PepGen a nová oligonukleotidové terapie pro nervosvalová onemocnění

Firma PepGen (peptide generation project) získala financování ve výši 45 milionů liber na vývoj oligonukleotidové terapie pro nervosvalová onemocnění. Firma byla založena dvěma profesory z Oxfordu (prof. Matthew Wood) a Cambridge (prof. Mike Gait), kteří se oblasti léčby vzácných onemocnění věnují již mnoho let. Financování poskytne firma RA Capital Management, která investuje do vývoje inovativní léčby. PepGen využije prostředky na zahájení klinických studií své PPMO (peptide-conjugated phosphorodiamidate morpholino oligomery) technologie. PepGen tvrdí, že na rozdíl od dostupných exon-skipping terapií, se jejich produkt dostane do všech tkání ovlivněných Duchennovou svalovou dystrofií a má velký vliv na srdeční tkáň. Firma bude konkurentem především Sarepty Therapeutics, která se nedávno začala také zabývat vývojem PPMO technologie místo původní PMO technologie. Rozdíl těchto přístupů spočívá v obohacení původní látky o peptid, který má posílit distribuci léku v těle. 

Více informací naleznete např. zde : https://pepgen.com/pepgen-raises-45m-series-a/