalý předseda poradního výboru americké Food and Drug Administration (FDA) pro buněčnou, tkáňovou a genovou terapii. V březnovém webovém semináři vysvětlil několik konceptů genové terapie.

Cílem všech prezentovaných přístupů je napravení genetické vady v buňce. Vadou může být například mutace nebo delece v DNA, která vede k onemocnění. Gen pak produkuje bílkovinu, která nefunguje tak, jak by měla. Někdy ji vůbec nevytváří.

"Genovou terapií můžeme opravit defekt v DNA a obnovit funkci bílkoviny v buňce. Nemocnou buňku tím přeměníme na zdravou," řekl Cripe.

Lék na DMD by mohl právě tento princip přeměny buněk zahrnovat.

"Tohle je náš cíl, který se zaměřuje přímo na podstatu problému - a tou jsou mutace v dystrofinovém genu," řekl Cripe.

Základním principem terapie je použití jakékoli nukleové kyseliny - kousku DNA nebo RNA – a změna chování buňky nahrazením defektního genu. Nukleové kyseliny lze také použit k zavedení nového genu do buněk, což přinutí buňku generovat protein, který by normálně netvořila.

Genetická terapie se již používá k léčbě jiných onemocnění. US Food and Drug Administration schválila lék Luxturna k léčbě vrozené retinální dystrofie - chronické a progresivní poruchy zraku - a lék Kymriah k léčbě pacientů s opakovanou leukémií.

Genové terapie DMD

U pacientů s DMD musí vědci opravit genetickou vadu ve svalových buňkách. K tomu potřebují dodat gen pro dystrofin do svalových buněk. Vědci tento náhradní gen označují jako transgen - "trans" jako přenesený.

Transgen dystrofinu nemá žádné části sekvencí DNA, které by nebyly důležité pro produkci dystrofinu. To znamená, že je kratší, než dystrofinový gen, který se normálně v buňkách vyskytuje. Kratší verze se nazývají mini- a mikrodystrofin.

Jedním ze způsobů, jak docílit přenosu transgenu je použití viru, který dokáže bezpečně dodat genetický materiál (genomy DNA nebo RNA) do buněk.

Současné genové terapie pro DMD využívají adeno-asociovaný virus (AAV). Je to virus, který nezpůsobuje u člověka žádné onemocnění.

Svalové buňky, které jsou cílem terapií, měří přibližně 70 mikrometrů. AAV, který nese transgen, měří ca. 20 nanometrů. Je tedy více než 1000krát menší než svalová buňka.

Výzkumníci proto potřebují velké množství virů, aby léčbu dostali do jader svalových vláken, a opravili genetickou vadu, která je základem Duchennovy svalové dystrofie.

Komplikace je např. fibróza svalů. Ta může bránit přístupu virů do svalových buněk. "To je jeden z důvodů, proč studie genových terapií začínají s mladými pacienty. V raném věku mají jen málo fibrózy", řekl Cripe.

Ve webináři se objevila otázka, zda existuje "stádium nebo stupeň onemocnění", při nichž bude genová léčba nejlépe fungovat.

Výzkumníci vylepšili DNA viru AAV tak, aby nesl dystrofinový transgen spolu s promotorem. Promotor je sekvence DNA spojená s geny v našich buňkách, která působí jako přepínač – umožní zapnutí a vypnutí genu.

Promotor určuje, kolik proteinů bude gen produkovat. Promotory mohou tedy rozhodnout o tom, které z buněk budou mít svůj gen zapnutý. Léčba je pak tkáňově specifická.

Jelikož viry mají pevnou velikost, výzkumníci do nich mohou vložit jen určité množství genetického materiálu. Gen dystrofinu je jak známo největší lidský gen.

To znamená, že celý gen pro dystrofin se do viru AAV nevejde. Výzkumníci musí buď vybrat virus jiný, který ale nemusí být stejně bezpečný, nebo mohou podstoupit jiné omezení. Mohou použít menší gen, který je přesto schopný vadu odstranit.

U DMD se zvolilo použití genu pro mikrodystrofin - kratší verzi dystrofinu.

Viry s transgenem se k povrchu buňky váží pomocí bílkoviny nebo molekuly. "Představte si to jako zámek s klíčem," řekl Cripe. Navázáním se otevírá cesta do buňky - v případě DMD do buněk svalových.

Virus pak pokračuje v cestě do jádra buňky, kde uvolní DNA s transgenem, kterou nese. 

 Klinické studie s pacienty s DMD 

První z klinických studií potenciální genové terapie je studie fáze ½ (NCT03333590) v Nationwide Children's Hospital. Zde je možná účast na základě pozvání. 

Druhá je také klinická studie fáze ½ (NCT03375164), také v Nationwide, a přijímá velmi malé i starší děti s DMD. 

Třetí je studie fáze 1 (NCT03362502), kterou sponzoruje společnost Pfizer. Studie probíhá na DUKE UNIVERSITY a věnuje se dětem. 

Cílem studie se zápisem pouze na pozvání není odstranění genové vady. Místo toho se zde mění chování buněk, takže jsou odolnější vůči poškození, spojenému s nedostatkem dystrofinu. Pacienti dostanou terapii injekcí do obou nohou. Dr. Cripe informoval, že tento způsob podání pomůže zvýšit počet virů, které se do svalových buněk dostanou. Studie se dělá s pacienty s DMD ve věku od 4 let a otestuje dvě různé dávky terapie. Závěr bude v listopadu 2020. 

Studie sponzorovaná společností Pfizer používá jednu jedinou intravenózní injekci s genem pro minidystrofin. Gen dokáže vstoupit do buněk končetin i do srdce. 

Třetí klinická studie se skládá ze dvou skupin. V první jsou děti ve věku od 3 měsíců do 3 let, ve druhé děti ve věku 4 až 7 let. I tato studie zahrnuje intravenózní podání mikrodystrofinu. "Myslím si, že je dnes velmi vzrušující doba, ale je ještě velice brzy," řekl Cripe. Všechny studie jsou počáteční studie genové terapie Duchennovy svalové dystrofie. 

Genová léčba má hlavní omezení většinou v imunitních reakcích. 

Pacienti mohou mít imunitní reakci na virus AAV kvůli tělískům, které gen produkuje proti bílkovinám ve skořápce viru. 

Proto pacienti s DMD v klinických studiích podstupují vyšetření na protilátky proti AAV. Pokud mají protilátky proti viru, který se k dodání genové terapie používá, nemohou se zúčastnit. "Nechci tím však říci, že by to tak muselo být vždy," řekl Cripe. 

Imunitní systém pacienta může nový dystrofinový protein vyhodnotit také jako útočníka. Obranyschopnost pak zahájí útok a tím sníží účinnost terapie. "V současné době ještě nevíme, proč mají někteří pacienti silnou imunitní odpověď a jiní nikoli,“ dodal dr. Cripe. 

Americký úřad pro kontrolu potravin a léčivých přípravků pozastavil 14. března studii fáze 1/2 s použitím genu pro mikrodystrofin poté, co byl pacient hospitalizován s potenciálně závažnou reakcí. 

Studie sponzorovaná firmou Solid Biosciences (NCT03368742) probíhala na Floridské univerzitě. Dosavadní stav registrace a další dávkování v klinické studii bylo pozastaveno, dokud se přesně nezjistí důvod reakce chlapce. 

Jak obejít možnou imunitní reakci proti genové terapii? Jeden způsob je potlačení imunitního systému pacienta, což snižuje jeho reakci na zaregistrované útočníky. Možné je také filtrování krve pacienta, aby se odstranily protilátky, které by mohly bránit léčbě. 

"Některé z těchto postupů by mohly být využity, ale ty nejlepší způsoby je třeba ještě prozkoumat," řekl Cripe. 

Cripe zdůraznil, že genová terapie má značně slibný potenciál, ale „jsme stále na začátku. Stále je toho hodně, co se musíme učit. Je třeba hodně výzkumu.“ "Nejvíc neznámých spadá do kategorie" jak dělat genovou terapii lépe", řekl. 

Pro DMD jsou tu ještě další otázky: Jsou kratší verze genu dystrofinu dostatečné k odstranění vady, nebo budou vědci muset zkusit delší verze? Je virový náklad dostatečný, aby transgen dostal dostatek svalových buněk, a zlepšil chůzi a další funkce? Jsou používané dávky přiměřené, a pokud ano, jak dlouho bude dávkování trvat? Existuje optimální věk nebo fáze onemocnění, při kterých jsou genové terapie nejúčinnější? Mohou být prospěšné pro všechny pacienty bez ohledu na základní mutaci?" Tohle vše i další věci je třeba zkoumat. "Na tyto otázky skutečně nemáme odpověď, a proto musíme provést výzkumné studie," řekl Cripe. 

https: //musculardystrophynews.com/2018/03/19/webinar-duchenne-md-gene-therapy-science-explained/

Sekvenování genomu a jeho klinický potenciál

19. března 2018

Genetické sekvenování a rychlost, s jakou pomáhá diagnostikovat dětská onemocnění – včetně odhalení genů způsobujících nejméně polovinu ze 7 000 aktuálně známých vzácných onemocnění – to vše bylo tématem diskuze tří nejvýznamnějších genetiků v New Yorku.

Na "Rare Disease Day 2018", 28. února, uspořádalo New York Genome Center konferenci "Genetika vzácných onemocnění: Úvodní postřehy pro všechny".

(…)

Md news.

Sarepta usiluje o urychlené schválení léčby DMD Golodirsenu

14. března 2018

Společnost Sarepta Therapeutics bude usilovat o urychlené schválení léčby pro podskupinu pacientů s Duchennovou svalovou dystrofií v USA.

Golodirsen (SRP-4053) je určen pacientům, jejichž DMD má spočívá v deleci v oblasti exonu 53 v dystrofinovém genu.

Sarepta se v únoru setkala s úředníky FDA, aby získala pokyny k pokračujícímu vývoji golodirsenu. Společnost Sarepta se rozhodla, že do konce roku 2018 předloží agentuře novou žádost o registraci nové léčby (NDA)…

Studie ESSENCE fáze 3 (NCT02500381)

Golodirsen - exon 53 a casimersen (SRP-4053) exon 45. Registrace pacientů probíhá.

Více o studii:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02500381#contacts

Tisková zpráva zde: http://investorrelations.sarepta.com/news-releases/news-release-details/sarepta-therapeutics-announces-plan-submit-new-drug-application

Klinická studie SGT-001 s pacienty s DMD pozastavena

15. března 2018

Úřad pro potraviny a léčiva pozastavil klinickou studii fáze ½, testující genovou terapii SGT-001 k léčbě DMD. Stalo se to po hospitalizaci pacienta s možnou závažnou reakcí.

Firma Solid Biosciences oznámila, že během několika dnů po podání léčiva v dávce 5E13 vg/kg pacient (nechodící dospívající muž) prokázal pokles počtu trombocytů následovaný snížením počtu červených krvinek. Byla zřejmá reakce imunitního systému - průběh zvaný "aktivace komplementu". Společnost to uvedla v tiskové zprávě.

Nebyly pozorovány žádné známky poškození jater ani poruchy srážlivosti (žádné koagulopatie) a dospívající dobře reagoval na léčbu. Nyní nemá žádné příznaky. Jeho krevní testy vykazují normální hodnoty a pacient je dále sledován doma.

Studie IGNITE DMD (NCT03368742) testuje bezpečnost, toleranci a účinnost SGT-001 u chodících i nechodících pacientů s DMD ve věku 4 až 17 let na University of Florida.

(…)

Více v tiskové zprávě zde: https://globenewswire.com/news-release/2018/03/14/1422770/0/en/Solid-Biosciences-Announces-Clinical-Hold-On-SGT-001-Phase-I-II-Clinical-Trial-For-Duchenne-Muscular-Dystrophy.html

Pacientské skupiny ze sféry vzácných onemocnění vítají nový krok FDA -  rozhodnutí akceptovat údaje z "reálného života" v klinických studiích

12. března 2018

Deset měsíců v roce pracuje komisař z úřadu FDA Scott Gottlieb na tom, aby klinické testy pro nové terapie byly pružnější a lépe reagovaly na potřeby pacientů se vzácnými onemocněními.

Od cystické fibrózy po epidermolysis bulosu se FDA - s dr. Gottliebem u kormidla – zdá stále ochotnější k zapojení pacientských skupin do procesu navrhování studií. Ty pak ve výsledku obsahují smysluplnější koncové body (hodnocené parametry) a "reálné" údaje společně s údaji ze studií přirozeného průběhu daných onemocnění.

Je to snaha o překonání tradičních, randomizovaných a placebem kontrolovaných designů studií. Dr. Gottlieb i FDA tento vývoj vítají.

"Výsledkem je rychlejší hodnocení žádostí, větší úspěch sponzorů léčiv v získávání souhlasu a proces, který získává nové léky americkým pacientům rychleji než kdekoli jinde na světě", řekl v rozhovoru pro BioNews Services William K. Hubbard, bývalý vysoký úředník FDA, nyní konzultant farmaceutického průmyslu v Severní Karolíně.

"Očekává se, že komisař Gottlieb bude pokračovat a že se dokonce tato zlepšení zrychlí - díky mechanismům, jako je častější využívání adaptivních klinických studií a náhradních (surogátních) koncových bodů," uvedl Hubbard v e-mailu. "Klíčové bude zavedení těchto změn bez ohrožení hlavního cíle, kterým je záruka bezpečnosti." (…)

Bio News.

Vietnamec získal Cenu Kovalevské za prenatální diagnostiku DMD

12. března 2018

Výzkum podporující prenatální diagnostiku Duchennovy svalové dystrofie získal ocenění Kovalevskaya Award. Sošku si odnesl vietnamský vědec Tran Van Khanh.

Khanh se zaměřuje na studium genové terapie a prenatální diagnostiky a je profesorem a vedoucím Fakulty molekulární patologie na univerzitě v Hanoi. (…)

Mdn.

Summit Therapeutics rozšiřuje klinickou studii Ezutromidu (SMT C1100)

9. března 2018

Společnost Summit Therapeutics zahájila zápis do nové skupiny v probíhající klinické studii PhaseOut DMD. Skupina je určená pro pacienty, kteří se zúčastnili předchozích klinických studií fáze 1, ale v době registrace nesplnili kritéria pro zápis do PhaseOut DMD.

Nová skupina rozšíří počet pacientů v pokračování studie (NCT02858362, která končila v červnu 2017), a Summit tak bude moci otestovat ezutromid ve větší populaci.

Nová skupina bude léčena souběžně s ostatními účastníky PhaseOut DMD.

Ezutromid je orální malomolekulární modulátor utrofinu. Protein utrofin je strukturálně i funkčně podobný dystrofinu. Smyslem léčby je kompenzovat nedostatek dystrofinu zvyšováním hladin utrofinu (upregulace).

Ezutromid je potenciální léčba modifikující onemocnění u všech pacientů s DMD bez ohledu na typ mutace. Předchozí studie ukázaly, že exprese utrofinu zlepšuje svalovou funkci. (…)

Více na: https://musculardystrophynews.com/2018/03/09/summit-therapeutics-expands-phaseout-dmd-trial-ezutromid/ 

Američtí zákonodárci naléhají na podporu potřeb pacienta

9. března 2018

V době nebývalé polarizace Kongresu USA dva zákonodárci (republikán a demokrat) zdůrazňují naléhavost úkolu pomoci odhadovaným 30 milionům Američanů se vzácným onemocněním.

Senátorka Amy Klobucharová uvedla, že pro pacienty se vzácným onemocněním je stávající průběh schvalování často "emocionální horskou dráhou“. Ano, řeč byla i o FDA. (…)

Celý článek naleznete na: https://musculardystrophynews.com/2018/03/09/us-lawmakers-urge-bipartisan-support-rare-disease-research-patients-needs/

Floridská Plasticity se stává autorizovaným poskytovatelem péče o děti s DMD

7. března 2018

Plasticity Brain Centers se stalo autorizovaným poskytovatelem péče o děti a mladé dospělé s Duchennovou svalovou dystrofií a dalšími vzácnými onemocněními. Středisko dostane stipendium Gardiner od státu Florida.

Stipendia umožňují mladým lidem s vývojovými poruchami a dalšími onemocněními navštěvovat soukromou školu nebo mít vzdělání doma. Týká se to i dětí s DMD. (…)

MDN 

Experimentální terapie ATL1102 schválena pro fázi 2

5. března 2018

Fáze 2 klinické studie ATL1102 Firma Antisense Therapeutics nedávno obdržela oprávnění pokračovat ve výzkumu léčiva. Svolení jí udělila komise při nemocnici RCH (Royal Children´s Hospital) v australském Melbourne.

ATL1102 inhibuje protein CD49d, který je nezbytný pro normální funkci receptoru VLA-4 (velmi pozdního antigenu-4). Ten se nalézá na povrchu lymfocytů (specifická skupina imunitních buněk). Při zánětu se bílé krvinky (lymfocyty) z krevního řečiště přemisťují do zanícené tkáně. Inhibice VLA-4 může zabránit vnikání bílých krvinek do zanícených míst, čímž se zpomaluje progrese DMD.

Studie se uskuteční v Nervosvalovém centru nemocnice RCH v Austrálii, a bude zkoumat účinky jedné týdenní dávky ATL1102 (25 mg) u chlapců s DMD ve věku 10 - 18 let. Pacienti váží 25 až 60 kg (55 až 132 liber).

Primárním cílem studie je stanovení bezpečnosti a tolerance jedné dávky ATL1102 u těchto pacientů. Účinnost se bude hodnotit pomocí markerů pro svalové poškození a zánět. (…)

Více: https://musculardystrophynews.com/2018/03/05/approval-received-phase-2-trial-atl1102-duchenne-muscular-dystrophy/

Nové finance pro výzkum

Britská firma Retrophin a její americká dceřiná společnost Horizon Pharma poskytnou každoročně 3 miliony amerických dolarů. Bude to dar realizovaný po dobu šesti let. Peníze obdrží Institut vzácných onemocnění (RDI) v Dětském národním zdravotnickém centru ve Washingtonu DC. Finance pomůžou posílit dostupnost péče a rozšíří kvalitu služeb tohoto výjimečného centra pro pacienty se vzácnými onemocněními. (…)

Mdn