Parent Project se zúčastnil workshopu Vytváření koalic pečujících a sebeobhájců

Ve středu 17. ledna 2024 od 9.30 do 16h proběhl v barokním reflektáři dominikánského kláštěra v Jilské ulici v Praze workshop VYTVÁŘENÍ KOALIC PEČUJÍCÍCH A SEBEOBHÁJCŮ vedený Phillipou Tucker z organizace European Disability Forum.

Worskhop pořádal Nadační fond Abakus v návaznosti na výstupy Akcelerátoru osamostatňování, kde 12 zapojených organizací identifikovalo bariéry při osamostatňování mladých dospělých se zdravotním znevýhodněním v České republice, včetně nedostatku služeb pro nezávislý život v komunitě.

Za Parent Project se workshopu zúčastnila Jana Kloboučková a Simona Dejdarová.

V úvodu workshopu jsme se věnovali základům budování koalic napříč tématy i kulturami. Poté jsme společně ve skupinkách přemýšleli nad dobrými i špatnými příklady koalic a nad tím, co dělá koalice efektivními.

Paní Phillipa vedla workshop interaktivně, erudovaně a inspirativně. Atmosféra v sále byla přátelská a kooperativní.

Po obědové pauze, během které jsme se věnovali seznamování, oživování kontaktů a síťování, jsme opět ve skupinkách hledali pro a proti budování koalic a zamýšleli se nad tím, jak vytvořit dobrou koalici. Výsledky naší práce ve skupinkách jsme poté v závěru workshopu společně prezentovali, diskutovali a vyhodnocovali.

Workshop hodnotíme jako velmi stmelující. Celý den jsme se společně zamýšleli nejen nad základními principy budování efektivně fungujících koalic, ale i nad společnými hodnotami, zájmy a cíli zúčastněných organizací, spolků a jednotlivců zastupujících pečující a sebeobhájce v ČR. 

Domů jsme se rozcházeli s tím, že se s paní Phillipou pravděpodobně nevidíme v ČR naposledy. Její prezentaci budeme mít během několika dní k dispozici.

S Nadačním fondem Abakus zůstaneme nadále v kontaktu a rádi se zúčastníme dalších aktivit, které povedou ke zlepšování kvality života lidí se zdravotním znevýhodněním a pečujících.

Text: Simona Dejdarová