Pacienti se svalovou dystrofií se dožívají vyššího věku. České zdravotnictví na ně ale není připravené - článek na irozhlas.cz

Článek na irozhlas.cz

"Lidé s nervosvalovými chorobami se díky současné léčbě dožívají vyššího věku. Třeba pacienti se svalovou dystrofií Duchenne, při které postupně svaly odumírají, ještě před pár lety žili průměrně do 20 let. Dnes je to i o 15 let déle. Úspěchy moderní medicíny s sebou ale nesou i problémy - komplexní péče o takto nemocné dospělé pacienty totiž chybí."