Přehled z výzkumu - březen 2017

Webinář PPMD a NS Pharma – Aktualizace

- aktualizace k zápisu do studie
- informace o nové léčbě - program s exon skippingem
- zaměřeno na exon 53

Z webináře: pozn.PP:

Klinická studie: S-065/NCNP-01-201
Nejnovější aktualizace: A fáze 2, posouzení bezpečnosti, snášenlivosti, farmakokinetiky a farmakodynamiky NS-065/NCNP-01 u pacientů s DMD.
Kde? USA 2.fáze, Japonsko ½ fáze (nábor 12/2016 a 7/2016)
Všichni pacienti budou dostávat NS-065/NCNP-01 ve 40 nebo 80mg/kg
Během studie bude prováděna svalová biopsie
80mg/kg kohorta bude zahájena po potvrzení bezpečnosti dávky 40mg/kg (v 5.týdnu)
Studovaná populace: přibližně 16 pacientů (4 – méně než 10.rok) s DMD přístupni skippingu exonu 53

Klinická studie fáze 2:

Vstupní kritéria: potvrzená mutace v dystrofinovém genu přístupná skippingu exonu 53, 4.rok- méně než10 let, samostatně chodící bez asistenčního zařízení, pacient musí být schopný kompletních silových a funkčních testů a na stabilní dávce glukokortikoidů po dobu nejméně 3 měsíců před vstupem do studie. Pozn.PP)

Vylučující kritéria: symptomatická kardiomyopatie, alergie či hypersenzitivita na studovaný lék, pacient bere jakýkoli jiný zkoumaný lék v té době či během 3 mesíců před zahájením studie, stav po operaci 3 měsíce před přijetím, pozitivita na žloutenku typu B, C, na HIV. Pozn.PP)

Posuzování: svalová biopsie (biceps), screening a 25.týden, silové a funkční testy (screening, 13. a 25. týden), odběr krve – 11 návštěv, sběr moči – 11 návštěv, vitální funkce – každá návštěva – 27 návštěv, fyzikální vyšetření – 11 návštěv.

NS-065/NCNP-01 – antisens oligonukleotid, mechanismus působení – exon skipping 53, i.v. infuze 1x/ týden

Mechanismus působení: přeskočení vadné genetické oblasti a navázání oligonukleotidu na nejbližší normální úsek (exon 53) s tvorbou částečně funkční bílkoviny (dystrofinu).

Zrychlené schvalování pro léčbu DMD od FDA (9/2016 Japonsko – první objevený antisens oligonukleotid v Japonsku, kterému bylo od FDA uděleno zrychlené schvalování), označení Orphan Drug (sirotčí lék), lék pro vzácná dětská onemocnění.

Webinář naleznete na: https://www.youtube.com/watch?v=iVnZ-PLoDfs

Eteplirsen v léčbě DMD

Autoři: Lim KRQ, Maruyama R, T Yokota DOI https://doi.org/10.2147/DDDT.S97635

... Americká FDA udělila v září 2016 zrychlené schválení eteplirsenu (také Exondys 51). Jde o lék, který působí jako podpora produkce dystrofinu obnovením translačního čtecího rámce DMD prostřednictvím skippingu v obl. exonu 51 v defektních variantách genu. Eteplirsen lze použít u zhruba 14% pacientů s DMD. Článek pojednává o do dnešního dne dostupných informací o eteplirsenu. Zaměřuje se na farmakologická data, účinnost, bezpečnost a snášenlivost v preklinických a klinických studiích. Eteplirsen čelí zejména problémům se spornou účinností, čímž se čl. také zabývá. Na závěr autoři diskutují o roli eteplirsenu a exon skippingu coby všeobecné léčebné strategie.

Pozn.PP:

V případě, že se neověří klinický přínos, může FDA zahájit řízení vedoucí k odnětí schválení. Exondys 51 byl hodnocen ve třech klinických studií u pacientů, kteří mají vhodnou mutaci. Lék je určen k nitrožilní aplikaci, nejčastějšími nežádoucími reakcemi jsou poruchy rovnováhy a zvracení.

Začátkem roku 2017 CHMP při Evropské lékové agentuře schválilo žádost o registraci eteplirsenu. Posuzování trvá standardně 210 dnů, rozhodnutí o léku v Evropské unii se tedy očekává koncem roku 2017, více na www.parentproject.cz

Celý text: https://www.dovepress.com/eteplirsen-in-the-treatment-of-duchenne-muscular-dystrophy-peer-reviewed-fulltext-article-DDDT

PTC Therapeutics oznámila, že FDA potvrdila podání žádosti o registraci nového léčiva (NDA) Translarna ™ pro léčbu bodové mutace DMD 

PTC Therapeutics Inc. (PTCT) oznámila, že americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) potvrdil podání žádosti PTC o registraci nového léku Translarna ™ (ataluren). Jde o perorálně podávaný lék, který je prvním v dané třídě. Jedná se o léčbu zaměřenou na obnovu proteinu u pacientů s tzv. „nesmyslnou“ mutací DMD. Společnost žádá souhlas s uvedením léku na trh. Po získání souhlasu má být k dispozici pro léčbu pacientů s nmDMD v USA. Translarna obdržela marketingovou registraci pro pacienty s nmDMD v Evropské unii již v srpnu 2014 a aktuálně je k dispozici ve více než 25 zemích světa. FDA provede standardní přezkum v termínu do 24. října 2017. Toto datum je cílovým datem pro dokončení přezkumu žádosti NDA. „Těšíme se na blízkou spolupráci s FDA a komunitou DMD a zpřístupnění léčby pacientům,“ řekl Stuart W. Peltz, Ph.D., generální ředitel PTC Therapeutics, Inc.

„Jsme přesvědčeni, že souhrn klinických dat v žádosti (zahrnuje výsledky dvou vůbec největších provedených klinických studií s pacienty s DMD, kontrolovaných placebem), demonstruje přínosy Translarny pro pacienty  a zasluhuje kompletní férový přezkum včetně zasedání poradního výboru.“ (...)

Zdroj: PR Newswire 

Lék na srdce zlepšuje nebo stabilizuje funkci srdce při DMD 

Výzkum vedený vědci z Ohio State University (Ross Heart Hospital) a nemocnice Nationwide v Cincinatti ukázal, že včasná léčba pomocí eplerononu (lék na srdeční selhání) může zlepšit srdeční funkce mladých chlapců s DMD. U starších chlapců srdeční funkce stabilizuje.

Výsledky studie publikovány v Orphanet Journal of Rare Diseases.

Vědci zkoumali bezpečnost a účinnost dlouhodobé léčby eplerenonem. Jedná se o diuretikum používané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání. Výzkum přímo navazoval na 12ti-měsíční klinickou studii. Výsledky publikoval časopis The Lancet Neurology. Studie ukázala, že epleronon ve srovnání s placebem zpomalil progresivní pokles srdeční funkce u pacientů s DMD.

Jedenáct chlapců a mladých mužů ve věku 7 – 25 let z 12-ti měsíční studie pokračovalo v účasti i během prodloužení na 24 měsíců. Všichni účastníci s DMD obdrželi dávku 25 mg eplerenonu denně. Cílem byla léčba srdečního onemocnění, spojená s DMD.

V průběhu dvou let vědci zkoumali citlivý parametr srdeční funkce označovaný jako „cardiac strain“ (deformace – smršťování a roztahování srdeční  komory). Abnormální deformace se dostavuje dlouho předtím, než se objeví příznaky a známky srdeční choroby.

„U mladších chlapců léčených eplerononem jsme viděli významné zlepšení systolické funkce levé komory. Starší pacienti, kteří pokračovali v léčbě eplerenonem po terapii z předchozí studie, zůstala tato funkce stabilní,“ řekla Dr. Subha Raman, kardiolog a profesor na Ohio State Wexner Medical Center (vedoucí autor studie). „Víme, že kardiopulmonální selhání stále je nejčastější příčinou úmrtí, a to nám říká, že chceme-li získat co největší užitek pro srdce, měli bychom u chlapců s DMD vážně uvažovat o časnějším nasazení tohoto léku.“

(...) https://medicalxpress.com/news/2017-03-heart-drug-stabilizes-function-duchenne.html

PTC Therapeutics oznamuje dohodu o koupi léčiva Emflaza ™ pro léčbu DMD v USA

Pokyny pro léčbu DMD doporučují Vám steroidy jako základní součást standardní péče. Emflaza je steroid. Snižuje zánět – je to rozhodující pro zachování funkce svalů a oddálení progrese onemocnění. Obdržela schválení od FDA 9. února 2017. Má potenciál prospět mnoha pacientům s DMD.

„Naším cílem bylo zajistit studie s Emflazou a dát lék dispozici každému pacientovy s DMD, který ji potřebuje. Došli jsme k závěru, že tato transakce je nejlepší cesta pro zajištění těchto cílů,“ řekl Jeff Aronin, prezident a CEO Marathon Pharmaceuticals. (...)

Pozn.PP: jedná se o deflazacort, steroid s méně nežádoucími účinky než prednison, ovšem je zde zvýšeno riziko asymptomatického šedého zákalu

Zdroj: pr.newswire

Akashi Therapeutics obdržela povolení FDA pro pokračování klinického vývoje HT-100 

PPMD je potěšena, že FDA dokončila přezkum a dospěla k závěru, že Akashi Therapeutics může pokračovat v klinickém vývoj HT-100 (halofuginon s prodlouženým uvolňováním). Léčivo je součástí klinických studií s lidmi s DMD. Zaměřuje se na předcházení fibroźe ve svalu.

Tisková zpráva Akashi: http://www.businesswire.com/news/home/20170322005286/en/Akashi-Therapeutics-Receives-FDA-Clearance-Resume-HT-100

Prevence fibrózy je podstatnou součástí kombinace terapií, které budou pro léčbu DMD potřeba. Více informací o HT-100 a dalších krocích výzkumu přinese webinář PPMD.

(...)

Zdroj: PPMD

Webinář Akashi k léčivu HT-100

PPMD a Akashi Therapeutics uspořádaly webinář 27. března 2017. Diskutovalo se o HT-100 a dalších plánech v oblasti klinického programu. Marc Blaustein, CEO Akashi, předložil údaje z předchozího klinického programu s HT-100. Diskutovalo se také o nedávném rozhodnutí FDA povolit pokračování klinického vývoje HT-100 a zodpovídaly se otázky z řad komunity.

https://www.youtube.com/watch?v=PQb-FXrwynI&feature=youtu.be

Svou činnost zahajuje firma Exonics Therapeutics

- finanční podpora CureDuchenne
- cílem je posunout výzkum a vývoj technologie CRISPR / Cas9
- zaměřeno na terapie pro lidi s DMD

BOSTON, 27. února 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Exonics Therapeutics, Inc. je nově založená biotechnologická společnost, zaměřená na vývoj technologie k opravě genů známé jako CRISPR / Cas9. Ta má trvale opravit většinu mutací způsobujících DMD a jiná nervosvalová onemocnění. Společnost oznámila přijetí závazku ve výši 5 000 000 od CureDuchenne Ventures, LLC, dceřiné společnosti neziskové organizace CureDuchenne. Financování umožní firmě Exonics provést preklinický výzkum vedený zakladatelem společnosti a hlavním výzkumníkem Ericem Olsonem, PhD. Olsonova laboratoř prokázala schopnost použít adeno-asociovaný virus (AAV) k dodání technologie CRISPR / Cas9, která dokáže rozpoznat a opravit mutace v exonech, zabraňující produkci dystrofinového proteinu, který pomáhá stabilizovat a chránit svalová vlákna. Dystrofin je klíčový protein a u chlapců s DMD chybí. Publikované preklinické údaje naznačují, že přístup má potenciál trvale léčit až 80% dětí s DMD. Další preklinické údaje by měly být zveřejněny v březnu 2017. „Jedná se o novou generaci potenciálních terapií DMD. Díky využití revoluční metody CRISPR/Cas9, která trvale opravuje chyby v sekvenci DNA, je naší nadějí, že dokážeme vyvinout jednorázovou terapii, která pacientům s DMD poskytne celoživotní přínos,“řekl dr. Olson-  působí také jako profesor a vedoucí katedry molekulární biologie na University of Texas Southwestern Medical Center (UTSW).

Více na: www.exonicstx.com.

Zdroj: GlobeNewswire

Analýza sbírky dystrofinových genů může být cestou k nalezení terapie DMD

- Výzkum probíhá od roku 2013 „Dystrofin už není nejšikovnější ve vytváření svalové buňky - obvykle je klíčové přilákání nNOS do buněčné membrány svalu,“ uvedl Lai. „Před tímto objevem jsme nechápali, jak dystrofin váže nNOS k buněčné membráně. Objevili jsme, že dystrofin má jiný ‚drápek‘, který používá k tomu, aby nNOS zachytil a umístil do buněčné membrány. Když jsme toto rozpoznali, tak doufáme, že začneme s pěstováním léčiva pro osoby trpící svalovou dystrofií.“ (...)

Zdroj: medicalnews

Gen pro rychlost souvisí se závažností a progresí DMD

Vědci z Murdoch Childrens Research Institute (MCRI) zjistili, že gen související s výkonem atletů ovlivňuje také závažnost onemocnění DMD - nejčastější dědičné onemocnění svalů, které postihuje asi jednoho z 3500 chlapců.

Ředitelka MCRI - profesorka Kathryn North a výzkumníci Dr Marshall Hogarth a Dr. Peter Houweling - úspěšně prokázali souvislost mezi častou variantou genu alfa-aktinin-3 (ACTN3) a stupněm svalové slabosti a rychlostí progrese DMD.

Profesorka a její tým jsou mezinárodně uznávaní díky objevu silného vlivu variant ACTN3 na výkonnost svalů profesionálních atletů a samozřejmě také na sílu svalové hmoty v obecné populaci. Kvůli souvislosti s výkonem sprinterů byl ACTN3 nazván „gen pro rychlost“ (gene for speed).

Testy na varianty genu ACTN3 se pravděpodobně stane součástí osobnějšího a cílenějšího přístupu k léčbě DMD.

„Pochopení vztahu ACTN3 k závažnosti a povaze jednotlivých případů DMD povede výběr účinných intervencí a potenciálně napomůže k vytváření nových způsobů léčby s cílem zlepšení svalového metabolismu, objemu a síly.“

Výzkum publikován v Nature Communications. Marshall W. Hogarth et al. Evidence for ACTN3 as a genetic modifier of Duchenne muscular dystrophy, Nature Communications (2017). DOI: 10.1038/ncomms14143 Více informací na: https://medicalxpress.com/news/2017-02-gene-linked-severity-duchenne-muscular.html#jCp

Proměna paradigmatu v chápání DMD – bude mít přímý vliv na svalové kmenové buňky? 

Rozhovor s Dr. Rudnickim (www.medicalnewser.com)

„Zjistili jsme, že dystrofin hraje ve svalových kmenových buňkách zcela jinou roli... Dystrofin je pro buňky nutný, aby pochopily, kde je směr nahoru a dolů. Dystrofin se nachází na povrchu buňky na bazální membráně. Buňce sděluje, kde je její spodek. Při absenci dystrofinu kmenová buňka neví, který směr je nahoru a je velmi neefektivní při provádění divize asymetrický buněk. A nejen to - mnoho kmenové buňky podstoupí amplifikaci centrosomů, protože mají problém pochopit, kde je nahoře a kde dole. To vede k tzv.  mitotické katastrofě a ztrátě životaschopnosti buněk. Asi 40% buněk umírá prostřednictvím tohoto mechanismu.“ Celý rozhovor: http://www.medicalnewser.com/2017/02/24/duchenne-muscular-dystrophy-direct-effect-on-muscle-stem-cells-an-interview-with-dr-rudnicki.html

Studie posoudí vliv DMD na otce a rodiče samoživitele

Miranda Dexter (20) z Leicesteru kontaktovala otce a single rodiče lidí s DMD. Jejím cílem  bylo zjistit, jaký je jejich každodenní život, o čem přemýšlí, co cítí a jak sami prožívají roli pečujících osob. Ve své studii se zaměřila také na copingové strategie.

„Chtěl jsem zaměřit svou disertační práci na něco, co má skutečný vliv na život. Prozatím neexistuje mnoho výzkumu, který by sledoval, jak DMD zasáhla rodiče. Studie se zaměřují hlavně na matky, které žijí s partnery. Proto jsem tuto studii zaměřila opačně. Chci zjistit, zda mají tatínkové a rodiče samoživitelé podobné zkušenosti.“

Rozhovor obvykle trval 30 až 60 minut. Údaje jsou uchovávány v anonymitě a kdo se

rozhodl zúčastnit, může také kdykoli odstoupit. Autorka souhlasila se sdílením poznatků s účastníky. (...)

Více o Studii: 1402738@chester.ac.uk, Miranda

(Uzávěrka byla v březnu.)

Výzkum: Co nachází rodiče dětí s DMD/BMD online?

- pokud se zúčastníte máte šanci vyhrát jednu ze tří dárkových poukázet Amazon v hodnotě 50USD Účel studie: V rámci diplomové práce výzkum prozkoumá online aktivity a zkušenosti rodičů dětí s DMD a BMD s vyhledáváním.   Kdo se může zúčastnit? Rodiče dětí s DMD nebo BMD. Rodiny jsou srdečně zvány k účasti.   Co budu dělat, když se zúčastním a jak dlouho to potrvá? Budete požádáni o vyplnění online dotazníku. Průzkum trvá méně než 20 minut, je anonymní, a k účasti jsou srdečně zváni oba rodiče v rodině.   Informace z průzkumu poskytnou pohled na to, co rodiče zjišťují on-line a jak užitečné tyto informace jsou. Cílem je doporučit rodičům kvalitní webové stránky, omezit dezinformace, a v případě potřeby rodinám doporučit další vhodnou pomoc.   Průzkum je anonymní a účast dobrovolná. Můžete přeskočit otázky nebo účast kdykoliv přerušit. Ve studii nejsou ukládány osobní ani identifikační údaje.

https://brandeis.qualtrics.com/SE/?SID=SV_0qYjEZPgvxtpNS5&Q_JFE=0

Senátoři viní CEO Marathonu Aronina ze zneužití pacientů s DMD

Generální ředitel Marathonu Jeff Aronin před několika týdny pobouřil řadu lidí s DMD a jejich komunitu a rodiny rozhodnutím nacenit levný, generický steroid na 89 000 USD za léčbu ročně. Předtím nečestně získal schválení FDA a některé lukrativní pobídky speciálně přizpůsobené pro skupinu vzácných onemocnění. V USA se sešla skupina senátorů, aby zvýšily tlak na společnosti, která má přiznat, co ji vlastně příprava této terapie ke schválení stála.

„Vedení Marathonu si za cenou léku stojí,“ napsali senátoři, „společnost argumentuje, že jiné léčby vzácných diagnóz – v USA je to cca. 200 000 pacientů – stojí více než 300 000 USD. Finanční ředitel Marathonu uvedl, že cena Emflazy je „na lék pro vzácné onemocnění nízká.“ To je sice pravda, ale léčivé přípravky  pro vzácná onemocnění obecně nebývají staré látky, které byly k léčbě daného vzácného onemocnění používány po celá desetiletí. Sanátoři dodávají: „Obáváme se, že cena stanovená firmou Marathon nespravedlivě těží ze situace populace pacientů s DMD a z pobídek FDA určených pro vzácná onemocnění.“ (...)

Zdroj: ENDPOINTSNEWS

Zpráva z workshopu Techniky očisty dýchacích cest u nervosvalových poruch Místo konání: Naarden, Nizozemsko

  Dne 3. března 2017 se sešlo 21 účastníků z 12 zemí (z Austrálie, Evropy, Spojeného království; USA, a Jižní Afriky) v nizozemském Naardenu. Účastí přispěli k 228. ročníku mezinárodního semináře ENMC s názvem „Techniky očisty dýchacích cest u nervosvalových poruch“. Úplná zpráva z workshopu bude zveřejněna v časopise Neuromuscular Disorders. Zpráva poskytne praktická doporučení, které mohou použít lékaři, respirační terapeuti / fyzioterapeuti, pacienti a jejich pečovatelé.

Více na: http://www.enmc.org/

Solid Biosciences získala až 50 000 000 USD na financování výzkumu léčby pro pacienty s DMD

- společnost tyto prostředky použije k pokročení programů s Duchennovu svalovou dystrofii

Společnost Solid Biosciences oznámila, že dokončila úvodní sérii financování řady C v hodnotě 50 000 000 USD. Společnost prostředky použije k rozvoji portfolia programů zaměřených na DMD. Financování pochází ze zdrojů: RA Capital Management, Bain Capital Life Sciences, spolu s prostředky z RTW Investments fondů, Foresite Capital, Cormorant Asset Management LLC a subjektů spojených s firmou Leerink Partners a nejmenovaného fondu zdravotní péče. Mezi aktuálními investory se objevili také Perceptive Advisors, Janus Capital Management a Biogen. 

„Jsme nadšeni, že můžeme investovat do silného manažerského týmu, a věříme, že výrazně zlepšíme kvalitu života lidí s DMD.“ Firma Solid se i nadále zaměřuje na prosazování genové terapie ve fázi výzkumu SGT-001,

která dospěje na kliniku v druhé polovině roku 2017. Důležitýmk cílem je i zajištění výrobní kapacity a schopnosti podporovat dlouhodobé klinické programy a komerční potřeby společnosti. Solid nadále buduje portfolio léčiv na bázi genové léčby příští generace spolu s dalšími léčbami, které mají ovlivnit průběh DMD. (...)

Zdroj: BUSINESS WIRE

Seriál - psychologie

Jacobsonova progresivní svalová relaxace

Seriál je dobrovolný příspěvek

Progresivní svalová relaxace (PSR) je vhodná jak na doma tak i přímo do expoziční situace – lze ji provádět přímo v každodenním životě, např. v čekárně u lékaře, v autě, na pracovišti a pod. Určitě pomůže zmírnit stres při konkrétní stresující události.

Základem PSR je střídání napětí a uvolnění svalů – zahrnout můžeme větší i menší svalstvo, které lze ovládat vůlí. Díky tomuto cvičení tělo vytváří adenosintrifosfát, který funguje protistresově – tlumí úzkost.

První je doba zatnutí. Ta by měla trvat cca. 5 sekund (můžeme počítat do pěti). S výdechem pak následuje hluboké uvolnění.

Podle polohy, v níž se tělo nachází, si zvolíme pro začátek třeba 3-5 vhodných skupin svalů.

Např.: prsty u nohou (roztažením), lýtka, stehna, hýždě, břicho a hrudník, ramena, paže, předloktí, prsty na rukou, pěsti a oblast hlavy: čelo (krčením), oči (sevřením víček), ústa (protažením rtů) a jazyk (zapřením o patro). Můžeme také společně roztáhnout ústa a vyplazit jazyk.

Při uvolnění si představujeme, že negativní energie opouští naše tělo, rozpouští se a pro nikoho už nepředstavuje žádné ohrožení.

(Zdroj: PNB, Praško a kol.)