Parent Project: Se svalovou dystrofií lze žít kvalitní život - článek v časopisu Zdravotnictví a medicína

"O pacientské organizaci Parent Project je v médiích docela slyšet. Časopis Zdravotnictví a medicína ostatně o tomto spolku rodičů a pacientů se svalovou dystrofií psal v minulém roce hned dvakrát. I to je známkou značné činorodosti členů Parent Project. Minimálně na venek působí organizace na české poměry nezvykle profesionálně, a i bližší pohled může být pro ostatní pacientské organizace inspirativní. Článek z lednového čísla časopisu Zdravotnictví a medicína."